Globeteam

Klima og Energi

Peter Langvad - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Klima og energi

FN's verdensmål sætter kursen inden for klima og energi

FN har med Verdensmålene sat kursen mod en mere bæredygtig udvikling, som kræver hurtig handling og lokale indsatser indenfor området klima og energi. I Danmark er der vedtaget en bindende klimalov med et mål om eksempelvis at reducere drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030.

2030 er mindre end 10 år ude i fremtiden. Flere af teknologierne er her allerede til at løse nogle af vores udfordringer inden for klima og energi – vi skal blot udnytte deres fulde potentiale. Men vi skal også se på mulighederne med ny lovende teknologi. Med Globeteam får I en partner, der kan rådgive om, hvordan en digital omstilling kan agere løftestang for verdensmålene, og hvordan du som virksomhed kan skabe ny værdi ved at arbejde med bæredygtighed både fra et forretnings-og et klimaperspektiv.

klima og energi

Centrale fokusområder inden for klima og energi

Globeteam kan hjælpe jer med at tænke bæredygtighed og digitalisering sammen. Vi har dybdegående kendskab og mangeårig erfaring med udvikling af digitale løsninger i tæt samarbejde med aktører inden for miljø- og klimasektoren.

Vi driver flere omstillingsprojekter inden for klima og energi sammen med offentlige og private virksomheder. Eksempelvis arbejder vi med løsninger til indsamling af data omkring vandmiljøet i åer, søer og havområder samt spildevand, men også dataløsninger der sikrer en mere energi- og ressourceeffektiv drift af bygninger.

Se nogle af vores løsninger inden for klima og energi herunder.

klima og energi

Stærk brug af data

Behovet for at behandle, dele og udstille data har aldrig været større og vil vokse over de kommende år. Vi har i en årrække hjulpet virksomheder med at bygge moderne dataløsninger, hvis effekt kan måles i et langt mere solidt beslutningsgrundlag for interessenter på tværs af organisationer, der bruger miljødata til blandt andet at udvikle politik og vedtage ny lovgivning. Ligeledes har vi hjulpet virksomheder, der benytter data til at tilrette mere bæredygtig produktion og effektivisere deres ressourceforbrug og -anvendelse.

Læs her, hvordan Globeteam kan hjælpe jer til at få mere ud af jeres forretningsdata

Håndtering af spildevand

Globeteam hjælper med at styrke indsamling og formidling af spildevandsdata til gavn for den grønne omstilling. Vi har udviklet digitale dataløsninger, der i dag anvendes af en række af de største danske kommuner, staten samt private virksomheder og borgere. Løsningerne sikrer dialog mellem modsatrettede interesser i samfundet og transparens omkring udledning af spildevand. Har du set det blå flag? Om sommeren bruges systemet af alle kommuner til at indrapportere og overvåge kvaliteten af badevandet ved danske strande.

Livet på land

Vi skal hjælpe med at passe på naturen, og et godt første skridt er at lære arterne at kende. Med udvikling af den digitale platform www.arter.dk bidrager Globeteam til biodiversiteten i Danmark. Både organiserede brugere fra naturforeninger og almindelige borgere med interesse i den danske natur kan her indsamle data og dele viden om de danske arter. Det engagerer og involverer befolkningen i arbejdet med at bevare og fremme naturen.

Viden om vand

Globeteam har udviklet et system til indsamling af data omkring vandmiljøet i åer, søer og havområder omkring Danmark. Systemet benyttes som en integreret del af EU’s overvågningsprogrammer vedr. natur og miljø i medlemslandene og giver et unikt og detaljeret indblik i, hvordan vandmiljøet i og omkring Danmark har det. 

Effektiv drift af kontorfaciliteter 

Vi hjælper virksomheder med innovative løsninger, som kombinerer et 360-graders perspektiv på bæredygtig drift af kontorfaciliteter med målsætningerne i den grønne omstilling og ambitionen om at reducere CO2-udledningen. Enhver form for overforbrug i en kontorbygning er spild af kostbare ressourcer. 

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler