Allan Houmann Nielsen - Globeteam
Konsulent

Allan Houmann Nielsen

Om Allan Houmann Nielsen

Allan er managementkonsulent hos Globeteam og arbejder med digital og agil transformation. Allan leder initiativer fokuseret på it og digital strategi samt udviklingsprojekter. Han implementerer processer og it-systemer fordret af løsningen for at opnå de organisatoriske forandringer og gevinster.

I næsten 20 år har Allan været involveret i projekter og programmer indenfor it-implementering, digitalisering, forretnings- og organisationsudvikling både i konsulentbranchen, samt i kunde- og leverandørvirksomheder.

Allan har således opnået en dyb indsigt i, hvordan it-initiativer gennemføres og digitale løsninger implementeres, så mål, forretningsudvikling, governance, effektive arbejdsgange, højere kvalitet, bedre samarbejde, mv. indfries. Han arbejder med interessenter på styregruppe- og ledelsesniveau, samt med projektdeltagere direkte for at få skabt samarbejde og viden om projektets formål og planer på tværs af organisatoriske enheder, samt at få etableret en agil tilgang og organisering omkring opnåelsen af initiativets formål og gevinstrealisering.

Allan har en anerkendende tilgang og tager hånd om såvel detaljerne som det overordnede billede, og han evner at sætte retning og rammer, samt at sikre dialog i organisationen, således forandringer får grobund og varige forbedringer tager hold for fremtiden.

Allan har en særlig interesse i platformsforretninger, specifikt hvordan disse designes, udvikles, testes og implementeres og deres indflydelse på konkurrence og samfundet generelt set

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler