Brug for assistance til at tage næste skridt på jeres datarejse?

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Mange virksomheder har et ønske om at transformere deres forretning ved hjælp af data. Men der er mange, der ikke ved, hvordan de skal gøre det, eller har brug for assistance på deres datarejse. Afhængigt af jeres virksomheds modenhedsniveau tilbyder Globeteam fire metodetilgange, der tager udgangspunkt i forskellige scenarier.

Et scenarie kunne være, at I mangler at få klarlagt, hvilke forretningsdata der reelt kan give værdi for forretningen ved brug af kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML). Eller måske har I allerede defineret et eller flere forretningsområder, hvor AI/ML med sikkerhed vil gøre en forskel for virksomheden.

Et andet scenarie er, at I ved, at virksomheden råder over massive datamængder fra et eller flere kerneforretningssystemer, men har brug for assistance til at identificere, hvordan eller om disse data kan struktureres, korreleres og betragtes med anden data for at frembringe værdi for forretningen.

Globeteams fire metodetilgange til dataprojekter

Identificering af kandidater

Globeteam foretager en bred-spektret analyse af virksomheden, som synliggør de muligheder, der ligger lige for. Kundens output er et eller flere områder, også kaldet kandidater, som er interessante for virksomheden at undersøge nærmere. Kandidaterne er udtrykt i forretningsmæssige use-cases og kan være enkeltstående muligheder, men kan også være delelementer i komplekse processer. Disse kandidater kvalificerer til skridt to. Selve analysen tager 1 til 5 arbejdsdage og frembringer et konkret arbejde beskrevet og dokumenteret til videre analyse.

Foranalyse

Vores konsulenter udfører en grundig foranalyse af de identificerede kandidater. Formålet med foranlysen er at undersøge potentialet for værdifulde muligheder og vinkler i form af optimering, automatisering eller øget indsigt i fx sikkerheden på forretningsniveau. Det kan fx være compliance-status eller risikobillede. Kundens output af foranalysen er det egentlige Projektgrundlag Project Initiation Document (PID). Arbejdet med selve foranalysen afhænger af kandidatens kompleksitet samt scope. Ydermere har det betydning i hvilket omfang, virksomheden har mulighed for selv at deltage i arbejdet.

Dybanalyse

At foretage en dybanalyse er kun relevant for projekter med økonomi på kr. +500.000. Ved dybdeanalysen er der aftalt en samarbejdsmodel, rammeaftale eller lign. Projektleder er nomineret, og fælles rammer for opgaven er på plads. Kundens output er et egentligt blueprint, en driftsmodel, en implementeringsmodel og eventuel kravspecifikation, således at opgavens omfang, roadmap osv. er på plads, og forventninger afstemt.

Vi arbejder ud fra en eller flere modeller, som passer til modenheden af virksomheden og kandidatens natur. Vi tænker SCRUM/sprints, agilitet, kanban-orienteret eller andet, som giver mening i forhold til modenheden.

Implementering

Design. Kandidaterne er nu analyseret, gennemarbejdet, og der er fundet økonomi samt udarbejdet businesscase. Bestyrelse og ledelse har godkendt projektet, og det er nu tid til implementering og drift. Vi assisterer med alle elementer ligefra design, teknisk implementering, udvikling af applikationer eller integrationer til organisatorisk adoption og projektledelse. Det er nu tid til revisit af kandidaterne for at sikre, at tiden ikke har ændret præmisserne, så nye tiltag er påkrævede.

Hos Globeteam har vi sammensat et nøje udvalgt hold af eksperter, der arbejder med dataprojekter. Vi er over 50 konsulenter, der har mange forskellige afsæt for vores dataarbejde. Vi har stor styrke i at besætte vores projekter med diversitet i fagligheden, så vi kan støtte vores kunder bredt og dybt i dataprojekter – strategisk og operationelt – og således sikre, at projektet understøtter et specifikt forretningsmål, så datahåndteringen får både mening og retning.

På dette fundament har vi hos Globeteam bistået vores kunder med eksempelvis foranalyse af projektets samlede forretningspotentiale med angivelse af anbefalede indsatser, forventet effektmåling mm. I selve eksekveringen af projektet med forretningsrådgivning, vejledning til den tekniske opsætning af AI-modellerne, opsætning af governance-strukturen i Microsoft Azure samt al udvikling af løsningen.

Globeteams kunder tæller såvel private som offentlige kunder eksempelvis inden for retailforskning og uddannelse, økonomi og regnskabtransport samt facility management. Og vi kan også hjælpe jer videre på jeres datarejse.

Andre læste også
29. november 2023
Webinar: Microsoft 365 Copilot – skab en sikker & bæredygtig implementering
Se med, når vores eksperter giver gode råd til, hvordan I forbereder den tekniske og organisatoriske implementering af Microsofts nye AI-assistent. 
14. august 2023
Skal du med på kursus om AI & ChatGPT i efteråret?
Kurset er et 2-dages kursus og målrettet dig, der gerne vil lære at identificere, hvordan AI og sprogteknologi, som fx ChatGPT, kan anvendes til at skabe forretningsmæssig værdi for din virksomhed eller organisation.
7. juni 2023
Deltag i seminar om AI og ChatGPT
Få indsigt i, hvordan AI og ChatGPTs revolutionerende potentiale kan anvendes til at skabe forretningsmæssig værdi for din virksomhed. Du får konkrete eksempler, strategisk indsigt og hands-on erfaring.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler