Tre år efter ny strategi: Hvad er status på implementeringen?

Skrevet af
Globeteam
Artikel

Del indlæg

Danmarks Miljøportal arbejder vedvarende og målrettet med at skabe forandring og forankring i organisationen

Det ER et langt, sejt træk at få realiseret værdien af en digitaliseringsstrategi. De nødvendige forandringer i organisationen sker ikke fra en dag til en anden. Heller ikke selvom man arbejder målrettet med det.

Det er Danmarks Miljøportal (DMP) et godt eksempel på.

DMP er et fællesoffentligt partnerskab, der har til formål at understøtte den digitale miljøforvaltning i Danmark. Med systemejere i både stat, regioner og kommuner er det vigtigt med en fælles retning for, hvordan systemerne skal udvikle sig. I 2020 vedtog DMP derfor en ny strategi, som skal implementeres i udviklingsaktiviteterne med systemporteføljen.

Globeteam bistod DMP med at omsætte strategien til en række digitale pejlemærker og konkrete roadmaps. Det kan du læse mere om i casen her

Men arbejdet med at realisere strategien sluttede ikke der.

Faktisk er det stadig i fuld gang her tre år efter:

  • Det handler dels om at sikre, at alle tiltag, der igangsættes med systemerne, understøtter de vedtagne pejlemærker – og at alle pejlemærker prioriteres.
  • Og så handler det rigtig meget om forandringsledelse. At arbejde med de forskellige dele af organisationen omkring, hvordan de hver især kan bidrage til at beslutninger og prioriteringer sker i overensstemmelse med de konkrete roadmaps.

Aktuelt er der fokus på de medarbejdere i DMP, som betjener systemejerne i kommuner, stat og regioner. De skal have værktøjerne til at hjælpe systemejerne med at holde fast i den retning, som er vedtaget med strategien. Det skal indgå i arbejdet med alle ønsker, der kommer til systemudviklingen.

Om et år skal der evalueres på strategien, hvorvidt DMP er lykkedes med at etablere en arbejdsform, der gør det til en integreret del af hverdagen at arbejde løbende med langsigtet, strategisk planlægning.

case
Danmarks Miljøportal

Fælles fremtidsvisioner blev til håndgribelige handleplaner 

Qua et omfattende strategiarbejde fandt fageksperterne i Danmarks Miljøportal ud af, at fælles fodslag og benhårde prioriteringer var vejen frem i planlægningen af fremtidens systemudvikling.

I samarbejde med Globeteam har Danmarks Miljøportal fået omsat den overordnede strategi til digitale pejlemærker og konkret roadmaps for, hvordan systemerne skal udvikle sig de kommende år. 

Læs case med Danmarks Miljøportal

Skab sammenhæng i jeres digitaliseringsrejse

Hvordan skaber I sammenhæng mellem forretningens mål og jeres digitale tiltag, og har I en klar plan for organisationens digitale udvikling de kommende år? 

I Globeteam er vi ca. 50 managementkonsulenter med stærke kompetencer inden for digital rådgivning, strategi, projektledelse og sikkerhed, som kan hjælpe jer hele vejen rundt i jeres digitaliseringsrejse. 

Over de kommende måneder deler vi egne og andres viden og erfaringer inden for de rådgivningsområder, som vi arbejder med. Gennem cases, faglige artikler og interviews får du indsigt i de problemstillinger og temaer omkring digitalisering, som er højt på agendaen ude i virksomhederne.  

Følg med i vores tema om digital rådgivning her 

Andre læste også
27. april 2023
Fra digital strategi til reel forandring
Læs managementkonsulent Inge Bograds råd til, hvordan I får den digitale strategi hevet ud af PowerPointen og omsat til reelle forandringer i organisationen
20. april 2023
Digitaliseringsstrategi – hvorfor og hvordan?
Managementkonsulent hos Globeteam, Jesper Vraa Nielsen, deler sine erfaringer med, hvad der kendetegner en god digitaliseringsstrategi, og hvordan man når godt i mål med den.
18. april 2023
Hvordan skaber I sammenhæng mellem digitaliseringstiltag og forretningens mål?
Gennem cases, faglige artikler og interviews får du indsigt i virksomhedernes aktuelle digitaliseringsudfordringer og -tiltag og inspiration til, hvordan I selv kan arbejde med jeres.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler