Tema om optimering og digitalisering af processer

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Fra ineffektive processer til optimerede og digitale processer, som styrker din forretning

Hvordan tager man de næste store skridt i digitalisering og optimering af processer? Det spørgsmål og mange flere forsøger vi at besvare i løbet af en række webinarer, hvor du kan se frem til vidensdeling mellem forskellige virksomheder, specialister og Globeteam.

Yderligere digitalisering og optimering af processer står højt på dagsorden hos både offentlige myndigheder og private virksomheder, og der er hos mange ambitioner om at:

  • Øge kvaliteten i sagsbehandlingen med bedre støtte til sagsbehandlerne og bedre service over for borgere eller kunder
  • Effektivisere og optimere de interne arbejdsgange og bruge tiden på de lidt sværere opgaver frem for på de trivielle opgaver
  • Bedre udnytte de teknologier og systemer man allerede har “i huset” – konkrete “fagsystemer” eller platform som Office 365
  • Se på om kunstig intelligens og andre “moderne” teknologier kan bidrage
  • Øge evnen til at tage nye teknologier i brug og høste gevinsterne

Som led heri præsenterer vi i 2021 en webinarrække startende med to webinarer, et hver måned af ca. en times varighed, for at give inspiration til, hvordan man som organisation kan fortsætte rejsen mod yderligere optimering og digitalisering af processer.

I Globeteam har vi et helhedssyn på, hvordan man bedst muligt optimerer og digitaliserer processer. Vi kalder det “Digitaliseringens cyklus“, hvor udbyttet eller gevinster oftest kun opnås, hvis man tænker hele cirklen rundt. Se model nederst på siden.

Med en blanding af kundecases og ekspertindlæg vil vi på de kommende webinarer lave nedslag i hele eller dele af “Digitaliseringens cyklus” og enten komme med vores egne løsningsforslag eller lade eksterne fortælle om deres erfaringer med at digitalisere og optimere processer. Som tilhører har du mulighed for at deltage med spørgsmål, kommentarer og refleksioner.

I 2021 præsenterer vi følgende webinarer om optimering og digitalisering af processer:

Vi lægger ud med to emner, der vil indgå i webinarrækken, men vi vil i høj grad også lade fremtidige emner være påvirket af deltagernes interesser og ønsker. Har du forslag allerede nu til emner, så ræk gerne ud til Per Andreasen på mobil +45 2427 7131 eller på e-mail pan@globeteam.com.

Den 19. maj kl. 8:30: Webinar om den digitale ambition

Kort intro: Hør hvordan du skaber en overskuelig digitaliseringsstrategi, der kobler forretning og IT-planer tæt sammen og få inspiration fra Superfos, der netop selv har været igennem processen med at definere den digitale ambition.

Superfos blev i 2020 opkøbt af amerikanske Berry. Opkøbet gav Superfos behov og mulighed for at gentænke og løfte ambitionsniveauet for digitaliseringsstrategien. Hvad ville man opnå, hvordan greb man det an, og hvad er der kommet ud af det? Hvordan har ledelsen bakket op om den nye strategi, og hvad har Superfos iværksat af digitale initiativer?

Medvirkende: IT-chef Michael Opsahl fra Superfos og forretningskonsulenterne i Globeteam, Jesper Vraa Nielsen og Per Andreasen

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her 

Den 22. april kl. 8:30: Frontløberne fortæller: det kræver parathed at udnytte nye teknologier og metoder

Kort intro: Syddjurs Kommune er blandt de kommunale frontløbere, når det gælder afprøvning og indførsel af nye teknologier til at understøtte sagsbehandlingen og opgaveløsningen. Målet er at skabe nytte for medarbejdere og borgere, der skal opleve øget kvalitet i sagsbehandlingen og mere smidig sagsbehandling.

Kom og hør erfaringerne – hvad er nemt og hvad er svært når helt ny teknologi og metoder skal indføres?
Hvor ligger de store gevinster ved at gøre det – og hvilke barrierer er der for at opnå dem? Hvad kræver det af egen organisation?

Medvirkende: Digitaliseringskonsulent Sofie Lykke Sørensen og systemansvarlig for procesplatform og dataspecialist Nicklas Pape Healy fra Syddjurs Kommune, samt forretningskonsulenter Inge Bograd og Per Andreasen fra Globeteam

Webinaret er afholdt, men du kan læse mere og downloade optagelse her

Den 24. marts kl. 8:30: Digitalisering af processer under Corona-nedlukningen

Kort intro: Nøjagtig samtidig med Corona-nedlukningen i foråret 2020 igangsatte Område for Parkering (OPK) i Københavns Kommune et udviklingsprojekt, der skulle lede frem til en ny selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsning til ansøgning og administration af parkeringslicenser for beboere og virksomheder i kommunen. Globeteam er leverandør af løsningen, men i det år, hvor projektet hidtil har varet, har OPK og Globeteam ikke mødt hinanden fysisk.

