Globeteam udvikler stor artsportal

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Danmarks første officielle artsportal for dyr, planter og svampe – arter.dk

Arter er en samlet registreringsportal for dyr, planter, svampe med mere og er den første officielle artsportal i Danmark, der dækker alle artsgrupper, og som frit stiller data til rådighed for forskningsmiljøer, forvaltere og borgere. Portalen henvender sig til både organiserede brugere fra naturforeninger og almindelige borgere med interesse i den danske natur. Ambitionen er, at udbrede kendskabet til den danske biodiversitet og indsamle data, der kan anvendes i arbejdet med at bevare og fremme naturen.

I Danmark har vi hidtil registreret fund i en myriade af mindre databaser, både offentlige og private, hvilket er til stor ulempe, når data skal samles og sammenlignes. Samtidig er det en forhindring når almindelige personer vil søge eller rapportere et fund af en art – for hvilken database bør man anvende? Med Arter er det håbet, at udbrede kendskabet og engagere flere borgere i arbejdet med kortlægningen af den danske natur.

Portalen indhenter data fra en række kilder, herunder miljøstyrelsens Naturdatabasen, der registrerer data fra overvågningsprogrammerne. Med over 40 mio. registrerede fund er Arter således den suverænt største samling af data om den danske natur og biodiversitet.

Portalen kan tilgås på arter.dk og via den tilhørende app Arter til både iOS og android.

Arter er et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus og DanBIF. Projektet er finansieret af Aage V. Jensens Naturfond og 15. juni fonden. Portalen videreudvikles stadig, og nye features vil løbende komme brugerne til gode.

Læs Miljøministeriets pressemeddelelse her

Globeteams rolle i Arter

Globeteam har via Danmarks Miljøportal stået for udviklingen af artsportalen. En opgave, der omfatter:

  • Deltagelse og rådgivning i alle faser af projektet, herunder afklaringsfasen
  • Design af den grafiske brugerflade og brugeroplevelsen
  • Design af it-arkitekturen
  • Projektledelse og daglig ledelse af et udviklingsteam bestående af både danske og vietnamesiske Globeteam-udviklere


Afklaringsfase samt brugerflade og brugeroplevelse

Arbejdet med designet af brugerfladen og brugeroplevelsen blev og bliver udført af Globeteam i samarbejde med projektets fagansvarlige, og følger konventioner fra User Centered Design, hvor en persona-analyse og udvikling af prototyper og mock-ups har spillet en central rolle. Det har medvirket til, at hele projektgruppen har fået en klar fælles forståelse af portalens endelige udformning. Samtidig har det været den vigtigste kilde til afdækning og fastlæggelse af forretningskrav. Afklaringsforløbet har været og er fortsat, en af de vigtigste forudsætninger for projektets succesfulde afvikling og hænger tæt sammen med design og udvikling af brugerflade og brugeroplevelse.

It-arkitektur
It arkitekturen er designet af Globeteam, og følger Domain Driven Design og CQRS. Centralt for arkitekturen har været at bygge et system, der kan skalere til store bruger- og datamængder. Et system, der er fleksibelt, hvormed det understøtter fremtidig udvikling. Systemet er udviklet til udelukkende at benytte PaaS komponenter og hostes i Azure. Globeteam har desuden haft ansvaret for alle DevOps opgaver og integrations- og deployment-processer udføres i Azure DevOps, hvilket giver et klar overblik for både forretningen og udviklere. Alle opgaver kan følges fra designfasen, til test og den endelige release i produktionsmiljøet.

Projektledelse
Projektet følger Scrum, og i den forbindelse har en af Globeteams konsulenter ageret Scrum-master. Det har for både Globeteam og projektteamet været afgørende at fastholde en agil arbejdsform, da feedback og brugerinddragelse er afgørende for projektets succes.

Skal vi hjælpe din virksomhed

Globeteams udviklere har mange års erfaring og højt kvalificerede kompetencer inden for softwareudvikling, herunder udviklingsopgaver på Microsoft-platformen og .NET. Vores kunder tæller mellemstore og store private og offentlige organisationer bl.a. Danmarks Miljøportal, AP Pension, Rigspolitiet, Banedanmark og en lang række offentlige og statslige organisationer. Alle vores konsulenter er vant til at arbejde tæt sammen på tværs af kompetencer. Dette sikrer dig de bedste løsninger og største forretningsmæssige gevinster.

Andre læste også
Globeteams erfarne konsulenter rådgiver omkring IT-sourcing
15. november 2022
Understøtter jeres outsourcingkontrakt en agil udviklingsstrategi?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Så er det måske nu, I skal tage en dialog med leverandøren om at skrue op for agiliteten
9. november 2022
Morgenmøde: Risikerer din virksomhed store prisstigninger på jeres IT-leverancer?
Kom til morgenmøde den 24. november og få svar på, om jeres IT-leverandør har lov til at hæve prisen som følge af de stigende energipriser, og hvilke muligheder I i så fald har for at optimere kontrakten.
Prisstigninger er en oplagt mulighed for at revurdere kvaliteten af IT-sourcing services og leverancer i jeres outsourcingkontrakt
7. november 2022
Er det tid til at genbesøge jeres outsourcingkontrakt?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Det er en oplagt anledning til at revurdere kvaliteten af services & leverancer. Få vores bud på, hvilke spørgsmål I med fordel kan stille.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler