Globeteam

Digital rådgivning

Sammenhængende strategisk rådgivning i hele jeres digitaliseringsrejse

Digitalisering er komplekst, og indgangsvinklerne er mange. Hvordan får din organisation maksimalt forretningsmæssigt udbytte af de digitale muligheder? Hvilken strategi skal I følge? Leverer IT- og digitaliseringsafdelingen de services, der giver størst værdi for forretningen? Og understøtter jeres digitaliseringsinitiativer forretningens vision og strategi?

I Globeteam er vi ca. 50 managementkonsulenter med stærke kompetencer inden for digital rådgivning, strategi, projektledelse og sikkerhed. Således har vi både bredde og dybde i vores faglighed til at understøtte organisationen hele vejen rundt i jeres digitaliseringsrejse. Selvom vi kan tilbyde at være med fra start til slut, så indgår vi selvfølgelig også gerne i samarbejde med andre leverandører – både interne og eksterne.

Vi går pragmatisk til værks og tilpasser altid vores rådgivning og fremgangsmåde til jeres konkrete behov og den kontekst, I befinder jer i. Målet er at etablere realistiske og eksekverbare strategier og handlingsplaner, som vi realiserer i tæt samarbejde med jer gennem strategiske initiativer og projekter – og ikke gennem omfattende strategirapporter. 

I denne video fortæller managementkonsulent Allan Haumann Nielsen mere om, hvordan vi i Globeteam kan understøtte jeres digitaliseringsrejse med en omfattende, pragmatisk indsats. 

Et 360 graders blik på jeres digitalisering

I Globeteam arbejder vi ud fra en grundlæggende model, som sikrer, at I kommer hele vejen rundt om de vigtigste elementer til en succesfuld digitalisering.

Vi er et af de få konsulenthuse, som dækker hele paletten af kompetencer – fra strategisk digital rådgivning til det operationelle og tekniske niveau. For at hjælpe jer til de helt rigtige løsninger og få skabt det bedste fundament for digitaliseringen, inddrager vi Globeteams mere tekniske kompetencer, hvor det er relevant. 

Med Globeteam får I således en rådgiver, der arbejder ud fra en samlet model og som gennemtænker og skaber sammenhæng i jeres digitalisering, så I får realiseret jeres mål og gevinster. 

Se video, hvor vi forklarer nærmere om de forskellige elementer i hjulet.

Klik på et ikon i hjulet for at læse mere om, hvad det enkelte emne dækker over

Digitaliseringens-cyklus-opdateret

Vision for opgaven. Fx: 

 • Optimere samarbejdet i organisationen
 • Fremme innovationskræften
 • Automatisere processer
 • Compliance ift. informationssikkerhed

Analyse: Hvad betyder visionen for forretningen? 

Herunder:

 • Processer, information, roller og ansvar
 • Mennesker (antal og typer) 
 • Gevinstpotentiale

Analyse: Hvad betyder visionen for IT-systemer og data?

Analyse: Hvordan påvirker visionen eksisterende og ny teknologi? 

 • Beslutte løsninger på baggrund af de tre analyser
 • Sammenhæng mellem gevinster og løsninger
 • Målepunkter for gevinster/effekter
 • Plan for udvikling/opsætning
 • Etablering af roller, processer etc. i både forretning og IT
 • Planlægning af forandring og ibrugtagning
 • Opdaterede målepunkter samt førmålinger
 • Implementering og ibrugtagning
 • Organisatorisk implementering (IT-drift og forretning)
 • Realisering af gevinster

Erfaringsopsamling og input til ændringer og nyt forretningspotentiale

Digital rådgivning i praksis – cases, artikler & interviews

Her på siden deler vi egne og andres viden og erfaringer inden for de rådgivningsområder, som vi arbejder med. Gennem cases, faglige artikler og interviews får du indsigt i de problemstillinger og temaer omkring digitalisering, som er højt på agendaen ude i virksomhederne.  

Følg med her eller på LinkedIn og få inspiration til, hvordan din organisation kan løse jeres digitaliseringsudfordringer!

Digital Rådgivning

Ikon visionIkon forretning
Digitaliseringsstrategi

I en digital verden hænger virksomhedens forretningsstrategi og digitaliseringsstrategi uløseligt sammen – og en god digitaliseringsstrategi skal netop formå at skabe en klar kobling mellem forretningens mål og de digitale tiltag, der skal være med til at realisere dem.

Her kan du læse et interview med managementkonsulent Jesper Vraa Nielsen, som deler sine erfaringer med, hvordan I får udarbejdet en god digitaliseringsstrategi, og hvad den bør indeholde.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan andre organisationer har grebet strategiarbejdet an, kan du blive inspireret af cases med hhv. Superfos og Faxe Kommune, som vi har hjulpet i processen.

Læs også mere om, hvordan Globeteam kan bistå din virksomhed eller organisation med at udforme en klar digitaliseringsstrategi og vores tilgang til arbejdet.

 

Ikon visionIkon forretningIkon vision
Implementering af digitale strategier

Værdien af en digital strategi høstes først, når den kommer ud og leve i organisation. Men hvordan får I strategien omsat til konkrete handleplaner og driver det videre arbejde med at få den implementeret i organisationen?

Det fortæller managementkonsulent Inge Bograd mere om i interviewet her, ligesom du kan læse en case med Danmarks Miljøportal, som er lykkes med at formulere en række fælles handlepunkter for alle deres interessenter i stat, regioner og kommuner. I en opfølgende artikel med Miljøportalen kan du se, hvad status er på arbejdet med at realisere strategien i dag.

 

Ikon visionIkon forretning
Ledelsesrådgivning

Det er en kompleks opgave at være leder for en gruppe medarbejdere, men ofte er det små ting, som kan gøre dig til en bedre leder. Det mener Preben Thalund Madsen, som er konsulent hos Globeteam og ekspert i ledelse.

I en artikel i MarketConnect, deler han fem simple råd til, hvordan du bliver en bedre og mere motiverende leder i hverdagen.

Du kan også se en række videoer her, hvor Preben folder hvert af de fem råd ud, ligesom du også kan læse to mere dybdegående artikler hos MarketConnect; “Sådan personificerer du din adfærd som leder” og Det er nemt for ledere at være konfliktknusere”.

 

Ikon visionIkon som illustrerer gevinstrealisering
SAP-implementering

I 2027 ophører supporten på ældre versioner af SAP, og derfor står mange virksomheder nu overfor en migrering til den nye S/4HANA-platform. Det er en kompleks opgave, som involverer mange dele af organisationen.
I denne artikel oplister Christian Veng, som er SAP-ekspert og konsulent hos Globeteam, de vigtigste opgaver, som organisationen selv har ansvar for at håndtere i projektet. Med en god forståelse for dette arbejde kan I komme på forkant med udfordringerne og reducere risikoen for, at projektet bliver forsinket.

Du kan også læse et interview med Globeteams nyeste SAP-konsulent Lars Lykke Olsen, som bl.a. fortæller om vigtigheden af at sikre, at I får udnyttet det store forretningspotentiale, der er i den nye platform.

På siden her kan du læse mere om, hvordan Globeteam kan fungere som jeres implementeringspartner og teknologirådgiver i en S/4HANA-migrering.

Digital rådgivning

Bliv klogere på vores tilgang og metode

Se en nærmere introduktion til de forskellige elementer i digitaliseringshjulet og få indblik i, hvordan Globeteam kan understøtte din virksomhed i arbejdet med at tænke digitalisering bredt i hele organisationen. 

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Vision & strategi

Vision for opgaven: Optimere samarbejdet • Fremme innovationskraften • Automatisere processer • Sikre compliance

Forretning

Analyse: Hvad betyder visionen for forretningen? • Processer, information, roller & ansvar • Mennesker • Gevinstpotentiale

IT-systemer & data

Analyse: Hvad betyder visionen for IT-systemer og data?

Teknologi

Analyse: Hvordan påvirker visionen eksisterende og ny teknologi?

Løsningsmuligheder

Beslutte løsninger på baggrund af de tre analyser • Sammenhæng mellem gevinster og løsninger • Målepunkter for gevinster/effekter

Plan for implementering

Plan for udvikling/opsætning, etablering af roller, processer etc. • Planlægning af forandring & ibrugtagning • Opdaterede målepunkter samt førmålinger

Implementering & gevinstrealisering

Implementering & ibrugtagning • Organisatorisk implementering • Realisering af gevinster

Feedback & review

Erfaringsopsamling & input til ændringer & nyt forretningspotentiale