Globeteam

Løsningsstyring metode, værktøj og model

Henrik Sølvsten - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

løsningsstyring

Løsningsstyring – hvordan gør vi det?

Globeteams koncept for løsningsstyring med Business Process Management består af et metodeværk, der beskriver:
1. Hvordan projektets deltagere
2. anvender vores løsningsstyringsværktøj
3. der indeholder den underlæggende løsningsstyringsmodel.

Globeteams BPM platform

Metode til løsningsstyring

Globeteam har gennem mange år udviklet og forfinet en metode til at styre krav- og designprocessen samt udvikling og test. Vi har særligt fokus på sammenhængen og konsistensen mellem disse forskellige trin og de tilhørende specifikationer. Specifikationer opbygges, så de hele tiden bygger “ovenpå” hinanden, hvorved vi sikrer genbrug og konsistens.

Vores metode er baseret på visuelle diagrammer, hvilket gør det enkelt og overskueligt at opbygge specifikationer og vise komplekse sammenhænge. Vi skræddersyr altid diagrammerne til det konkrete behov.

Værktøj til løsningsstyring

Hos Globeteam anvender vi som udgangspunkt BPM/EA værktøjet ChangeDriver, som fælles værktøj for alle løsningsspecifikationer. Det gør, at vi kan hjælpe jer hurtigt i gang uden ekstra opstartsomkostninger.

ChangeDriver tilbyder en lang række forskellige muligheder for at visualisere og specificere løsningen og sikre fuldt overblik og sammenhæng over virksomhedens compliance-beskrivelser samt dokumenter, kontroller og evidence.

Hvis I ønsker at benytte et andet værktøj, så har vi helt sikkert også den nødvendige erfaring til at arbejde med det.

Model til løsningsstyring

For at opnå et sæt konsistente specifikationer har vi udviklet en underlæggende begrebsmodel, der kan rumme:

  • Omfanget af de forskellige data, som indgår i projektets specifikationer.
  • Muligheden for at navigere fra de overordnede oversigter ned i selv meget detaljerede datasammenhænge.

Endvidere er det muligt at styre tidsdimensionen, så man kan se, hvordan løsningen udvikler sig over tid, og ikke mindst sikrer sporbarheden. Modellen understøtter også, at forskellige deltagere arbejder på forskelligt indhold – men stadig koblet til den fælles model.

Globeteams metode og model til løsningsstyring gør det lettere for ikke-øvede at deltage i selv komplekse projekter, da de kun behøver at koncentrere sig om “egne” data. Vi etablerer således én samlet informationsmodel, der fungerer som grundlæggende struktur for at koble alle virksomhedsspecifikke informationer på alle niveauer i organisationen – en ”digital tvilling.”

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler