Jesper Vraa Nielsen - Globeteam
Globeteam principal, Strategi og management

Jesper Vraa Nielsen

Om Jesper Vraa Nielsen

Jesper arbejder som seniorforretningskonsulent, rådgiver og program-/projektleder indenfor digital ledelse og forretningsoptimering.

Jesper løser typisk opgaver som:

  • Strategi – fastlæggelse og implementering af digitaliseringsstrategier og digitale ambitioner – herunder gennemførelse af digitale transformationer og sikring af øget digital modenhed i organisationer
  • Optimering af organisationer – review af IT-organisationer og forretningsområder og optimering af disse
  • Styring – ledelse af komplekse forretnings- og IT-projekter
  • Organisatorisk implementering af IT – forandringsledelse, gevinstrealisering
  • AI – hvordan kan organisationer få udbytte af AI og andre digitale trends
  • Processer – procesoptimering
  • Data – Strategisk brug af data og data governance
  • Informationssikkerhed – GDPR, ISO-27001

Jesper har i løbet af sine 30 år i konsulentbranchen haft alle roller fra udførende konsulent til projektleder, projektchef, konsulentchef, kundeansvarlig mv. De mange roller og projekter har givet Jesper en dyb indsigt i organisationers virkemåde og udfordringer. Ved at koble sin viden om digitalisering og IT, optimering, forretningsprocesser, data og organisationer til en helhed sikrer Jesper, at analyse- og implementeringsprojekter gennemføres effektivt og succesrigt.

I sin tid hos Globeteam har Jesper løst en lang række af opgaver for både private virksomheder og offentlige organisationer indenfor ovenstående områder – fra udarbejdelse og implementering af strategier, over talrige analyser af organisationer og processer der har haft behov for optimering, til gennemførelse af store og komplekse digitaliseringsprojekter.

Jesper deltager både som rådgiver, projektleder og operationel implementeringskonsulent og fungerer som sparringspartner for både ledelse og medarbejdere.

Jesper er som person meget dynamisk, struktureret og effektiv og evner samtidig at få folk til at samarbejde og til at være åbne i analyse- og omstillingsprocesser.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler