Kundecase

Superfos lægger klar digitaliseringsstrategi for de kommende år

Udfordring

Ny, krævende forretningsmæssig situation, der krævede digitale løsninger, men uklart hvilke.

Løsning

Opstilling af en digitaliseringsstrategi i form af en Digital Ambition og et IT Roadmap med direkte link til forretningsmæssige mål og fokusområder.

Resultat

En enig direktion og IT-ledelse, der går i takt, og har fået et fælles sprog med hensyn til digitaliseringsindsatsen.

Prioritering af de mange digitale muligheder ud fra forretningens mål

Ved at gennemføre en struktureret proces med ledelsen og IT har Superfos skabt en klar plan for, hvilke digitale tiltag der skal gennemføres i de kommende år for at realisere deres forretningsmål.

Superfos producerer emballage til fødevarer, f.eks. til Arla, og er en dominerende spiller på det europæiske marked med fabrikker og salgsselskaber over hele Europa. Superfos blev opkøbt af amerikanske Berry i 2019 og fik i den forbindelse en række yderligere fabrikker og IT-ressourcer, som skulle indpasses i Superfos’ organisation og processer. Kort efter skiftede Superfos direktør, og COVID-19 ramte.

Superfos stod dermed overfor en ny udfordrende situation med behov for massiv digitalisering og nye måder at samarbejde på og ikke mindst en tættere integration af salg, produktion og logistik-processer hos en række adskilte fabrikker og kontorer, der fungerede på mange forskellige IT-platforme.

”Vi stod i en situation, der gav os nogle klare udfordringer – men også en række muligheder”, siger IT-chef Michael Opsahl. ”Der var en lyst til at tænke nyt både hos Berry og vores egen ledelse, og jeg kunne se, at vi lige nu havde en chance for virkelig at påvirke tingene og sætte en klar retning for de kommende år, hvis vi greb det struktureret an”.

Et direkte link mellem forretningsmæssige mål/fokusområder og de digitale indsatser i Superfos

I tæt samarbejde med ledelsen formulerede IT-chef Michael Opsahl derfor et mål om at skabe en klar plan for den fortsatte digitale udvikling i Superfos over de kommende år.

Planen skulle fastlægge den digitale ambition for Superfos ved at tage højde for:

På baggrund af denne digitale ambition skulle IT-opgaverne for de kommende år fastlægges og et road map formuleres. Samtidig skulle de fremtidige krav til IT-afdelingens kompetencer og ressourcer identificeres.

Superfos gennemførte herefter en strategiproces med Globeteams managementkonsulenter, hvor ledelsen i Superfos blev interviewet og en masse forretningsmateriale blev gennemgået og drøftet. På den baggrund formulerede Superfos og Globeteam en digital ambition for Superfos med en beskrivelse af de fremtidige IT-behov, nogle klare pejlemærker at styre udviklingen efter og ikke mindst et konkret road map med de relevante IT-tiltag, der skal realisere ambitionen over de kommende år.

Globeteam bragte en masse erfaring til bordet om, hvordan man på en pragmatisk og hurtig måde kunne skabe en klar forbindelse mellem det, vi gerne vil forretningsmæssigt, og det som vi derfor skal muliggøre digitalt. Den digitale ambition er blevet overskuelig og klar for både vores direktion og IT-afdelingen, og nu har vi en fælles plan at arbejde efter”.

Nu realiseres den digitale ambition

Straks efter at ledelsen havde godkendt den digitale ambition, blev der sat gang i realiseringen ud fra det opstillede road map.

”Vi har sat fuld skub i udrulningen af et fælles ERP-system for at kunne skabe fælles, integrerede processer i salg, logistik og produktion på tværs af vores mange sites”, beretter Michael Opsahl.

”Samtidig har vi sat gang i udvælgelsen af andre systemer, der skal være fælles, og vi er i gang med udrulningen af O365 til alle sites. Herefter kommer yderligere procesoptimering vha nye teknologier, en bedre dataudnyttelse og en masse andre tiltag over de kommende år. Og det er alt sammen en del af den samlede strategi, som vi styrer efter”, slutter Michael Opsahl.

Henrik Szokody - Globeteam
Henrik Gissel Szokody
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe med jeres strategiarbejde, så kontakt mig gerne på +45 4245 8797 eller hgs@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler