Kundecase

Implementering af Navision Stat på CBS

Udfordring

CBS havde i en årrække ønsket at skifte fra deres egen økonomistyringsløsning over til Navision Stat og de tilknyttede fællesstatslige systemer. Det ønske blev yderligere aktualiseret af et projekt om en fælles kontoplan på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Løsning

Vores rolle i CBS’ store omlægning af organisationens økonomistyringsløsning har bl.a. været at rådgive om opstilling af ny registreringsramme, bidrage til implementeringen af Navision Stat og LDV, samt bistå med integrationer til centrale systemer og udvikle værktøjer til omkostningsfordeling.

Resultat

CBS står nu med en fremtidssikret understøttelse af organisationens økonomistyring, der baserer sig på at anvende statens fælles systemer, hvor det er mest optimalt. Dertil er CBS rustet til at imødekomme ministerielle krav om anvendelse af en fælles registreringsramme for de selvejende institutioner.

Fremtidssikker systemunderstøttelse af økonomistyring på CBS

Da Corona lock-down ramte i foråret 2020, var CBS i fuld gang med forberedelserne til overgangen til Navision Stat og omfattende ændringer i CBS’ økonomistyring. En udskydelse af projektet syntes uundgåelig, for var det overhovedet realistisk at komme i mål med så omfattende et projekt inden udgangen af 2020?

CBS har i en årrække ønsket at skifte fra en egen tilpasset økonomistyringsløsning til Navision Stat og de tilknyttede fællesstatslige systemer. Dette ønske blev yderligere aktualiseret af et projekt om en fælles kontoplan på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der ville blive en udfordring for CBS med den eksisterende registreringsramme. Forud for 2020 var derfor gået en analyse i forhold til de system- og styringsmæssige konsekvenser af et skift til Navision Stat og en ny registreringsramme. Konklusionen på dette arbejde var, at der var behov for tilpasninger i andre dele af CBS’ økonomisystemplatform, eksempelvis budgetsystem og ledelsesinformationsløsning.

Vores bidrag til den store omlægning af organisationens økonomistyringsløsning har været at:

Vi har fået defineret en ny økonomistyringsmodel, der tilgodeser interne såvel som eksterne ministerielle krav til registreringsrammen. Skiftet til Navision Stat har medført, at vi nu kan koncentrere os om at drive god økonomistyring fremfor at have fokus på drift af egne systemer."

Kundens udbytte

CBS står med en fremtidssikret systemunderstøttelse af organisationens økonomistyring, der baserer sig på at anvende statens fælles systemer, hvor det er mest optimalt. Dertil er CBS rustet til at imødekomme de ministerielle krav om anvendelse af en fælles registreringsramme for de selvejende institutioner.

Med en stor indsats fra CBS’ organisation kom projektet sikkert i mål i løbet af andet halvår 2020. CBS har dermed opnået følgende:

Martin V Olsen, ERP-konsulent hos Globeteam
Martin V. Olsen
Globeteam Principal

Vil du høre mere? 

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med økonomisstyring?

E-mail: mvo@globeteam.com

Mobil: +45 3071 4411

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler