Om Globeteam

Globeteam stiller skarpt på cybersikkerhed under temaet “Stay safe, start smart”

Få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave

Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler under temaet “Stay safe, start smart”.   

Omfattende analyser af risikofaktorerne forbundet med at drive moderne virksomhed. Stribevis af indlæg om digitaliseringens konsekvenser. Det globale, komplekse trusselsbillede. 5-års planer for implementering af tværgående sikkerhedsprogrammer. Hvis sikkerhedsopgaven er ved at vokse virksomheder over hovedet, er der ikke noget at sige til det. 

Derfor stiller Globeteam skarpt på cybersikkerhed i en temarække, der bryder sikkerhedsopgaven ned i overskuelige fokusområder og kommer med forskellige perspektiver på håndteringen af trusselsbilleder og cyberangreb. 

Stay safe, start smart er den røde tråd i temarækken

Ofte bliver virksomheders sikkerhedsprogrammer defineret ud fra forudsætninger, der paradoksalt nok ikke tager udgangspunkt i den kerneforretning, sikkerhedsprogrammet er sat i verden for at beskytte. Det giver en indbygget skævhed på både strategisk, taktisk og operationelt niveau og koster unødigt mange ressourcer.  

Det eneste rigtige afsæt til arbejdet med cybersikkerhed er at reducere kompleksiteten ved at tage alle eksterne faktorer ud af ligningen og fokusere på den eller de sikkerhedsudfordringer, der fylder mest for kerneforretningen lige nu. Løsningen af den opgave er med til at definere indsatsområdet for næste projekt og så fremdeles. 

Det er denne situationsspecifikke tilgang til cybersikkerhed, der definerer Globeteams pallette af sikkerhedsydelser og løber som en rød tråd gennem temarækken “Stay safe, start smart”. 

Følg med på Globeteams LinkedIn side og herunder, hvor vi løbende opdaterer med nyt berigende materiale inden for vores palette af sikkerhedsydelser.

Integreret risikostyring og krisestyring

Vi lægger ud med en artikelserie inden for både integreret risikostyring og krisestyring, som vi håber kan berige og hjælpe jer i forhold til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave.

Foruden rækken af artikler inden for integreret risikostyring udgiver vi en e-bog, som giver indblik i Region Midtjyllands etablering og drift af et effektivt Security Operations Center (SOC). Erfaringer ,som I kan bruge i jeres eget sikkerhedsarbejde.

Integreret risikostyring

Med en balanceret og integreret tilgang til risikostyring kan man koble de forskellige dele af forretningen sammen i én model.

  • Artikelserie: Artikel 1 ud af 4; “Koblingen mellem det strategiske, taktiske og operationelle niveau i én styringsmodel”, af: Gorm Grosen Christiansen, Leder af Cyber- og informationssikkerhed enheden i Globeteam
  • E-bog: “Sådan beskytter Region Midtjylland 36.000 brugere mod cyberkriminalitet”. Her fortæller CISO i Region Midtjylland, Kenneth Becker, hvordan de har defineret deres SOC som en virtuelt forankret styringskapabilitet, der på tværs af fire områder i it-afdelingen kan identificere, analysere og respondere på sikkerhedshændelser. Om hvilken konkret forretningsmæssig værdi det giver og slutter af med fem gode råd til etablering og drift af et sikkerhedsprogram.

Krisestyring

Hver time tæller, når krisen rammer, og man hurtigst muligt skal gendanne data og vende tilbage til normal drift.

Artikelserie: “Nedslag i virkeligheden: Den aktionsklare krisestyring,” artikelserie bestående af 13 artikler, skrevet af Helge Djernes og Mark Breitner, sikkerhedsrådgivere i Globeteam

  • Artikel 1 Indledende overvejelser. Rettidig genopbygning når teknologien fejler
  • Artikel 2 Værdiskabelsen. Forretningsprocesserne bag værdiskabelsen
  • Artikel 3 Målsætningerne. Frister, tolereret datatab og compliance
  • Artikel 4 Opbygningen. Kompetente eksperter bygger it-beredskabet i vedvarende samspil med lokale forandringsledere
  • Artikel 5 Rammeværket. Troværdighed og myndighed
  • Artikel 6 Nedbrudscenarierne. Måder hvorpå teknikken realistisk vil kunne fejle og fryse
  • Artikel 7 Procesanalysen. Indblik i infrastruktur og systemlandskab

Stay safe, start smart

Bidragsyderne til temaserien er blandt andet Globeteams sikkerhedskonsulenter, der løbende vil inspirere med dybdegående artikler og fagligt berigende webinarer inden for hvert sit felt.

Du kan hilse på nogle af sikkerhedskonsulenterne her.

 

Gorm Grosen Christiansen, Globeteam

For mere information, kontakt:

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?