Globeteam

Datastrategi

Jacob Elkjær - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

datastrategi

Få mere ud af jeres forretningsdata med en datastrategi

Alle organisationer genererer enorme mængder af data i form af regnskabsdata, personaledata, logistikdata, sikkerhedsdata, applikationsdata, netværksdata osv.

Det er der absolut ikke noget nyt i. Det nye består i muligheden for at udvælge, indsamle, strukturere, analysere og i et vist omfang aggregere og anonymisere data, så værdien af data kan øge indsigten i egen forretning, give et bedre beslutningsgrundlag og ultimativt styrke konkurrenceevnen. Det er her, man har brug for en datastrategi, og her man kan gøre brug af AI og kunstig intelligens.

Man skal vide, hvad man leder efter, og man skal vide, hvordan man finder det. Ellers risikerer man at bruge meget tid og mange kræfter på at famle omkring.

Det er denne kløft mellem uforløst forretningspotentiale og praktisk virkelighed, som Globeteam kan hjælpe med at bygge bro over, så dataprojekter understøtter organisationens kerneforretning og forretningsmålsætning med dataprojektet.

datastrategi

De første skridt til jeres datastrategi

Der er så mange veje at gå i brugen af forretningsdata, hvorfor det er væsentligt i et dataprojekt tidligt i processen at få afgrænset anvendelsesområdet, og lagt en datastrategi.

Skal dataanalyserne bruges til at træffe strategiske beslutninger eller styrke virksomhedens markedsposition? Eller skal de eksempelvis øge indsigten på tværs af organisationer og gøre data til et aktiv? Skal de bruges til at foretage indeklimamålinger i en bygning? Vil man tracke kundernes bevægelsesmønstre i en fysisk butik? Skal der udføres automatiserede regnskabskontroller i økonomiafdelingen? Eller vil man øge sin visibilitet og situationsforståelse relateret til virksomhedens risikoeksponering?

Hos Globeteam har vi udviklet en standardiseret tilgang til at skabe konkret forretningsværdi i dataprojekter, som vi struktureret arbejder efter, således at de rigtige, berigede data udvælges og bliver praktisk anvendelige og et uundværligt strategisk ledelsesredskab.

datastrategi

Få inspiration til at tage næste skridt på jeres datarejse

Hos Globeteam har vi sammensat et nøje udvalgt hold af eksperter, der arbejder med AI og dataprojekter. Vi er over 50 konsulenter, der har mange forskellige afsæt for vores dataarbejde. Vi har styrke i at besætte vores projekter med stor diversitet i fagligheden, så vi kan støtte vores kunder bredt og dybt i dataprojekter – strategisk og operationelt. På den måde sikrer vi, at projektet understøtter et specifikt forretningsmål, så datahåndteringen får både mening og retning.

På dette fundament har vi bistået vores kunder med eksempelvis foranalyse af projektets samlede forretningspotentiale med angivelse af anbefalede indsatser, forventet effektmåling mm. I selve eksekveringen af projektet bistår vi med forretningsrådgivning, vejledning til den tekniske opsætning af AI-modellerne, opsætning af governance-strukturen i Microsoft Azure samt al udvikling af løsningen.

Læs mere om vores forskellige leverancer inden for AI og data her

datastrategi

Vi kender din branche

Som nævnt tidligere genererer alle virksomheder store mængder data og kan derfor også få stor gavn af dataprojekter og en klar datastrategi. Hos Globeteam har vi kunder og specialister inden for en lang række brancher. Vores kunder tæller såvel private som offentlige organisationer inden for blandt andet: Miljø, retail, forskning og uddannelse, økonomi og regnskab, transport samt facility management. Du kan læse mere om nogle af vores løsninger neden for.

miljødata
Miljødata

Strategisk brug af data. Skab indsigt og værdiskabelse

Behovet for at kunne behandle, dele og udstille miljødata har aldrig været større. Vi har i en årrække hjulpet virksomheder, styrelser og kommuner med strategisk at anvende data som et solidt beslutningsgrundlag for interessenter på tværs af organisationer, der bruger miljødata til blandt andet at udvikle politik og vedtage ny lovgivning. Men også for borgere, der stiller større krav til miljørigtige løsninger og virksomheder, der benytter data til at tilrette mere bæredygtig produktion og effektivisere deres ressourceforbrug og -anvendelse.

Læs mere om vores løsninger til klima og energi-sektoren

facility management
Facility Management

Skab en inspirerende og klimavenlig arbejdsplads

Ressourceeffektivitet, omkostningsbesparelser, sundhed, samarbejde, indeklima. Det er alle parametre, der skal tænkes ind i driften af moderne kontorbygninger. Med Globeteams databaserede løsning ”Facility Management Intelligence” kan I på baggrund af øget databaseret indsigt og en datastrategi indrette fremtidens hybride arbejdsplads.

Læs mere om vores brancheløsning “Facility Management Intelligence”

fysisk retail
Fysisk Retail

Øg ejendommens værdi. Få et solidt beslutningsgrundlag og skaf flere kunder i butikken

Fysisk detailhandel er midt i en transformationsproces. Hvor forretningsstrategien tidligere kunne hvile på begrænset viden om kundernes adfærd, skal strategien i dag baseres på detaljeret, databaseret indsigt i hver enkelt kundes bevægelsesmønstre, personlige præferencer og købshistorik.

Læs mere om “Digital Retail Intelligence”, der er Globeteams løsning til detailbranchen. En løsning, der kan understøtte overgangen fra brændende platform til fremtidssikret forretningsmodel.

Museer og gallerier
Kunstmuseer og gallerier

Forstå jeres besøgende

Unikke oplevelser, vidensformidling og ikke mindst høje besøgstal er vigtige parametre for landets museer. Men hvor forretningsstrategien tidligere har hvilet på mavefornemmelser om de besøgende og deres adfærd, kan strategien i dag baseres på databaseret indsigt i hver enkelt besøgendes bevægelsesmønstre og personlige præferencer. En indsigt, der kan omsættes til handling.

Læs mere om “Art Gallery Intelligence”, der er Globeteams databaserede løsning til kunstmuseer og gallerier

E-bog om forretningsdata og ML/AI-projekter

Mange organisationer har et ønske om at transformere deres forretning ved hjælp af data. Men der er også mange, der ikke ved, hvordan de skal gøre det. Gevinstrealiseringen i et dataprojekt sker først, når der bygges bro mellem uforløst forretningspotentiale og praktisk virkelighed.

E-bog om brugen og værdien af forretningsdata

I mange tilfælde er en datastrategi ikke længere et supplement til en forretningsstrategi. Datastrategien er forretningsstrategien – og dermed også afsættet for den primære drift og udvikling af virksomheden. Vi har interviewet tre beslutningstagere fra DEAS, Rigshospitalet og home Erhverv og spurgt dem, hvorfor brugen af berigede forretningsdata er et uundværligt strategisk ledelsesredskab.

datastrategi

Teknologier

De fleste dataprojekter bygger vi på standard Azure cloud-komponenter, men vi benytter også machine learning og kunstig intelligens, ligesom vi arbejder med sensorer og avanceret software.

Den samlede løsning bliver bygget efter principper, der gør dataprojektet til en naturlig del af den teknologirejse, den enkelte virksomhed i forvejen befinder sig på. Der bliver ikke bygget efter principper, der skaber et omkostningstungt parallelunivers.

Du kan læse mere om kunstig intelligens og machine learning her

cases

Læs branchespecifikke cases fra kunder vi har hjulpet med en datastrategi

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler