Mads Bjerre Hjalager - Globeteam
Konsulent

Mads Bjerre Hjalager

Om Mads Bjerre Hjalager

Mads har arbejdet som informationssikkerhedskonsulent i 10 år og har stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Mads har specialiseret sig i sikkerhedsledelse, herunder governance, risikostyring og compliance.

Mads er kendt som en metodestærk transformationskonsulent, som hjælper små og store virksomheder med at gennemgå eller forbedre deres sikkerhed. Han har fokus på at implementere et sikkerhedsniveau, som matcher trusselsniveauet og risikoappetitten.

Mads har tung praktisk erfaring med ISO 2700x og har etableret og revideret ledelsessystemer for informationssikkerhed i en lang række virksomheder. Mads har en passion for leverandørstyring og særligt it-erklæringsarbejdet, hvor han rådgiver organisationer trygt igennem processen frem mod en ISAE 3402/3000 erklæring samt den efterfølgende opfølgning.

Nedenstående er ekspertområder for Mads og eksempler på det seneste års leverancer og rådgivning, hvor han har:

  • Fungeret som CISO, betroet rådgiver og sikkerhedsspecialist
  • Implementeret sikkerhedsledelse med konkrete værktøjer, som har medført overblik og struktur.
  • Gennemgået hele eller dele af sikkerhedsarbejdet og leveret ledelsesrapportering med konkrete anbefalinger til indsatsområder.
  • Udarbejdet og implementeret sikkerhedspolitikker og procedurer for hhv. informationssikkerhed, risikostyring, adgangsstyring, leverandørstyring, persondatabehandling mfl.
  • Designet og implementeret risikostyringsmetoder/processer og faciliteret risikovurderinger af både systemer og processer, hvor risici typisk opsamles i et register, som danner grundlag for opfølgning og ledelsesrapportering.

Mads er certificeret ISO 27001 Lead Implementer.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler