Globeteam

Hybrid Readiness

Peder Lind Sørensen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Hybrid arbejdsplads

Hybrid Readiness er et strategisk indsatsområde

Det er ikke nok at investere i ny eller mere teknologi, hvis man vil etablere en hybrid arbejdsplads. Den hybride arbejdsplads er en fundamental anden måde at tænke og udføre arbejdsopgaver på. Den forudsætter en bagvedliggende vision, en gennemarbejdet strategi, en forstærket sikkerhedsindsats, valg af værktøjer og kompetenceløft af medarbejderne. Under begrebet Hybrid Readiness hjælper Globeteam virksomheder med at bygge bro mellem krav, ønsker og gevinstrealisering.

Det er både styrken og svagheden ved den hybride arbejdsplads, at konceptet er så relativt umodent, som det er. Styrken er, at organisationer har alle muligheder for at indrette deres egne hybride arbejdsmiljøer, så de passer til lige præcis deres behov. Når der ikke findes en færdig opskrift, kan man for alvor slippe innovationen løs. Svagheden er, at den manglende struktur kan få virksomheder til at famle i blinde, mens de mere eller mindre succesfuldt prøver at implementere fleksible arbejdsforhold for deres medarbejdere.

Derfor arbejder vi i Globeteam med begrebet Hybrid Readiness, hvor det centrale budskab er, at man skal prioritere indsatsen dér, hvor det giver mest mening i forhold til krav, ønsker og behov. Har man eksempelvis et fragmenteret setup omkring mødeplatforme, kan det være her, indsatsen skal prioriteres. Er sikkerheden utilstrækkelig i forhold til en bredere anvendelse af mobile enheder, kan indsatsområdet være sikkerhed. Og så videre.

Hybrid arbejdsplads

Hybrid Readiness hjælper virksomheder på vej

Hybrid Readiness handler for det første om at fastlægge virksomhedens strategi for den hybride arbejdsplads. Når principperne stadig er så umodne, er der mange forskellige måder at tolke fleksible arbejdsforhold på. Derfor er det særligt vigtigt indledningsvis at definere, hvordan I ønsker at være en hybrid arbejdsplads.

Hvad skal forholdet mellem hjemmearbejdsdage og kontorarbejdsdage eksempelvis være? Hvordan skal fleksibiliteten implementeres i de enkelte teams, i de enkelte afdelinger og på tværs af organisationen? Har lederne de rette forudsætninger for at strukturere arbejdet for et team, der er spredt for alle vinde, eller skal de opkvalificeres? Har medarbejderne de rette forudsætninger for at arbejde grænseløst, eller skal de kompetenceudvikles? Er der adgang til den rette teknologi? Er der styr på sikkerheden i alle kontekster – på kontoret, i hjemmet, på farten? Og så videre.

Læs mere her om hybrid arbejdsplads og om vores øvrige ydelser inden for hybrid arbejdsplads

Hybrid arbejdsplads

Hybrid Readiness er også genbrug

Med Hybrid Readiness tilgangen kigger Globeteam også på, hvilken arbejdskultur organisationen har i dag, og hvilke platforme og værktøjer, man anvender til at understøtte de mere fleksible arbejdsformer. Ofte kan virksomheder komme langt med den teknologi, de allerede har implementeret fra blandt andre Microsoft, fordi deres cloudtjenester er designet til den hybride arbejdsplads.

Anvendelsen af allerede eksisterende teknologi inkluderer også den sikkerhedsfunktionalitet, der er indlejret i løsningerne. Der er ingen grund til at investere i mere sikkerhed, hvis den funktionalitet, man i forvejen betaler for, kan dække behovet blot ved at foretage en række justeringer i løsningen.

Hybrid arbejdsplads

Den hybride arbejdsplads er et paradigmeskift

Den hybride arbejdsplads medfører forandringer i hverdagen og markerer på mange måder et paradigmeskift i vores måde at tænke og udføre arbejde på. Nogle af forandringerne vil føles indgribende og stille store krav til brugerorganisationen; andre vil være små og bestå af mindre tilpasninger af velkendte arbejdsprocesser.

Og det er måske humlen for de virksomheder, der skal i gang med at implementere principperne bag den hybride arbejdsplads: Hver organisation er forskellig og har individuelle behov. På det it-mæssige område har mange organisationer dog et ensartet afsæt. Derfor giver det mening at følge en fast metode for udviklingsarbejdet hen imod en bedre, dybere og bredere understøttelse af en hybrid arbejdsplads.

Hybrid Readiness er skabt til at lægge fundamentet for fremtidens hybride arbejdspladser med fokus på høj effektivitet, stor fleksibilitet og større arbejdsglæde. 

Hybrid arbejdsplads

Der er mange sten, der skal vendes, før man til fulde bliver i stand til at udnytte alle mulighederne i den hybride arbejdsplads.

Få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave. Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler under temaet “Stay safe, start smart”.

Du kan dykke ned i emnerne her

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler