Globeteam

365 Copilot teknisk Readiness Assessment

Peder Lind Sørensen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

365 Copilot teknisk Readiness Assessment – analyse og forbedring af jeres fundament

Med fremkomsten af AI-løsninger såsom Microsoft 365 Copilot er der kommet øget fokus på sikring af data. For når virksomheder anvender Microsoft 365 Copilot er det deres egne virksomhedsdata, der udgør kildematerialet for sprogmodellen. I sikkerhedsøjemed gør det datahåndtering til en nøgledisciplin. Opbevares eller behandles data i strid med jeres datapolitik, kan en AI-model utilsigtet kompromittere organisationens it-sikkerhed. 

Globeteam 365 Copilot Teknisk Readiness Assessment er et analysedesign til gennemgang af det tekniske fundament i Microsoft 365 ved implementering af Microsoft 365 Copilot.

Frameworket indeholder to elementer: Det første element er et komplet overblik over organisationens nuværende modenhedsniveau relateret til Microsoft 365 Copilot. Det andet element er en rapport med prioriterede anbefalinger over de indsatser, der er nødvendige for at implementere Microsoft 365 Copilot. De to elementer kan eksempelvis bruges som afrapportering til interne interessenter

365 Copilot
Tværgående sikkerhedsgennemgang med Globeteam 365 Copilot teknisk Readiness Assessment

Globeteam 365 Copilot Tekniske Readiness Assessment kigger på, hvordan I styrer rettigheder, datapolitikker, filer, enheder, brugere og adgange.

Et centralt element i analysen er korrekt dataklassificering og etablering af en rettighedsmodel. Vi kortlægger jeres data og vurderer sammen med jer, om information skal være offentlig tilgængelig; om det kun må tilgås af relevante medarbejdere; om data indeholder personoplysninger; eller om data kun må ses af udvalgte medarbejdere. På baggrund af kortlæggelsen bliver data mærket med den korrekte sensitivitetslabel i Microsoft 365-platformen, så I kan styre, hvad Copilot-løsningen må og ikke må få adgang til. 

Analysedesignet i Globeteam 365 Copilot Tekniske Readiness Assessment er baseret på Microsofts anbefalinger og indeholder gennemgange af: 

Globeteams tilgang til analysen er databaseret. Det vil i praksis sige, at vi bruger workshops og interviews til at indhente den nødvendige information. Det gør vi for at sikre, at gap-analysen og de anbefalede tiltag rent faktisk tager udgangspunkt i virkeligheden og ikke baserer sig på forestillinger om, hvordan data bliver håndteret i dag. 

Globeteam 365 Copilot Teknisk Readiness Assessment kan suppleres af Globeteam 365 Copilot Organisatorisk Readiness Assessment, som fokuserer på gevinstrealiseringen med Microsoft 365 Copilot, og hvordan I får maksimal værdi ud af løsningen. 

Læs mere om den organisatoriske Assessment her

365 Copilot

Lad Globeteam finde sikkerhedshullerne i jeres Microsoft 365-platform

Globeteam 365 Copilot Teknisk Readiness Assessment kortlægger eventuelle sikkerhedshuller i organisationens anvendelse af Microsoft 365-platformen.

Microsoft 365 Copilot har adgang til alle de data, en brugers rettigheder giver brugeren adgang til. Det gælder, uanset hvor data befinder sig, og om brugeren er opmærksom på, at Microsoft 365 Copilot anvender data som en del af sit svarberedskab. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor galt det kan gå, hvis fortrolige eller personfølsomme data pludselig bliver en del af den kollektive vidensbase, der stilles til rådighed for en AI-model.  

Globeteam har mange års erfaring med Microsoft 365-platformen, herunder informationsbeskyttelse, it-sikkerhedsarkitektur baseret på Zero Trust-principperne, data management samt etablering af governance-modeller.  

Selvom Microsoft 365 Copilot først blev lanceret 1. november 2023, er vi allerede i gang med de første Copilot-projekter hos enterprise-kunder. Projekterne har til formål at undersøge, hvordan Microsoft 365 Copilot kan øge effektiviteten i de respektive organisationer. Vores opgave er indledningsvis at kortlægge det eksisterende modenhedsniveau for teknisk og organisatorisk implementering af 365 Copilot med levering af konkrete forslag til indsatsområder.  

E-BOG

0rganisatorisk implementering af Copilot for M365

Få inspiration og konkrete tips til, hvordan I opnår en succesfuld organisatorisk implementering af Copilot for Microsoft 365 og realiserer de forretningsmæssige gevinster. 

Download e-bog

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler