Kundecase

Cloud revolutionerer udviklingen af nye it-løsninger hos Danmarks Miljøportal

Ved brug af cloud har Miljøportalen forbedret adgangen til miljødata og reduceret time-to-market

Danmarks Miljøportal er en fællesoffentlig platform, som har til formål at sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet. Miljøportalen har med en gradvist mere avanceret brug af cloud forbedret adgangen til miljødata ved at reducere omkostninger og time-to-market ved udvikling af nye slutbrugerløsninger. Globeteam har været med på hele Miljøportalens rejse i skyen som rådgivnings- og udviklingskompetence.

Miljøportalens databaser indeholder store mængder data om bl.a. jordforurening, grundvand, rotteforekomster og naturbesigtigelser, som udstilles gennem 100 integrerede systemer, der anvendes af over 100.000 brugere i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Samlet set har Miljøportalen over 4.000.000 besøg om året og 1.000.000 opdateringer af data.

Med kun 12 ansatte og et faldende kernebudget har Miljøportalen et kontinuerligt fokus på at optimere og effektivisere drift, support og udvikling. Det betød, at de allerede i 2010 gik fra traditionel hosting til Microsoft Azure:

”Det at gå over til skyen har gjort, at vi har kunnet følge med den stigende efterspørgsel på vores data, samtidig med at vi har reduceret budgettet. På driftssiden har vi opnået en besparelse på ca. 50 % og fleksibilitet til at skalere efter behov,” siger Nils Høgsted, som er sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal.

Cloud er et paradigmeskift inden for it-udvikling

Da Nils Høgsted startede hos Miljøportalen, skiftede hans fokus fra, at cloud primært handlede om drift til en erkendelse af, at det virkelige potentiale ligger i udvikling.

”Cloud har betydet et paradigmeskift for, hvordan Danmarks Miljøportal  udvikler it-systemer. Ved at identificere og udnytte relevante Azure-tjenester og
-komponenter mest muligt har vi realiseret en besparelse på ca. 20 % på udviklingssiden. For forretningen betyder det, at vi kan levere nye systemer med langt færre omkostninger og med en hurtigere time-to-market,” siger Nils Høgsted.

Et konkret eksempel er Naturdatabasen, som Miljøportalen i 2017 lancerede i en ny og forbedret version bygget på Azure-standardkomponenter. Naturdatabasen var oprindeligt primært en forskningsdatabase, hvor data var svære at fremsøge. Med Azure kunne Miljøportalen udvikle en ny databasearkitektur og søgefunktionalitet. Projektet brugte kun ca. 25 % af budgettet på udvikling, mens de resterende 75 % blev brugt på at rydde op i data.

Miljøportalen har fået ca. 100 gange flere brugere på den nye løsning, uden at der er kommet flere supporthenvendelser. ”Det er en businesscase, som er til at måle på,” konstaterer Nils Høgsted med tilfredshed.

Microsoft Azure som udviklingsplatform

Azure-platformen indeholder en lang række standardkomponenter og -tjenester,som gør det nemt og mere kosteffektivt at bygge, teste og udrulle systemer i skyen. Udviklere skal ikke længere kode et system fra bunden, men skal kun skrive det kode, der kræves for at binde de forskellige komponenter sammen.

For forretningen betyder det, at den kan fokusere på at skabe innovative it-løsninger uden at skulle bekymre sig om den kompleksitet, der er forbundet med at bygge og vedligeholde den underliggende infrastruktur.

Nye muligheder for dataanvendelse

Azure-platformen åbner også nye muligheder for, at andre organisationer og virksomheder kan anvende og udstille Miljøportalens data gennem egne slutbrugerløsninger.

Et konkret eksempel er et igangværende samarbejde med Miljøstyrelsen, der via en underkonto på Miljøportalens Azure-miljø har fået adgang til Miljøportalens data. Samarbejdet betyder, at styrelsen er i stand til at udnytte de informationer, der ligger gemt i Miljøportalens databaser til bl.a. at lave datavisualisering ud mod deres egne brugere og sammenholde egne data med Miljøportalens data. Det giver mulighed for at lave beregninger på en helt ny skala og i et helt nyt tempo ved hjælp af dataanalyse-komponenter i Azure.

”I Danmark har vi lange tidsserier med mange data. Vi har eksempelvis ca. 10 millioner analyseresultater fra laboratorier i Miljøportalens systemer. Der er utallige muligheder for at kombinere disse data på kryds og tværs og derved opnå en bedre indsigt i, hvordan vi bedst kan beskytte vores miljø,” siger Nils Høgsted.

Da Azure-platformen er så skalerbar, åbner den også muligheder for stigende internationalt samarbejde om udvikling og levering af it-løsninger inden for miljøområdet. Hos Miljøportalen ser de ingen grund til, at de i Danmark skal udvikle alt fra bunden, eller at andre ikke kan bruge systemer eller tilrette systemer, som er udviklet af Miljøportalen. Miljøportalen har derfor besluttet, at alle nye systemer udvikles med mulighed for sprogversionering og skalerbarhed. På enkelte områder er man gået skridtet videre, så løsninger udvikles med brugergrænseflader på både dansk og engelsk.

”I min optik har Danmarks Miljøportal potentiale til at blive en international spiller – teknologisk og fagligt er der intet til hinder for, at vi kan samarbejde og levere løsninger internationalt. Med Azure kan vi åbne vores systemer for et langt større antal brugere, uden væsentlige meromkostninger,” siger Nils Høgsted.

Globeteam har en rigtig god forståelse for cloud

Miljøportalen har den generelle politik, at de samarbejder med eksterne it-arkitekter og udviklere fremfor selv at ansætte, da det giver dem mulighed for at få de stærkeste profiler ind og skalere op og ned efter behov.
For at udnytte de avancerede muligheder i skyen har Miljøportalen også ændret leverandørstrategi. Hvor de tidligere udbød og indgik samarbejde om leverance af bestemte systemer, indgår de nu ekspertsamarbejder af længerevarende karakter. Globeteam har vundet det seneste Azure ekspertudbud fra Miljøportalen på 100 mio. kr .

”Globeteam har demonstreret, at deres konsulenter har en rigtig god forståelse for cloud, og at de samtidig kan levere til en fordelagtig pris,” siger Nils Høgsted om begrundelsen for, at opgaven blev vundet af Globeteam.

Økonomisk attraktiv forretningsmodel

Globeteam har et hold af udviklere siddende i Vietnam, som er medvirkende til at gøre samarbejdet økonomisk attraktivt for Miljøportalen, men som Nils Høgsted samtidig betegner som en stærk faglig kompetence og et eksempel på en vellykket outsourcing.

Om værdien af Globeteams rolle siger han desuden: ”Vi kan ikke selv oversætte vores forretningsmæssige behov til hvilke Azure komponenter, vi skal bruge. Det er ikke os i forretningen, der følger med i den nyeste udvikling på Azure – vi kan og skal ikke have den detaljerede viden. Globeteam og vores øvrige leverandører træffer teknologivalgene, som vi så efterfølgende validerer.”

Fordele

Miljøportalens fordele med en cloud first tilgang til udvikling:

Mere om Cloud

Hent vores guide til cloud first-udvikling her. I guiden leder vi dig trin for trin gennem de overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med en migrering til cloud.

Eller læs vores temaserie om Cloud her

Henrik Szokody
Henrik Gissel Szokody
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe dig med en lignende løsning, så kontakt mig gerne på +45 4245 8797 eller hgs@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler