Ken Willén, konsulent hos Globeteam
Konsulent

Ken Willén

Om Ken Willén

Ken er IT-sikkerhedsrådgiver og konsulent hos Globeteam, hvor hans styrke og fokus er på at sikre sammenhæng mellem virksomhedens tiltag omkring IT-governance, risk og compliance (GRC) og den faktiske implementering. Herunder at sikre at implementering af både proceduremæssige, menneskelige og tekniske kontroller er effektive i forhold til at imødegå forretningsmæssige risici.

Ken har arbejdet med informationssikkerhed siden 1999 og har via forskellige roller og ansvar oparbejdet en bred viden om IT-GRC og IT-sikkerhedstekniske discipliner. Han har bl.a. et stærkt teknisk fundament som penetrationstester, hvor han evner at anskue sikkerhedskontroller fra en hackers perspektiv, ligesom han har mange års erfaring fra governance-projekter og en solid forretningsforståelse.

I de senere år har Ken blandet andet beskæftiget sig med følgende:

  • Assisteret en IT-serviceprovider med at tilpasse deres Security Operations Center Service til en offentlig kunde.
  • Hjulpet med udformning og vurdering af IT-sikkerheds- og IT-GRC-krav til outsourcingkontrakter.
  • Udført Cyber Maturity Assessment baseret på NIST i energisektoren og den finansielle sektor.
  • Vurderet effektiviteten af principperne for sikker softwareudvikling hos et universitet og en virksomhed i olie- og gassektoren.
  • Assisteret Telco og en række finansielle virksomheder med sin ekspertise inden for Business Continuity, Disaster Recovery og incident management.
  • Været involveret i projekter omkring NIS ift. den kritiske nationale infrastruktur, hvor han har bidraget til at analysere, risikovurdere og håndtere identificerede sårbarheder.

Ken er et kendt ansigt i IT-sikkerhedskredse, hvor han ofte har deltaget på IT-sikkerhedsmesser og konferencer som taler og paneldebattør. Herunder IDCs årlige sikkerhedskonference, ISACA Nordic Chapter Conference, den årlige IT-sikkerhedsmesse i Øksnehallen m.fl.

Ken har desuden været pressetalsmand, hvor han har givet interviews vedr. aktuelle IT-sikkerhedstrusler og generelle IT-sikkerhedsemner til pressen, han har undervist på ESL (Eksamineret Sikkerhedsleder uddannelsen) samt deltaget som repræsentant i ISF, IT-Branche foreningen, InfinIT og Rådet for Digital sikkerhed.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler