Om Globeteam

Cloud readiness framework

Få vurderet jeres parathed til cloud – med Globeteams gennemprøvede framework

Globeteam benytter et gennemprøvet cloud readiness framework til vurdering af en organisations modenhedsniveau ift. anvendelse af cloud. Vi foretager en detaljeret analyse af alle relevante forhold, der bør indgå i jeres beslutning om brugen af cloud. Hvad end I har et konkret forretningsbehov eller ønsker et roadmap mod en mere strategisk anvendelse af cloud.

Globeteams framework er udviklet, anvendt og valideret igennem mere end 5 år og har været brugt ved cloud migrering og strategisk transition af flere af Danmarks største cloud-installationer. Bl.a. hos Danmarks Miljøportal, som med en gradvist mere avanceret brug af cloud har reduceret omkostninger og time-to-market ved udvikling af nye slutbrugerløsninger og gjort det nemmere at få adgang til de værdifulde data, der ligger gemt i miljødatabaserne. Læs case med Miljøportalen her

Vi har også udviklet et særskilt framework til teknisk migrering af on-premise applikationer til cloud, som du kan læse mere om her

Det får I med analysen

Vores erfaring er, at en fuld transition til cloud er en proces, der tager tid, og for at opnå succes er det vigtigt, at processen løbende kan tilpasses organisationens omskiftelige behov og inddrage den læring, som I opnår undervejs.

Globeteam arbejder derfor typisk med en faseopdelt tilgang, hvor vi ikke analyserer og planlægger den fulde transition minutiøst. Organisationers virkelighed ændrer sig hurtigere og hurtigere, og en plan for transition vil ændre sig meget over 3-5 år.

Med analysen får I:

 1. Beskrevet de forretnings- og kvalitetsmål, som migreringen skal realisere, og får valideret, at det er mål, som organisationen kan se sig selv i. Urealistiske mål taber medarbejdernes engagement, og de er den vigtigste ressource til at realisere målene.
 2. Et samlet målbillede for migreringen, som tager udgangspunkt i organisationens specifikke situation og kontekst og sikrer sammenhæng i aktiviteterne igennem hele processen.
 3. En konkret plan for første fase i cloud-migreringen, som har to bærende elementer:
  1. Realisere “lavthængende frugter” for at sikre hurtig positiv fremdrift.
  2. Etablere et solidt fundament for den videre migrering, også selv om det indebærer svære beslutninger tidligt i forløbet.

Metode og indhold

Baseret på Globeteams framework indsamler Globeteam den relevante dokumentation. Det sker primært gennem interviews med organisationens medarbejdere – typisk relevante ledere. Analysen udarbejdes “agilt” ved, at vi foretager en indledende runde af interviews, der dækker alle dele af frameworket, som vi omsætter til et tidligt udkast til rapportering.

Det gennemgår vi med organisationen for at sikre retning, indhold og omfang for analysen.

Konkret indeholder analysen:

 1. Kvalitativ beskrivelse af de gevinster, som virksomheden kan opnå ved en migrering til cloud
 2. Målbillede for virksomhedens migrering til cloud
 3. Business case for migrering til cloud og et detaljeret estimat for, hvad det vil kræve af ressourcer, kompetencer og finansiering at realisere første fase i en cloud migrering.
 4. Faseopdelt tidsplan for migreringsstrategien, som afspejler virksomhedens ambitionsniveau
 5. Detaljeret tidsplan for første fase i en migrering samt en aktivitetsliste

Som illustreret nedenfor består frameworket af en række trin, der kan leveres som et samlet projekt, men hvor det også er muligt at træde ind på det trin, der passer til jeres virksomheds aktuelle situation og eksisterende cloud-erfaring:

I gang med cloud? Kontakt:

Peter Langvad
E-mail: pl@globeteam.com
Mobil: +45 30864343

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?