Hør Jacob Gunnes, projektleder i Område for Parkering, fortælle om, hvordan det har været at gennemføre et så komplekst projekt uden at mødes fysisk med leverandøren. Hvad har været de store udfordringer, og hvordan er det lykkedes at komme igennem projektet.

Medvirkende: Projektleder i Område for Parkering, Jacob Gunnes og projektleder i Globeteam, Peter Birkedal

Webinaret er afholdt, men du kan læse mere og downloade optagelse her

24. februar kl. 8:30: Kunstig intelligens til støtte for sagsbehandling

Kort intro: Grundejernes Investeringsfond (GI) ønsker at optimere udtagelse af vedligeholdelsesregnskaber i tilknytning til GI’s opgave med kontrol af vedligeholdelsesregnskaber for ældre udlejningsejendomme. Derfor har GI igangsat et dataprojekt med brug af kunstig intelligens/machine learning, der skal hjælpe GI med at finde mønstre i data, der er relateret til de modtagne regnskaber, og pege på de regnskaber, der har størst sandsynlighed for at indeholde fejl.

Deltag på webinaret og hør hvorfor GI ønskede at afprøve AI, om den forventede forretningsværdi samt, hvordan man har grebet projektet an.

Medvirkende: Kontorchef for Konto i GI, cand.jur. Marianne Mosbæk, strategikonsulent i Globeteam Per Andreasen samt AI-specialist i Globeteam Nick Rishøj Danmand.

Webinaret er afholdt, men du kan læse mere og downloade optagelse her

Digitaliseringens cyklus

Vision. Vision for opgaven: Optimere samarbejdet i kommunen • Fremme innovationskraften • Automatisering af processer • Compliance ift. informationssikkerhed

Forretning. Analyse: Hvad betyder visionen for forretningen? • Processer, information, roller og ansvar • Mennesker (antal og typer) • Gevinstpotentiale

IT-systemer og data. Analyse: Hvad betyder visionen for IT-systemer og data?

Teknologi. Analyse: Hvordan påvirker visionen eksisterende og ny teknologi

Løsningsmuligheder. Beslutte løsninger på baggrund af de tre analyser • Sammenhæng mellem gevinster og løsninger • Målepunkter for gevinster/effekter

Migrations- og implementeringsplan. Plan for udvikling/opsætning, Etablering af roller, processer etc. I både forretning og IT • Planlægning af forandring og ibrugtagning • Opdaterede målepunkter samt førmålinger

Implementering og governance. Implementering og ibrugtagning • Organisatorisk implementering (IT-drift og forretning) • Realisering af gevinster

Feedback og ændringer. Erfaringsopsamling og input til ændringer og nyt forretningspotentiale

Læs mere her om Digitaliseringens cyklus

Andre læste også
28. juni 2024
Webinarrække om Platform Engineering: Lær hvordan du skaber øget vækst og effektivitet
Deltag i Globeteams fire webinarer, hvor vi dykker ned i nogle af de vigtigste aspekter inden for Platform Engineering og få inspiration til, hvordan I kan anvende disse nye metoder i din organisation.
28. juni 2024

Globeteam

Webinarrække om Platform Engineering: Lær hvordan du skaber øget vækst og effektivitet
Deltag i Globeteams fire webinarer, hvor vi dykker ned i nogle af de vigtigste aspekter inden for Platform Engineering og få inspiration til, hvordan I kan anvende disse nye metoder i din organisation.
5. juni 2024
Tema: Hvordan opnår I en succesfuld implementering af AI-løsninger?
Lær af virksomheder og specialisters konkrete erfaringer med valg. implementering og organisatorisk forankring af AI-løsninger. Lyt til podcasts, se webinarer, læs artikler mv.
5. juni 2024

Globeteam

Tema: Hvordan opnår I en succesfuld implementering af AI-løsninger?
Lær af virksomheder og specialisters konkrete erfaringer med valg. implementering og organisatorisk forankring af AI-løsninger. Lyt til podcasts, se webinarer, læs artikler mv.
1. maj 2024
Globeteam er nomineret til Microsoft Partner Award i Modern Work
Globeteam er med i opløbet om at blive årets partner i kategorien Modern Work, når Microsoft uddeler deres partner award den 23. maj ved årets Partner Awards Show.
1. maj 2024

Globeteam

Globeteam er nomineret til Microsoft Partner Award i Modern Work
Globeteam er med i opløbet om at blive årets partner i kategorien Modern Work, når Microsoft uddeler deres partner award den 23. maj ved årets Partner Awards Show.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler