Esbern Stig Møller - konsulent i Globeteam
Konsulent

Esbern Stig Møller

Om Esbern Stig Møller

Esbern er en dedikeret, struktureret og løsningsorienteret sikkerhedsrådgiver med mere end 30 års erfaring indenfor sikkerhed, efterretning, beredskab, kriseledelse og rådgivning. Han har en evne til at anskue projekter og opgaver med alternative perspektiver og tænker såvel “indenfor” som ”udenfor” boksen.

Bag sig har Esbern en Master i Management of Technology fra CBS og en lang karriere i dansk politi og Rigspolitiets dybdegående og omfangsrige lederudviklingsprogram. Derudover har han en unik kombination af erfaringer fra forsvaret, dansk politi, Politiets Efterretningstjeneste samt fra det private erhvervsliv i sikkerheds- og rådgivningsbranchen og har af flere omgange været udsendt til krigszoner og andre højintense områder i kortere eller længere tid.

Esbern er Subject Matter Expert og specialiseret inden for efterretning og analyse, risiko- og trusselsvurderinger, beredskabs- og kriseledelse, helhedsorienterede sikkerhedsløsninger, risikominimering og implementering af modforanstaltninger både fysisk og IT-mæssigt, security og risk awareness samt procedure og governance-modeller og planlægning.

Hans kernekompetencer er:

  • Leder på strategisk, operativt og taktisk niveau
  • Leder af ledere og leder af enheder på op til 200 medarbejdere
  • Understøttelse, rådgivning og vejledning af øverste ledelse om strategiske og operative beslutninger – herunder også kriseledelse
  • Erfaren instruktør inden for emnerne efterretningsindhentning, analyse, risiko/trusselsvurdering, Close Protection mv.

Esbern har fokus på at skabe en forståelse og anerkendelse af de risici, en virksomhed står overfor, og han bidrager til, at der tages beslutninger på et oplyst grundlag på tværs af sektorer og fagskel i kundens organisation for herigennem at minimere risici og styrke kunden

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler