Kundecase

Fælles fodslag og strategiske pejlemærker hos Danmarks Miljøportal

Udfordring

Systemudviklingen i de seks følgegrupper under Danmarks Miljøportal manglede retning og fælles visioner.

Løsning

I samarbejde med Globeteam har Danmarks Miljøportal fået omsat en overordnet strategi til digitale pejlemærker og konkrete roadmaps for de kommende års systemudvikling.

Resultat

Sekretariatet kan med handleplanerne bedre synliggøre værdien af arbejdet i Danmarks Miljøportal, og i de seks følgegrupper er strategien blevet dybt forankret i det daglige arbejde.

Fælles fremtidsvisioner blev til håndgribelige handleplaner i Danmarks Miljøportal

Qua et omfattende strategiarbejde fandt fageksperterne i Danmarks Miljøportal ud af, at fælles fodslag og benhårde prioriteringer var vejen frem i planlægningen af fremtidens systemudvikling.

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab, der har til formål at understøtte den digitale miljøforvaltning i Danmark. Grundideen bag organisationen er, at stat, kommuner og regioner inddaterer, opdaterer og henter data fra de samme databaser, og at data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning bliver gjort bredt tilgængelige for virksomheder og borgere.

Data fra Danmarks Miljøportal bruges eksempelvis, når borgere henter jordforureningsattester, når kommuner udpeger sprøjtefri områder, eller når staten udarbejder vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevand. Data anvendes også i den kommunale indsats om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Danmarks Miljøportal har mange systemejere og samarbejdspartnere. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi alle sammen arbejder i den samme retning. Det styrkede samarbejde og det fælles blik på fremtidens opgaver har gjort en stor forskel"

Fælles blik på hovedopgaven

I det praktiske arbejde er mere end 150 repræsentanter fra stat, regioner og kommuner organiseret i seks følgegrupper. Følgegrupperne har blandt andet til opgave at foretage ændringer i og udvikle den underliggende systemportefølje. Tidligere blev systemændringerne foretaget ad hoc og uden noget større blik for de langsigtede visioner. Men i 2020 skete der noget. Danmarks Miljøportal vedtog en ny strategi og fik i den sammenhæng hver følgegruppe til at identificere strategisk vigtige pejlemærker for systemudviklingen på deres områder.

“Danmarks Miljøportal har mange systemejere og samarbejdspartnere. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi alle sammen arbejder i den samme retning. Det styrkede samarbejde og det fælles blik på fremtidens opgaver har gjort en stor forskel,” siger Ane Klok, drifts- og vedligeholdelseschef i Danmarks Miljøportal.

Som både sparringspartner og mødefacilitator har en management-konsulent fra Globeteam bistået Danmarks Miljøportal med at omsætte strategien til digitale pejlemærker og konkrete roadmaps for systemudviklingen.

“Globeteam-konsulenten har været vores højre hånd gennem processen. Jeg har ikke selv tid til at lave alt det arbejde, der går forud for møderne med følgegrupperne. Derudover har jeg nydt godt af den rådgivning, jeg har modtaget. Vi har haft et tæt og godt samarbejde.”

Fra reaktiv til proaktiv systemudvikling hos Danmarks Miljøportal

Ude i følgegrupperne har de fået et helt nyt blik på deres rolle og opgaver.

“Tidligere kan man godt sige, at vi i følgegruppen for overfladevand, som jeg er formand for, primært forholdt os reaktivt til systemudviklingen. Vi mødte op til møderne, gennemgik listen af ændringsforslag, godkendte eller afviste dem, og så gik vi hver til sit igen. I dag har vi fået en mere proaktiv tilgang til systemudviklingen, fordi vi alle sammen har en helhedsforståelse af vores fælles visioner og den rolle, vi selv spiller i den sammenhæng. Vi skal ikke kun reagere på en udvikling, men kan rent faktisk præge den,” siger Martin Petersen, som er kontorchef i Miljøstyrelsen og dermed en repræsentant for staten.

Organisering af de mange gode ideer

Samme konklusion kommer man frem til i følgegruppen for Rotter.

“Tidligere strittede vores ændringsønsker i vidt forskellige retninger. Vi fik mange gode ideer, men havde brug for hjælp til at sortere i dem. Vi kan ikke nå alt, og vi har ikke penge til alt. Derfor er det afgørende, vi nu har en fælles plan for at håndtere det, der er vigtigst,” siger Tommy Krogh Abrahamsen, der er rottekonsulent i Horsens Kommune og repræsentant for kommunerne.

Han forklarer, at roadmappet for de kommende års systemudvikling også fungerer som et glimrende kommunikationsværktøj.

“Vi skal samarbejde kommunerne imellem, ligesom vi også skal samarbejde med blandt andet professionelle rottebekæmpere og landmænd. Nu har vi fået en plan, der viser, i hvilken retning vi arbejder, og så kan vi gå i dialog med hinanden på den baggrund. Synlighed er som bekendt eksistens Og det er nemmere for andre at se værdien af vores arbejde, når de kan se, hvad vi vil.”

Planer kan sikre partnerskaber og finansiering

For Nils Høgsted, sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal, skal de digitale pejlemærker og tilhørende roadmaps også bruges til at skabe mere synlighed omkring værdien af Danmarks Miljøportal. Strategiarbejdet kan bl.a. bruges, når der skal indgås partnerskaber med forskere og universiteter, ligesom det også kan bruges, når der skal skaffes ekstra finansiering til bestemte opgaver.

“Danmarks Miljøportal skal have en berettigelse. Den eneste måde, vi kan demonstrere den berettigelse på, er ved at vise, hvorfor vi er her. Miljødata, der nemt kan tilgås og nemt kan deles, spiller afgørende roller i den fortælling, og derfor er det så vigtigt, at vi rent teknologisk ligger helt i front,” slutter han.

Henrik Szokody - Globeteam
Henrik Gissel Szokody
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe med jeres strategiarbejde, så kontakt mig gerne på +45 4245 8797 eller hgs@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler