Infrastruktur

Opnå produktivitetsforbedringer med Office 365

Opnå produktivitetsforbedringer og en bedre forankring af Office 365 platformen i forretningen med Globeteams unikke tilgang til Office 365 projekter. Vi råder over stærke kompetencer inden for både infrastruktur og business consulting, hvilket gør det muligt for os at adressere projekter fra såvel en teknisk som en forretningsmæssig vinkel. Kvaliteten af vores Office 365 leverancer underbygges af, at vi er den første Microsoft-guldpartner på Cloud Productivity i Danmark. 

Det har været kendt i en årrække, at Danmark har en lav produktivitetsvækst, og dette har vi gennem de seneste år adresseret med forskellige tiltag i forretningen og i IT. Office 365, som er dækket under Cloud Productivity, er et af de nøgleområder, som kan medvirke til at give en højere produktivitet i de kommende år. 

Globeteams tilgang til Office 365 projekter – fokus på forretningsunderstøttelse og produktivitetsforbedring

Inden vi i Globeteam starter et Office 365 projekt sammen med en kunde, afholder vi workshops med forretningsinteressenter og udarbejder en plan for, hvordan og inden for hvilke områder den nye platform skal skabe ekstra værdi.

Globeteam tager ansvar for hele processen, og sammen med vores kunder måler vi på, om den nye platform giver den ønskede gevinst og bidrager til at øge produktiviteten blandt kundens medarbejdere.

Produktivitetsforbedringer kan fx:

  • Opnås gennem undervisning i Office pakken – vi ser, at mange virksomheder fortsat benytter Office, som den så ud i en 2003 version. Nye funktioner og et forbedret brugerinterface kan være medvirkende til, at en medarbejder let kan hente 15-30 min. ekstra effektivitet pr. dag.
  • Være at optimere måden, vi arbejder i projektrum på, og måden vi deler og samarbejder om information og dokumenter. Office 365 giver nogle helt unikke muligheder for vidensdeling, som forretningen kan få stor værdi af.

Produktivitetsforbedringer med Office 365 kan opnås flere steder i forretningen. Vi anbefaler, at du tager kontakt til undertegnede for en indledende dialog om alle Office 365 mulighederne.

Peder Lind Sørensen
E-mail: pls@globeteam.com
Mobil: +45 3074 7474

Første Guldpartner på Cloud Productivity i Danmark

Globeteam er den første Guldpartner på Cloud Productivity i Danmark.

 ”Globeteam er som den første Microsoft-partner i Danmark blevet Guld-certificeret på kompetencen ”Cloud Productivity”. I kraft af deres tekniske kompetence og stærke kundefokus sikrer Globeteam, at vores fælles kunder kommer godt i gang med Office 365”, siger Kamilla Jørning Roost, salgsdirektør Microsoft Danmark.

Læs mere om vores status som guldpartner her

Linkedin

Se temaserie om Office 365, hvor vi i en række faglige indlæg kommer rundt om, hvordan kommunen kan udnytte de mange fordele i Office 365 og opnå en langt bedre teknisk implementering og organisatorisk forankring i forretningen.

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?