Business Consulting

Digitale forandringer

Styr organisationen sikkert gennem digitale forandringer

Nogle kalder det ”Digital transformation” – i Globeteam kalder vi det bare ”Forandring gennem digitalisering”. Vi hjælper gerne vores kunder med at vælge og implementere de rigtige IT-løsninger til at understøtte forandringen.

For at hjælpe vores kunder sikkert gennem disse forandringer, så de kan høste forretningsværdien, bringer vi typisk hele paletten af Globeteams kompetencer i spil.

Vores management konsulenter styrer forløbet, og de hjælper med at sætte strategi og retning for forandringerne samt afdække de forretningsmæssige behov og gevinstpotentialet. De er også med til at skabe det nødvendige ledelsesmæssige ejerskab og forankring blandt medarbejderne.

Management teamet arbejder tæt sammen med vores proces-, udviklings- og infrastrukturkonsulenter for at hjælpe kunden til de helt rigtige løsninger og få skabt det bedste fundament for digitaliseringen.

Vores erfarne konsulenter benytter de metoder og værktøjer, der er bedst egnet for den konkrete kundeopgave. Fx omkring forandringsledelse (Change Management), løsningsstyring og gevinstrealisering – herunder vurdering af organisationens parathed til at fastholde forandringerne.

Vi inddrager alle elementer, som er vigtige for en succesfuld digitalisering

Globeteam arbejder ud fra en grundlæggende ideal-model for ”Digitaliseringens cyklus” (se figur), som sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om de vigtigste elementer til en succesfuld digitalisering.

 

Vision. Vision for opgaven: Optimere samarbejdet i kommunen • Fremme innovationskraften • Automatisering af processer • Compliance ift. informationssikkerhed

Forretning. Analyse: Hvad betyder visionen for forretningen? • Processer, information, roller og ansvar • Mennesker (antal og typer) • Gevinstpotentiale

IT-systemer og data. Analyse: Hvad betyder visionen for IT-systemer og data?

Teknologi. Analyse: Hvordan påvirker visionen eksisterende og ny teknologi

Løsningsmuligheder. Beslutte løsninger på baggrund af de tre analyser • Sammenhæng mellem gevinster og løsninger • Målepunkter for gevinster/effekter

Migrations- og implementeringsplan. Plan for udvikling/opsætning, Etablering af roller, processer etc. I både forretning og IT • Planlægning af forandring og ibrugtagning • Opdaterede målepunkter samt førmålinger

Implementering og governance. Implementering og ibrugtagning • Organisatorisk implementering (IT-drift og forretning) • Realisering af gevinster

Feedback og ændringer. Erfaringsopsamling og input til ændringer og nyt forretningspotentiale

Eksempel: Indføring af Microsoft Office 365

Et konkret eksempel på anvendelsen af Globeteams Forandring gennem digitalisering er vores fremgangsmåde ved indføring af Office 365.

Mange organisationer enten overvejer at indføre Office 365, eller er allerede gået i gang. Office 365 er en bred platform til bl.a. optimering af den personlige effektivitet og til at forbedre samarbejdet internt i organisationen og eksternt med kunder, borgere og samarbejdsparter.

Udfordringen for digitaliseringsafdelingen er mange steder enten at få forretningen i tale omkring mulighederne med Office 365, eller at man vælger at begrænse anvendelsen så meget, at virksomheden ikke får høstet gevinstpotentialet. Resultatet bliver, at man ikke får involveret forretningen i tilstrækkelig grad, og Office 365-implementeringen bliver primært et teknisk projekt.

Figur der viser anvendelsen af Globeteams model for "digitaliseringens cyklus" på et office 365 projekt

Klik på figuren for at se den i stor format 

Globeteam kan bistå i alle faser i forløbet ud fra standard metoder og værktøjer, som tilpasses den konkrete kunde. Eksempler er:

  • Strategiworkshop for ledelsen
  • Workshopforløb med forretningen og IT-afdelingen, der afdækker konkrete anvendelsesmuligheder, gevinstpotentiale, forudsætninger mv., som samles til en business case med beslutningsoplæg.
  • Analyse af nuværende systemer og data og hvordan de passer ind i IT-løsningen (her Office 365)
  • Vurdering af den grundlæggende teknologiske platform – er der noget, der skal ændres?
  • Ledelsesforankring og fokus på at forretningen skal have udbytte/gevinster ved implementeringen er gennemgående i hele forløbet, men især under Migrations- og implementeringsplanlægning er det vigtigt. Globeteam anvender bredt anerkendte metoder til at understøtte og styre forandringsprocessen – fx anvender vi ”Gevinstkort” til at støtte gevinstrealiseringen.
Office 365 bliver (lige som mange andre moderne IT-systemer) leveret som Software as a Service (Saas), hvilket bl.a. betyder, at de løbende bliver opdateret med ny/ændret funktionalitet. Dette stiller nye krav til både forretningen og IT-afdelingen.
Se hvordan vi kan hjælpe med at sikre en bedre ”adoption” af Office 365 i både IT og forretning

Linkedin

Kontakt

Henrik Gissel Szokody
E-mail: hgs@globeteam.com
Mobil: +45 4245 8797

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?