“Stay safe, start smart” – Globeteam stiller skarpt på cybersikkerhed

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave

Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler under temaet “Stay safe, start smart”.   

Omfattende analyser af risikofaktorerne forbundet med at drive moderne virksomhed. Stribevis af indlæg om digitaliseringens konsekvenser. Det globale, komplekse trusselsbillede. 5-års planer for implementering af tværgående sikkerhedsprogrammer. Hvis sikkerhedsopgaven er ved at vokse virksomheder over hovedet, er der ikke noget at sige til det. 

Derfor stiller Globeteam skarpt på cybersikkerhed i en temarække, der bryder sikkerhedsopgaven ned i overskuelige fokusområder og kommer med forskellige perspektiver på håndteringen af trusselsbilleder og cyberangreb. 

Stay safe, start smart er den røde tråd i temarækken

Ofte bliver virksomheders sikkerhedsprogrammer defineret ud fra forudsætninger, der paradoksalt nok ikke tager udgangspunkt i den kerneforretning, sikkerhedsprogrammet er sat i verden for at beskytte. Det giver en indbygget skævhed på både strategisk, taktisk og operationelt niveau og koster unødigt mange ressourcer.  

Det eneste rigtige afsæt til arbejdet med cybersikkerhed er at reducere kompleksiteten ved at tage alle eksterne faktorer ud af ligningen og fokusere på den eller de sikkerhedsudfordringer, der fylder mest for kerneforretningen lige nu. Løsningen af den opgave er med til at definere indsatsområdet for næste projekt og så fremdeles. 

Det er denne situationsspecifikke tilgang til cybersikkerhed, der definerer Globeteams pallette af sikkerhedsydelser og løber som en rød tråd gennem temarækken “Stay safe, start smart”. 

 

Integreret risikostyring

Du kan bl.a. læse en artikelserie inden for integreret risikostyring, som vi håber, kan berige og hjælpe jer i forhold til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave. Artikelserien består af 4 artikler og er skrevet af Gorm Grosen Christiansen, leder af Cyber- og informationssikkerhed enheden i Globeteam.

Du finder artiklerne her

Foruden rækken af artikler inden for integreret risikostyring har vi udgivet en e-bog, som giver indblik i Region Midtjyllands etablering og drift af et effektivt Security Operations Center (SOC). Erfaringer, som I kan bruge i jeres eget sikkerhedsarbejde. Læs e-bogen: “Sådan beskytter Region Midtjylland 36.000 brugere mod cyberkriminalitet” med interview af Kenneth Becker, CISO i Region Midtjylland

Krisestyring

I artikelserien “det aktionsklare kriseberedskab” laver vi nedslag i virkeligheden. Vi fortæller fra frontlinjen om forskellige faser i opbygning og vedligeholdelse af en robust kriseberedskabskompetence, samt om overvejelser, faldgruber og muligheder, som alle kan regne med at støde på under opbygning eller modernisering af et aktionsklart kriseberedskab.

Artikelserien består af 5 artikler, og er skrevet af Helge Djernes og Mark Breitner, sikkerhedsrådgivere i Globeteam.

Du finder artikelserien og de emner som skribenterne kommer ind på her.

Zero Trust

Der er i dag mange gode muligheder for at starte på en Zero Trust-tilgang. Det beskriver vi nærmere i en artikelserie og webinarrække, hvor vi også deler ud af vores erfaringer med at designe og implementere Zero Trust. Artiklerne er udarbejdet af vores Globeteams specialister inden for Infrastructure, Cloud og Security.

Du kan her læse en introduktion til Zero Trust, samt hvad du kan forvente at læse om i artikelseriens øvrige artikler og hente inspiration fra gennem fagligt inspirerende webinarer.

NSIS

Som en del af temarækken dykker Globeteams specialist Bjarne B. Dollerup ned i NSIS-standarden. Hvad betyder den nye standard, hvilke krav skal overholdes, hvad er vigtigt at have med i jeres overvejelser, og hvordan kommer I videre og sikkert i mål med NSIS-opgaven?

Du kan læse artikelseriens artikler her samt se optagelser fra afholdte webinarer.

Andre læste også
4. juni 2024
Brug Zero Trust til at beskytte GenAI 
Undgå at jeres data bliver kompromitteret ved at understøtte AI-løsninger med et solidt sikkerhedsfundament baseret på Zero Trust. Læs artikel med anbefalinger fra Globeteams sikkerhedsspecialister
13. maj 2024
Beskyttelse af OT – et nødvendigt skridt på sikkerhedsrejsen
OT er nødvendig teknologi for mange af de ydelser, som vores samfund bygger på, fx vandforsyning, transport, fødevarer og elektricitet. Læs her IT-sikkerhedsrådgiver Iben Lundings bud på, hvordan I sikrer jeres OT-miljø.
21. marts 2024
Webinar: Beskyt virksomhedens operationelle teknologi (OT) mod cybertrusler
På webinaret får du overblik over væsentlige sikkerhedsproblematikker, som går på tværs af IT & OT, samt input til hvordan I kan styrke det samlede sikkerhedsniveau i organisationen.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler