Helene Gøttsche - Globeteam
Konsulent
Helene Gøttsche

Helene Gøttsche arbejder med transformation/forandringsledelse, procesoptimeringer samt digitaliseringsprojekter, hvor hun trækker på 25 års erfaring inden for IT-branchen – heraf 16 års erfaring i forskellige ledelsesroller.

Hun har bestridt en række stillinger i både mellemstore og store internationale og nationale virksomheder på tværs af mange forskellige brancher, hvor hun gennem årene har haft ansvar for interkulturelle teams og organisationer.

Helenes kompetencer ligger primært inden for følgende områder:

 • IT-service management, implementering og optimering af processer, herunder:
  • ITIL procesbeskrivelser; flows, aktiviteter og rollebeskrivelser.
  • Digitalisering af processer.
  • Udvælgelse og design/udvikling af ITSM-platform.
 • Ledelse og medarbejderudvikling, hvor hun bl.a. kan:
  • Sikre stabilitet og performance som interim leder for en IT-supportorganisation eller IT-Servicedesk.
  • Bistå med rekruttering og fastholdelse, kompetence-mapping samt optimering af IT-teams og -organisationer.
  • Drive forandringsledelse i forbindelse med forandringer på både strategisk og operationelt niveau.
  • Tage ansvar for projekt- og systemstyring indenfor IT-support, services & infrastruktur.
  • Yde ledelsessparring og coaching samt agere mentor.
 • Ledelse eller design af IT Support, Service Desk & IT Service Management, som bl.a. omfatter:
  • Projektledelse og forandringsledelse omkring implementering og dokumentation af ITSM-platform.
  • Oprettelse eller opdatering af servicekatalog i rollen som projektleder og IT-arkitekt.
  • Implementering af Self-Service / Shift-left / Zero Support.
  • Facilitering af samarbejde i og mellem servicedesk, IT-support og infrastrukturteams.
  • Udarbejdelse af sourcingstrategi, inklusiv organisation, processer, roadmap og governance.

Helene brænder for mennesker – for at udvikle organisationer, medarbejdere og ledelse og sikre en arbejdskultur, som understøtter performance og engagement.

Hun er en stærk kommunikatør, som kan tale med interessenter på alle niveauer både inde og udenfor organisationen og fungere som bindeled i dialogen mellem forretning og IT.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler