Lau Johansson, Globeteam
Konsulent

Lau Johansson

Om Lau Johansson

Lau er specialiseret i at bygge Lakehouse platforme i Microsoft Azure, hvor han har dybdegående erfaring med både cloud development og data engineering.

Fokus ift. cloud development er at bygge robuste og skalerbare Lakehouse platforme, som er understøttet af en velfungerende infrastruktur i Azure. Inden for data engineering beskæftiger Lau sig med alt fra ETL (extract, transform, load), datamodellering og dataanalyse til eksponering af data til f.eks. rapportering.

Lau anvender Apache Spark i løsningen af komplekse opgaver inden for data engineering, hvor han også er en erfaren Python udvikler – og bl.a. anvender Phyton til at bygge ETL som software. Ydermere har Lau stor erfaring med Databricks cloud infrastruktur og har fået tildelt titlen ”Databricks Champion”. Det betyder, at han er del af en eksklusiv gruppe af professionelle, som anerkendes af Databricks for dygtighed, bidrag og engagement indenfor Databricks’ Community.

Som konsulent og data engineer er det vigtigt for Lau at sikre de samme principper som ved software engineering. Han stræber efter everything-as-code og står fast ved implementeringen af CI/CD processer, herunder at ETL bygges som software, unit/integration testes samt indgår i et CI/CD setup.

Lau har tidligere været Senior Konsulent i Delegate og en del af virksomhedens store succeshistorier med kunderne Clever og ISS. Således var han med fra begyndelsen på Clevers dataplatform-rejse, hvor han gennem et flerårigt samarbejde bygget Lakehouse cloud infrastruktur og ETL pipelines, der integrerer data fra Clevers tusinde ladestandere i Danmark. Sammen med ISS var Lau med til at gennemføre et dataplatformsprojekt med fokus på smarte bygninger (smart buildings), hvor Databricks som Lakehouse platform bruges til at integrere mange forskellige facility management servicesystemer. Udover at være data engineer fungerede Lau som lead for hele dataplatform-teamet samt koordinerede og styrede SCRUM-processer på tværs af teams.

Lau er en dygtig formidler, der kan omsætte og forklare komplekse koncepter i et forståeligt sprog. Som konsulent fungerer han godt i rollen som bindeled mellem forretningen og et teknisk team, hvor formidling er en nøglefaktor for at skabe sammenhæng mellem den teknologiske udvikling og forretningsmæssig værdi. Som person er Lau desuden rolig og formår at bevare overblikket, når større teams skal koordinere og planlægge projekter.

Lau er uddannet ingeniør fra DTU med speciale i machine learning og har desuden følgende certificeringer:

  • Databricks Solution Architect Champion + 8 andre certificeringer inden for data engineering og machine learning i Databricks
  • Microsoft Azure Data Engineer Associate
  • Microsoft Azure Data Analyst Associate
Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler