7 gode råd til at opnå succes med digitalisering af processer

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Kom godt i mål med digitalisering af processer?

Alle organisationer af en hvis størrelse, hvad enten de er offentlige eller private, vil have nytte af automatiserings- eller procesunderstøttende software, som både kan være robotics (RPA), bots, konfigurerbare procesplatforme eller noget helt fjerde. Og mange er allerede godt i gang.

Uanset valget af understøttende teknologi kommer gevinsterne ikke af sig selv bare ved at købe og installere noget software.

For at få det fulde og langvarige udbytte, er der en række forudsætninger, som skal være opfyldt af både organisatorisk og teknisk karakter. Du får vores 7 vigtigste råd her:

Råd nr. 1
Der skal være et reelt ønske om at optimere processer hos topledelse, mellemledelse og medarbejdere.

Råd nr. 2
Der er en forandringskultur i organisationen. Er der tradition for at komme med forbedringsforslag, eller ”putter man sig” af frygt for at spare sig selv væk?

Råd nr. 3
Man tænker helhedsorienteret og ikke i siloer. Er der kassetænkning blandt mellemledere (og topledere), eller kommer man gerne med forbedringsforslag, som indebærer gevinster andre steder i organisationen?

Råd nr. 4
Der er en tilstrækkelig indsigt i organisationens processer, så man kan prioritere ud fra fx, hvilke processer der har det største potentiale, og der hvor frugterne hænger lavest.

Råd nr. 5
Det må ikke bare være it- og digitaliseringsafdelingens ønske om ”so ein ding…”. Valget af teknologi skal ske i tæt samarbejde med forretningen og de aktuelle behov.

Råd nr. 6
IT-afdelingen har kompetencer inden for en bred vifte af teknologier, der kan tages i anvendelse, så man ikke er fastlåst til en enkelt teknologi, og de muligheder den giver. Globeteams erfaring er, at man kan komme ganske langt med standard robotics software – også uden at være programmør. Men det fulde potentiale opnås først, hvis man har let adgang til programmør-kompetencer, der kan sikre integrationerne mod og mellem organisationens systemer.

Råd nr. 7
Man har styr på sine data og begreber. Hvis data ikke er defineret på samme måde i de forskellige systemer, der indgår i en proces, vil det være svært at automatisere den fulde proces. Det er i øvrigt vigtigt at have styr på data omkring sin organisation. Hvem har hvilke roller og kompetencer, og hvem har ansvaret for en proces eller dele af en proces? Dette er især vigtigt for de processer, der ikke forløber fuldautomatisk.

Man skal heller ikke undervurdere den viden, medarbejderne besidder, og som de anvender til at kompensere for, at der oftest er mange udokumenterede varianter af en proces, som derfor ikke lige er til at automatisere 100%.

Kan organisationen magte det?

I de fleste offentlige og private organisationer tages der (alt for) mange initiativer. Ny chef er lig med nye initiativer, og de er givetvis godt ment, men både forretningen og it-organisationen kan blive overbelastet, og man får aldrig færdiggjort eller udbredt de gode initiativer. Det er derfor vigtigt, at organisationen har en parathed, eller modenhed om du vil, på mange dimensioner for at opnå maksimalt udbytte af sine tiltag.

Modenhedsanalyse

Er din organisation moden til digitalisering af processer? Download vores model til modenhedsanalyse og få redskaber til at vurdere jeres digitale modenhed og evne til at høste gevinster af digitaliseringsinitiativer.

Andre læste også
29. november 2022
Sådan reducerer du risikoen for, at jeres SAP S/4HANA-projekt bliver forsinket
Overgangen fra ældre versioner af SAP til SAP S/4HANA er en opgave med højt strategisk fokus og stor betydning for forretningen.
Globeteams erfarne konsulenter rådgiver omkring IT-sourcing
15. november 2022
Understøtter jeres outsourcingkontrakt en agil udviklingsstrategi?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Så er det måske nu, I skal tage en dialog med leverandøren om at skrue op for agiliteten
9. november 2022
Morgenmøde: Risikerer din virksomhed store prisstigninger på jeres IT-leverancer?
Kom til morgenmøde den 24. november og få svar på, om jeres IT-leverandør har lov til at hæve prisen som følge af de stigende energipriser, og hvilke muligheder I i så fald har for at optimere kontrakten.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler