Infrastruktur

Office 365

En god forankring af Microsoft Office 365 i både IT og forretning giver forretningsmæssigt udbytte

Office 365 logoOpnå produktivitetsforbedringer, øget datasikkerhed og en bedre forankring i forretningen med Globeteams koncept for adoption af Office 365.

Vi råder over stærke kompetencer inden for både infrastruktur og business consulting, hvilket gør det muligt for os at adressere projekter fra såvel en teknisk som en forretningsmæssig vinkel.

Udbredelsen af Office 365 stiller krav til ejerskab i såvel forretningen som i IT. I skal være klædt på til i fællesskab at kunne håndtere, at platformen løbende opdateres med nye funktioner og services, tilpasning af eksisterende, og nogle gange også nedlukning af funktioner og services. Det som Microsoft kalder for Evergreen Service.

I bør derfor have afklaret følgende spørgsmål:

  • Hvordan skal vores forretning understøttes af Office 365?
  • Hvilke funktioner skal vi aktivere, og hvordan skal de konfigureres?
  • Hvem holder øje med de løbende ændringer på platformen, og hvilken betydning har de for vores forretning?
  • Hvordan sikrer vi, at vi får truffet de bedste beslutninger omkring anvendelsen af Office 365?
  • Hvilke roller og opgaver skal IT-afdelingen fremadrettet have?

Samlet skal der ske en forankring (eller adoption) af anvendelsen og driften – en forankring, der både skal  dække forretningen og IT-afdelingen.

Plan for implementering og adoption

Globeteam har derfor udviklet et koncept for adoption – et koncept der kombinerer en struktureret og metodisk tilgang med vores konsulenters dybe kendskab til platformen.

Office 365 adoption koncept i 3 trinGlobeteams adoptions-koncept består af 3 hovedelementer:

1. Forankring i forretningen

Det centrale element er, at anvendelsen skal sikre værdirealisering for forretningen. Der skal træffes de rigtige beslutninger, og ledere og medarbejdere skal have de nødvendige kompetencer og færdigheder til at anvende løsningerne bedst muligt.

Globeteam tilbyder et koncentreret workshop-forløb med forretningen, der giver en grundlæggende forståelse af Office 365, afdækker den værdi jeres forretning kan få af platformen, samt lægger en plan for den mest hensigtsmæssige udbredelse. Workshopforløbet afsluttes med en ledelsesworkshop for at sikre forankringen i organisationen.

2. Forankring i IT-afdelingen

Dernæst forankrer vi Office 365 i IT-afdelingen. Da det er en cloud løsning, som bliver løbende opdateret gennem Evergreen processen, skal IT-afdelingen løse sine driftsopgaver på en ny måde og indgå i en tæt dialog med forretningen.

Globeteam bistår med at klæde IT-afdelingen på til at kunne håndtere de nye driftsopgaver. Endvidere rådgiver vi omkring etableringen af de nødvendige governancestrukturer, der skal sikre, at forretningen og IT-afdelingen i fællesskab får truffet de rigtige beslutninger omkring nye eller ændrede funktioner. Vi tilbyder at etablere et årshjul, der tager udgangspunkt i Globeteams bedste praksisviden.

3. Implementering, projektledelse og change management

Globeteam har et stort team af specialister inden for implementering samt projektledere af komplekse projekter. Projektlederne er også erfarne inden for change management, så projektet ikke kun har et teknisk fokus.

Se caseeksempler på Office 365-adoptionsprojekter >>

 

Skræddersyet til din organisation

Globeteams bistand bliver skræddersyet til den enkelte organisation ud fra en række fælles principper, og der er som hovedregel et stort element af vidensoverdragelse til organisationen, så kunden selv kan tage ansvaret for den videre udbredelse af platformen.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?