Om Globeteam

DI – Udvikling af projektledelsesmodel

623f94d192734a8ca865ae1e008dbb85_industrienshus1

DI ønskede at få etableret et fælles begrebs- og metodeapparat i forhold til udvikling af organisationens it-projekter. Sideløbende med udvikling og implementering af projektledelsesmodellen udviklede Globeteam et porteføljestyringssystem, baseret på SharePoint, til at håndtere hele projektprocessen fra idé til resultat.

Læs case

quote_iconAt gå fra projektmæssigt anarki og kaos til fællesskab og struktur har været og er fortsat en kompliceret og udfordrende rejse for DI, men at rejse sammen med erfarne og kompetente ”rejseledere” fra Globeteam har gjort rejsen ulig meget lettere og velovervejet og deraf anbefalelsesværdig.”
Frank W. Reves, it-chef, DI.

Udfordring

DI ønskede at standardisere organisationens tilgang til og arbejdet med it-projekter via en projektledelsesmodel og en sammenhængende it-understøttelse af samme.

Løsning

For at adressere DI’s udfordringer udarbejdede Globeteam en måling af it-organisationens projektmodenhedsniveau og undersøgte samtidig den generelle tilfredshed blandt organisationens kunder og medarbejdere.

Projektet blev på denne baggrund forankret som et fælles projekt mellem it og forretningen. Der blev sat fokus på forandringsledelse for at imødegå de kulturelle forskelle mellem forretning og it.

Projektet blev gennemført ved hjælp af 10 heldags workshops, der både havde til formål at udarbejde en projektledelsesmodel samt at gennemføre et generelt kompetenceløft ift. projektledelse.

Fordele

Med implementering og udvikling af en projektledelsesmodel opnåede DI en struktureret og konsistent proces omkring vurdering, beslutning og gennemførelse af samarbejdsprojekter mellem it og forretningen.

Porteføljestyringssystemet genererer i dag enkle og informative grafiske diagrammer, der skaber overblik over både planlagte og igangværende projekter hos DI. Systemet understøtter projektmodellens beslutningsprocesser og kontroller, og alle stadier i modningen fra idé til resultat håndteres via workflows.

Porteføljestyringssystemet genererer automatisk projektrum, der fødes med organisationens projektværktøjer og skabeloner, hvilket i væsentlig grad bidrager til udbredelsen og forankringen af projektledelsesmodellen, projektforståelsen og den generelle tilfredshed med projektarbejdet.

 

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?