Poul Halkjær Nielsen, sikkerhedskonsulent hos Globeteam
Konsulent

Poul Halkjær Nielsen

Om Poul Halkjær Nielsen

Poul er sikkerhedsrådgiver i Globeteam og arbejder med IT- og informationssikkerhed på både organisatorisk niveau samt i den daglige drift og afvikling.

Han er en erfaren IT-professionel med 30+ års erfaring fra IT-branchen på teknisk, projektledelsesmæssigt og ledelsesmæssigt niveau i nogle af Danmarks største organisationer, hvor han de sidste 16 år primært har fokuseret på sikkerhed og compliance.

Poul kan begå sig på alle niveauer i alle typer af organisationer; I den private såvel som den offentlige sektor og nationalt som internationalt. Fra de bagerste hjørner af teknisk IT-drift over ITIL til C-level udvikling og rapportering på bestyrelsesniveau.

Som Informationssikkerhedschef (CISO) har Poul bl.a. stået for en ISO27001/2-baseret implementering i landets største universitetsorganisation og arbejdet ekstensivt med at forankre den fysiske sikkerhedsdimension i ISMS-arbejdet for en åben organisation med 1 million m2 og fire museer samt uvurderlig forskning og forskningsartefakter.

Poul har ekstensiv erfaring med udvikling, brug og vedligehold af beredskabsplaner. Herudover har han erfaring med complianceopgaver omkring bl.a. ISAE3402 (ISO27002) og ISAE3000 (GDPR og Cyber), omlægning til 27002:22 kontroller, indledende NIS2-dialoger og med at udvikle koncepter for og fungere som intern revisor til opretholdelse af ISO-27001 certificeringer.

Poul Halkjær Nielsen har også afholdt kurser for ansatte i informationssikkerhed, og endelig han har rådgivet og ledet i organisationer under cyberangreb.

Som person søger Poul altid at levere en så velforankret løsning, at resultaterne ikke står tilbage som søjler blandt andre søjler.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler