Kundecase

Ny og sikker løsning til kapitalforvaltning i Folkekirken

Udfordring

Folkekirken stod med et forældet system til forvaltning af den samlede kapital. Folkekirkens It (FIT) bad i første omgang om rådgivning på mulige systemløsninger. Det viste sig, at det ikke var hensigtsmæssigt at opgradere den eksisterende løsning, hvorfor udvikling af et nyt system var nødvendigt.

Løsning

Fra 2020 – 2021 hjalp vi med at udvikle en samlet, effektiv løsning til Folkekirkens kapitalforvaltning. Den består af en klient-server løsning til den detaljerede kapitalforvaltning og en standard Navision Stat-løsning, der sikrer de basale regnskabsmæssige aktiviteter og opgaver.

Resultat

Folkekirken har fået et nyt og sikkert system til kapitalforvaltning med høj performance i form af hurtige kørsler og opdateringer. Løsningen kan løbende opdateres med nye versioner af Navision Stat.

Agil udvikling af system til kapitalforvaltning i Folkekirken

Gennem et agilt projektforløb har vi udviklet en klient-server løsning til kapitalforvaltning i Folkekirken. Det tætte og agile samarbejde med brugerne har sikret en god og effektiv løsning, der efterfølgende har været let at sætte i produktion og implementere i praksis.

Folkekirken stod i 2019-20 med et efterhånden forældet system til forvaltning af den samlede kapital, der blandt andet består af indbetalinger til gravstedsvedligehold og kapitaler fra menighedsråd (fx frasalg af jord). Folkekirkens It (FIT) bad i første omgang om rådgivning på mulige systemløsninger. Det viste sig, at det ikke var hensigtsmæssigt at opgradere den eksisterende løsning til den nyeste version af Navision Stat. I stedet fik vi opgaven med udvikling og programmering af en samlet løsning, der blev sat i drift med en afsluttende driftsprøve i december 2021.

Vi har haft et godt og tæt samarbejde om udvikling af det nye kapitalforvaltningssystem. Det agile projektforløb har sikret en løsning, der matcher brugernes behov, og den fælles tilgang i ledelsen af projektet har medført, at vi sammen har styret projektet sikkert i mål inden for tidsplan og budget.”

Sådan hjalp vi kunden

Vi har i perioden fra juni 2020 til oktober 2021 udviklet en samlet, effektiv klient-server løsning til kapitalforvaltningen. Kapitalforvaltningen løses af medarbejderne i GiasCentret på vegne af de mange interessenter i Folkekirken, mens selve it-udviklingen er forankret i Folkekirkens It (FIT).

Løsningen består af en klient-server til den detaljerede kapitalforvaltning og en standard Navision Stat-opsætning, der sikrer de basale regnskabsmæssige aktiviteter og opgaver.

Vi har således udviklet og leveret:

Hele udviklingsrejsen er kørt som et agilt projekt med meget tæt samarbejde og brugerinvolvering i de enkelte sprint. Brugerne har beskrevet deres behov i ’user stories’. De har medvirket til den løbende prioritering og har testet leverancerne løbende.

Også projektledelsen er kørt i et meget tæt samarbejde med FIT og den overordnede styregruppe med fælles risikovurderinger, overblik over og tæt styring af fremdrift og kvalitet.

Kundens udbytte

Kunden har fået udviklet og leveret:

Den agile udviklingsmodel har sikret et tæt samspil om udviklingen af løsningen, der dermed matcher det, som brugerne efterspørger. Desuden er brugerne så tæt inde i opgaverne med at definere og teste løsningen, at implementeringen er sket undervejs i udviklingen af løsningen, så der efterfølgende er mindre behov for ekstra undervisning mv.

Martin V Olsen, ERP-konsulent hos Globeteam
Martin V. Olsen
Globeteam Principal

Kan jeg hjælpe? 

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe jer med udvikling og implementering af løsninger til økonomistyring og kapitalforvaltning? Så kontakt mig gerne på +45 3071 4411 eller mvo@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler