Om Globeteam

Globeteam tildeles attraktiv SKI-rammeaftale

SKI 02.15 om levering af IT-rådgivning og udførelse af IT-relaterede opgaver

Globeteam skal fremover levere it-rådgivning til offentlige organisationer og institutioner og på baggrund af beslutningerne udføre de tilhørende opgaver for ministerier, kommuner, regioner, forsyningsvirksomheder, universiteter og lignende. Det sker som følge af, at Globeteam har vundet SKI’s udbud af rammeaftale 02.15 om it-rådgivning. Konsulenthuset har leveret konsulentydelser til den offentlige sektor siden dets etablering i 2001, og med tildelingen af endnu en rammeaftale udbygges Globeteams potentiale på området yderligere.

Rammeaftalen omfatter 12 ydelsesområder, og Globeteam er udvalgt på baggrund af bred og dyb sektorindsigt indenfor disse områder. Konsulenthusets unikke profil gør samtidig, at der kan stilles erfarne konsulenter til rådighed både på den forretningsmæssige og it-teknologiske side.

Vi er rigtig glade for tildelingen af rammeaftalen. Globeteam kan med objektiv og uvildig sparring rådgive og yde bistand med høj kvalitet på tværs af ydelsesområderne. Vi tilbyder indsigt og viden både i dybden og i bredden, har løst opgaver i alle sektorer og kan drage nytte af erfaringerne i de kommende opgaver,” siger Kristian Lykke, som er ansvarlig for indgåelse af Globeteams SKI-rammeaftaler.

Det betyder, at kunderne får adgang til en bred vifte af kompetente konsulenter, der supplerer hinanden med forretningsmæssig indsigt og viden om de nyeste teknologier inden for ydelsesområderne, og som har erfaring med den offentlige sektor.

Globeteam leverer som del af rammeaftale ‘SKI 02.15 – It-rådgivning’ ydelser på følgende områder:

1. It-relaterede strategier
2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
3. It-udbud
4. It-sikkerhed, business continuity og it compliance
5. It-arkitektur
6. It governance
7. Projekt- og programledelse
8. Databehandling
9. Infrastruktur og hardware
10. Udvikling af ny funktionalitet
11. Tilpasning af eksisterende it-systemer
12. It-systemdrift

Indenfor:

  • Staten
  • Kommuner
  • Regioner
  • Forsyningsselskaber

 

Udvælgelsesprocessen

SKI har til formål at effektivisere og professionalisere offentlige indkøb af blandt andet konsulentydelser. Resultatet af SKI-udbuddet er en rammeaftale, der kort fortalt angiver, hvilke ydelser der igennem direkte tildeling kan købes på aftalen, på hvilke betingelser og til hvilken pris. Med rammeaftalen har den offentlige indkøber allerede afløftet udbudspligten og kan igangsætte opgaver med kort varsel.

Den aktuelle rammeaftale er tildelt ud fra det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor kvalitet vurderes ud fra kompetencer og erfaringer samt anvendte metoder og værktøjer inden for alle ydelsesområderne sammenholdt med indsigt i de fire sektorer.

Om Globeteam

Globeteam er et konsulenthus med høj faglighed, konstant vækst og meget tilfredse kunder, og som hjælper med at optimere forretning og it med afsæt i dyb teknisk specialisering samt en solid forretningsforståelse. Globeteam tilbyder ydelser og leverancer indenfor og på tværs af tre hovedområder: Business consulting, infrastruktur og udvikling, og konsulenthuset udfører opgaver i forbindelse med SKI for bl.a. Udenrigsministeriet, SKAT, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Partner
Kristian Lykke
Tlf.: +45 2633 1112
E-mail: krl@globeteam.com
Pressekontakt
Kirsten Nielsen
Tlf.: +45 2873 2820
E-mail: kin@globeteam.com

Læs mere på www.globeteam.com

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?