Martin Strandbygaard - Globeteam
Konsulent

Martin Strandbygaard

Om Martin Strandbygaard

Martin har i mere end 15 år arbejdet professionelt med kravspecificering, design og implementering af komplekse it-løsninger med særlige krav til it-sikkerhed i den offentlige og private sektor, hvor han har fungeret som teknisk projektleder, arkitekt og udvikler. Martin har erfaring med en lang række samfundskritiske it-systemer som Digital Signatur, NemKonto, Digitale Straffeattester, netbanker, m.fl., og han er vant til at arbejde med de særlige problemstillinger og krav, der gør sig gældende her.

Med sin viden og erfaring kan Martin hjælpe til at sikre, at der bliver stillet de rette spørgsmål ved analysering af behov, at der stilles relevante og tilstrækkelige krav til arkitektur, infrastruktur og sikkerhed, og at de vægtes på en hensigtsmæssig måde. Kombineret med hans store praktiske erfaring med at bygge it-løsninger, kan Martin bidrage med synspunkter og perspektiver på valg af løsninger, der både tilgodeser funktionelle krav, og som kan leveres med den nødvendige kvalitet.

Martins arbejde er baseret på dyb faglighed, udpræget analytisk tilgang til problemløsning, og han har en unik evne til at agere i komplekse og politiske projektorganisationer med mange interessenter, til stadighed sikre den løbende fremdrift og håndtere tekniske problemstillinger, inden de udgør en projektrisiko.

Martin Strandbygaard lægger især vægt på:

  • At forstå behov og problemstillinger i deres helhed og ikke kun adressere isolerede elementer
  • At der ligger veldokumenterede og fuldstændige analyser til grund for beslutningsoplæg og løsningsforslag
  • At analyser og løsningsforslag inddrager aktuelle og fremtidige behov og både vægter tekniske, organisatoriske og politiske forhold
  • At præsentation af analyser, resultater og løsninger tilpasses modtagerens tekniske niveau og vægtes efter modtagerens behov
Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler