Om Globeteam

Globeteam stiller skarpt på cybersikkerhed under temaet “Stay safe, start smart”

Få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave

Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler under temaet “Stay safe, start smart”.   

Omfattende analyser af risikofaktorerne forbundet med at drive moderne virksomhed. Stribevis af indlæg om digitaliseringens konsekvenser. Det globale, komplekse trusselsbillede. 5-års planer for implementering af tværgående sikkerhedsprogrammer. Hvis sikkerhedsopgaven er ved at vokse virksomheder over hovedet, er der ikke noget at sige til det. 

Derfor stiller Globeteam skarpt på cybersikkerhed i en temarække, der bryder sikkerhedsopgaven ned i overskuelige fokusområder og kommer med forskellige perspektiver på håndteringen af trusselsbilleder og cyberangreb. 

Stay safe, start smart er den røde tråd i temarækken

Ofte bliver virksomheders sikkerhedsprogrammer defineret ud fra forudsætninger, der paradoksalt nok ikke tager udgangspunkt i den kerneforretning, sikkerhedsprogrammet er sat i verden for at beskytte. Det giver en indbygget skævhed på både strategisk, taktisk og operationelt niveau og koster unødigt mange ressourcer.  

Det eneste rigtige afsæt til arbejdet med cybersikkerhed er at reducere kompleksiteten ved at tage alle eksterne faktorer ud af ligningen og fokusere på den eller de sikkerhedsudfordringer, der fylder mest for kerneforretningen lige nu. Løsningen af den opgave er med til at definere indsatsområdet for næste projekt og så fremdeles. 

Det er denne situationsspecifikke tilgang til cybersikkerhed, der definerer Globeteams pallette af sikkerhedsydelser og løber som en rød tråd gennem temarækken “Stay safe, start smart”. 

 

Følg med på Globeteams LinkedIn side og herunder, hvor vi løbende opdaterer med nyt berigende materiale inden for vores palette af sikkerhedsydelser.

Integreret risikostyring

Vi lægger ud med en artikelserie inden for både integreret risikostyring, som vi håber, kan berige og hjælpe jer i forhold til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave. Artikelserien består af 4 artikler, som du kan læse mere om her, og som er skrevet af Gorm Grosen Christiansen, leder af Cyber- og informationssikkerhed enheden i Globeteam.

Du finder artiklerne her

Foruden rækken af artikler inden for integreret risikostyring udgiver vi en e-bog, som giver indblik i Region Midtjyllands etablering og drift af et effektivt Security Operations Center (SOC). Erfaringer, som I kan bruge i jeres eget sikkerhedsarbejde. E-bog: “Sådan beskytter Region Midtjylland 36.000 brugere mod cyberkriminalitet” med interview af Kenneth Becker, CISO i Region Midtjylland

Krisestyring

I artikelserien det aktionsklare kriseberedskab laver vi ’nedslag i virkeligheden’. Vi fortæller fra frontlinjen om forskellige faser i opbygning og vedligeholdelse af en robust kriseberedskabskompetence, samt om overvejelser, faldgruber og muligheder, som alle kan regne med at støde på under opbygning eller modernisering af et aktionsklart kriseberedskab.

Artikelserien består af 13 artikler, og er skrevet af Helge Djernes og Mark Breitner, sikkerhedsrådgivere i Globeteam.

Du finder artikelserien og de emner som skribenterne kommer ind på her.

Zero Trust

Der er i dag mange gode muligheder for at starte på en Zero Trust-tilgang. Det vil vi i vores kommende artikelserie og webinarrække beskrive nærmere og her dele ud af vores erfaringer med at designe og implementere Zero Trust. Artiklerne er udarbejdet af vores Globeteams specialister inden for Infrastructure, Cloud og Security.

Du kan her læse en introduktion til Zero Trust, samt hvad du kan forvente at læse om i artikelseriens øvrige artikler og hente inspiration fra gennem fagligt inspirerende webinarer.

NSIS

Som en del af temarækken dykker Globeteams specialist Bjarne B. Dollerup ned i NSIS-standarden. Hvad betyder den nye standard, hvilke krav skal overholdes, hvad er vigtigt at have med i jeres overvejelser, og hvordan kommer I videre og sikkert i mål med NSIS-opgaven.

Du kan læse artikelseriens artikler her samt se optagelser fra afholdte webinarer.

Stay safe, start smart

Bidragsyderne til temaserien er blandt andet Globeteams sikkerhedskonsulenter, der løbende vil inspirere med dybdegående artikler og fagligt berigende webinarer inden for hvert sit felt.

Du kan hilse på nogle af sikkerhedskonsulenterne her.

 

Gorm Grosen Christiansen, Globeteam

For mere information, kontakt:

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?