Dan Olsen - konsulent i Globeteam
Konsulent

Dan Olsen

Om Dan Olsen

Dan er .NET konsulent og professionel Scrum Master inden for Cloud migrering, effektivisering og automatisering, som han har arbejdet med siden 2017. Han hjælper virksomheder i både den offentlige og private sektor med implementering af Microsoft Azure under deres overgang til et Cloud miljø.

Dan har desuden stor erfaring med projekter, der arbejder med et agilt framework, hvor projektets omfang kontinuerligt tilpasses kundens krav og behov. Han er certificeret inden for agile projektleverancer og projektstyring og har derfor dokumenteret kompetence ift. til at forstå udfordringer, muligheder og behov på alle niveauer af et projekt.

Dan er god til at kommunikere på tværs af faggrupper og teams. Dette er medvirkende til at han trives i projekter, hvor omstændighederne byder på stor kompleksitet og uforudsigelighed.

I sit seneste projekt har han været en del af et team, som har overtaget ansvaret for udviklingen af en cloud migrering, som tidligere var blevet forsinket i et år – netop grundet en meget høj kompleksitet.

Dan gør en dyd ud af at være på forkant med problemstillinger for at minimere deres indvirkning og konsekvens for projektet og gør dette gennem en transparent arbejdsproces.

Han er ansvarsbevidst og dynamisk og søger til alle tider at forbedre samarbejde, arbejdsmiljø og kommunikation i de teams, han indgår i med et fremadrettet og positivt mindset, samtidig med at han støtter andres og egen selvstændighed og kompetencer.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler