Globeteam

Globeteams parkeringsløsning

Procesoptimering

Hvad indeholder Globeteams parkeringsløsning?

Udstedelse af parkeringslicenser til beboere og erhvervsdrivende lyder umiddelbart som en lille og simpel opgave, men hvis det skal ske med mindst mulig manuel sagsbehandling og samtidig opleves brugervenligt af ansøgere af licenser, er det en it-mæssig kompleks opgave med mange integrationer til andre systemer og en lang række indbyggede regler i løsningen. I det følgende gennemgås udvalgte dele af Globeteams parkeringsløsning.

Illustration af Globeteams parkeringsløsning

Hvilken licenstype kan brugeren ansøge om?

Dette bestemmes typisk af ansøgerens adresse. Efter login med NemID (privat eller erhverv) tjekkes ansøgerens adresse ved opslag i CPR eller CVR, og adressen sammenholdes med kommunens parkeringszoner, hvorefter ansøgeren automatisk får vist, hvilken zone licensen gælder til. Hvis brugeren ikke har adresse inden for en licenszone, kan man eventuelt i stedet købe et periodekort, hvis kommunen tilbyder dette som en mulighed.

Ejerskab/brugsret til køretøjet

Løsningen slår op i Motorregisteret (DMR) og validerer om ansøgeren ejer eller har brugsret til køretøjet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal ansøgeren vedhæfte dokumentation på ejerskab eller brugsret. Kun i dette tilfælde er det nødvendigt, at ansøgningen skal sagsbehandles manuelt.

Antal af licenser på adressen

Mange kommuner har den begrænsning, at der kun udstedes én parkeringslicens pr. borger over 18 år, hvilket understøttes af løsningen.

Særlige vilkår for erhverv

Nogle kommuner tilbyder favorable licenspriser til erhvervsdrivende, men ofte kun til køretøjer, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt (gule plader). Løsningen tjekker i Motorregisteret og tilbyder den relevante licenstype til erhvervsansøgeren.

Udstedelse af kort eller brikker til P-anlæg

Såfremt kommunen har parkeringsanlæg, som kan anvendes af licenshavere, kan løsningen håndtere sagsbehandlingen af adgangskort eller p-brikker.

Ændringer og afmelding

Mulighederne for ændring eller afmelding af en licens afhænger af den enkelte kommunes politik. Løsningen understøtter blandt andet, at licensen kan overføres til et nyt køretøj, eller der udstedes en ny licens ved flytning til en anden parkeringszone.

Løsningen overvåger, om en licenshaver er flyttet, og derfor skal have en anden licens. Eventuelt økonomisk mellemværende afregnes automatisk af løsningen – hvis kommunen har en politik om at refundere ubrugte perioder.

Tilsvarende kan licenshaveren afmelde sin licens og få den resterende ubrugte periode udbetalt.

Fornyelse af licens

Licenshaveren får besked i sin Eboks, når licensen er ved at udløbe, og det er tid til at forny licensen. Hvis licenshaveren tidligere har indsendt dokumentation omkring køretøjet, behøver ansøgeren ikke genfremsende dokumentationen, og fornyelsen kan sagsbehandles automatisk.

Værkstedslicenser

En licenshaver kan få licens til en erstatningsbil, når egen bil er på værksted. Hvis det sker på et registreret værksted (opslag på branchekode i CVR), kan ansøgningen sagsbehandles automatisk. Varighed af værkstedslicensen og muligheder for forlængelse kan konfigureres i løsningen.

Særlige licenstyper – fx Lånebiler og Delebiler

I løsningen kan oprettes særlige licenstyper og andre produkter til enten beboere eller erhverv med tilhørende regler. Som standard indgår licenser til Lånebiler (til beboere) og Delebiler (til delebilsfirmaer) i løsningen.

Parkeringsafgifter

Løsningen har også mulighed for at håndtere parkeringsafgifter. Løsningen modtager pålagte afgifter fra P-vagternes system, og brugeren kan få vist oplysninger om parkeringsafgiften (inkl. eventuelle billeder) og betale afgiften gennem systemet (eller vælge at klage).

Integration til kommunens parkeringssystem

Parkeringsvagterne anvender et parkeringssystem, som Globeteam udvikler integrationen til.

Sende beskeder/mails via email eller eboks

Kvitteringer sendes oftest til ansøgerens email mens afgørelser sendes til ansøgerens eboks. Dette konfigureres for den enkelte kommune, og kommunen vedligeholder selv indholdet i kvitteringsskrivelser og eboksbeskeder.

Vedligehold af skærmbilleder og tekster

Kommunen har selv adgang til at vedligeholde skærmbilledernes opsætning og indhold i tekster, fejlmeddelelser med videre.

Er Globeteams parkeringsløsning noget for jer?

Med udgangspunkt i jeres nuværende arbejdsgange omkring udstedelse af parkeringslicenser, får vi afklaret, om din kommune kan få værdi af Globeteams parkeringsløsning.

Henrik Szokody
Henrik Gissel Szokody
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Vil du høre mere om Globeteams parkeringsløsning er du velkommen til at kontakte mig på tlf. +45 4245 8797 eller hgs@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler