Business Consulting

Databaseret Facility Management-løsning sætter medarbejderne i centrum

Fremtidens arbejdsplads er fleksibel, databaseret og omkostningseffektiv

Ovenpå et år med nedlukninger, hjemmearbejde og flydende arbejdsforhold er indretningen af fremtidens arbejdsplads højaktuel. Globeteams Facility Management-løsning bruger faste bygningsinstallationer, sensorer og avanceret software til at skabe mere bæredygtige og mere digitale arbejdspladser, der fremmer medarbejdernes trivsel, sundhed og effektivitet.

Indretningen af moderne kontorfaciliteter, der skal inspirere til innovation og effektivitet, er og bliver i stigende grad en forretningskritisk konkurrenceparameter.

Kontorfaciliteterne skal kunne opfylde behovene for medarbejdere, der løser deres opgaver alene og i samarbejde med andre. Og de skal kunne understøtte både fysiske og digitale arbejdsprocesser.

Men kontorfaciliteter skal også driftes på en forsvarlig, bæredygtig måde, der flugter med målsætningerne i den grønne omstilling og ambitionen om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030, som det fremgår af klimaloven. Enhver form for overforbrug i en kontorbygning er ikke bare et spild af kostbare ressourcer. Det gør også bygningen mindre interessant for lejere og investorer.

Øg lejemålets værdi med facility management-løsning

En ekspert i udvikling og salg af ejendomme ser eksponeringen af brugsdata som én af nøglerne til at hæve værdien af en kontorejendom. Associated Partner i Robert C. Spies Gewerbe & Investment, Søren Kempf Holm, siger i dette interview, at jo flere data en udlejer kan udstille for lejerne, desto mere attraktivt bliver lejemålet. Og attraktive lejemål står sjældent tomme.

Han siger også, at bæredygtighed er blevet en vigtig komponent i virksomheders selvforståelse og imagepleje i markedet. Det sender et positivt signal, at en virksomheds kontorfaciliteter har grønne nuancer. Men en bæredygtig drift af en ejendom flugter som regel også med en ressourceeffektiv drift af ejendommen. Ressourceeffektivitet kan ejendomsinvestorer altid forholde sig til, fordi konklusionen munder ud i et tørt tal.

Digital understøttelse af fremtidens arbejdsplads

En kontorejendom skal i dag både kunne rumme de medarbejdere, der bruger bygningen som den primære arbejdsstation, og de medarbejdere, der kun arbejder fra virksomhedsadressen nogle af ugens dage. Udover at stille indbydende møderum og stillezoner til rådighed skal bygningen også skabe rammerne omkring en sikker og sund arbejdsplads med medarbejderne i centrum.

Globeteam har udviklet en Facility Management Intelligence-løsning, der bruger teknologi til at understøtte driften af et moderne kontorbyggeri. Løsningen kan eksempelvis give et overblik over, hvem og hvor mange medarbejdere der møder fysisk ind på kontoret hver dag, hver uge eller hver måned. Den kan guide medarbejdere frem til en ledig parkeringsplads. Den kan vise, hvornår der er færrest mennesker i kantinen og meget mere.

Kom i gang med en Facility Management-løsning

Globeteam arbejder med en standardmetode til opstart og styring af alle dataprojekter – herunder facility management-projekter. Metoden bygger på gennemtestede teknologier og management-principper, der sikrer, at virksomheden høster den ønskede værdi uden at trække unødigt hårdt på organisationens egne ressourcer.

 

Interview om værdien af brugsdata for kontorejendomme

Læs her interview med Søren Kempf Holm, tidligere CEO for Topdanmark Ejendomme og TK Development/Agat Ejendomme.

 

 

 

 


Globeteam skaber bygninger i balance

Bygninger i balance
Se her, hvordan Globeteam kan hjælpe jer til at skabe en tryg, inspirerende og klimavenlig arbejdsplads:

Kontakt Jacob Elkjær for information om Facility Management-løsning

For mere information, kontakt:
Jacob Elkjær
E-mail: jae@globeteam.com
Mobil: +45 2465 0165

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?