Vores Konsulenter

Gorm Grosen Christiansen

Gorm Grosen Christiansen

  • Team: Sikkerhed
  • Stilling: Globeteam principal
  • Telefon: +45 7026 2970
  • Mobil: +45 3093 4757
  • Teams: +45 8844 7605
  • E-mail: gch@globeteam.com

Gorm er en dedikeret sikkerheds- og forandringsleder med 20+ års erfaring, og hos Globeteam står han i spidsen for forretningsområdet Cyber- & Informationssikkerhed.

Gorm har dybdegående kendskab indenfor og på tværs af områderne ’Cyber intelligence’, ’Cyber crime’ og ’Cyber security’. Han har designet og eksekveret ambitiøse forandrings- og sikkerhedsstrategier, og derigennem modnet og forandret enheder og organisationer i de forskellige roller og ansvar han har bestredet, herunder CEO, CIO, CTO, CSO, CISO samt betroet rådgiver.

I en årrække har Gorm været chef for ’Centre for cyber intelligence & operations’ i Politiets efterretningstjeneste, og heri ageret administrativt og operativt i et særdeles komplekst og volatilt sikkerheds-miljø. Hans erfaringsområde dækker primært samfundets kritiske sektorer, såvel som retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenester ex. Danmarks Nationalbank, ATP, Region Nord, DSB, SEAS-NVE, Dansk Politi, Europol og Interpol.

Et fælles karaktertræk for Gorms berøring med disse instanser er hans split rolle som ’organisatorisk brobygger’og betroet sikkerhedsrådgiver – en såkaldt forandrings-orkestrator.

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?