Globeteam

Hybrid sikkerheds-arkitektur

Peder Lind Sørensen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Hybrid arbejdsplads

En hybrid sikkerhedsarkitektur skal følge virksomhedens puls

Sikkerhed, databeskyttelse, governance og compliance skal tænkes ind i etableringen og driften af den hybride arbejdsplads. En hybrid sikkerhedsarkitektur giver medarbejderne frihed til at arbejde fleksibelt, men sørger stadig for at håndhæve virksomhedens sikkerhedspolitikker – på kontoret, på hjemmearbejdspladsen og på farten. Globeteam hjælper med at etablere en hybrid sikkerhedsarkitektur, der kan integrere til virksomhedens eksisterende governance-, risk- og compliance-processer.

Traditionel informations- og databeskyttelse er bygget til en begrænset brug af hjemmearbejdspladser og et begrænset antal medarbejdere og ledere, der logger på forretningssystemer på farten. I dag er behovet for fleksibelt arbejde med rekordfart blevet et helt andet.

Medarbejdere efterspørger en højere grad af frihed, når de skal planlægge og udføre deres arbejde. De vil ikke være bundet til tid eller sted for at løse deres opgaver. De vil have adgang til det, de har brug for, når og hvor det passer dem, og de vil kunne tilgå data og systemer fra deres mobile enheder.

Konsekvensen af dette skifte er ikke bare, at mange virksomheder lige nu befinder sig midt i et vadested, mens de prøver at finde ud af, hvordan de vil arbejde efter mere hybride principper. Den understøttende sikkerhedsarkitektur skal også designes og beskyttes på en helt anden måde.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe med Data Loss Prevention og e-mailsikkerhed

Hybrid arbejdsplads

Hybrid sikkerhedsarkitektur og Zero Trust

Globeteam hjælper virksomheder med at implementere en hybrid sikkerhedsarkitektur, som holder styr på identiteter, enheder, data og information, og som understøttes med en nødvendig og tilstrækkelig compliance. Det er kontrollen over de basale sikkerhedsdiscipliner, der afgør, hvor meget frihed medarbejderne kan få til at arbejde fleksibelt.

Vi bruger blandt andet Zero Trust-sikkerhedsparadigmet, når vi arbejder med hybride arbejdspladser. Zero Trust bygger på principper såsom “verificer eksplicit”, “brug mindst privilegeret adgang”, “antag brud” og kontinuerlig validering. Zero Trust-principperne slår igennem gælder uagtet tid og sted og understøtter derfor også arbejdslivets øgede fleksibilitet.

Vi implementerer de af Zero Trust-principperne, der ud fra forskellige betragtninger giver mest mening i den enkelte virksomhed. Ofte kan vi komme langt med de løsninger, der allerede findes blot ved at ændre i opsætningen.

Læs mere her om hybrid arbejdsplads og om vores øvrige ydelser inden for hybrid arbejdsplads

Hybrid arbejdsplads

Maksimal frihed under maksimal kontrol

Det vigtigste pejlemærke for os i implementeringen af en hybrid sikkerhedsarkitektur er, at de nye sikkerhedsmekanismer ikke må handlingslamme brugerorganisationen. Gevinstrealiseringen i den hybride arbejdsplads udebliver, hvis efterlevelsen af sikkerhedspolitikkerne i realiteten umuliggør det tids- og grænseløse samarbejde. Vores ekspertise består i at sikre maksimal brugerfrihed under maksimal virksomhedskontrol.

Vi har fokus på at etablere en hybrid sikkerhedsarkitektur og bygge en governance-struktur, der kan integrere til virksomhedens eksisterende Governance-, Risk- og Compliance-processer (GRC). Til det formål har vi blandt andet udviklet et cloud compliance koncept, Fit for Cloud, der gør det smidigere at træffe beslutning om nye digitaliseringsprojekter. Med udgangspunkt i en standard compliance-værktøjskasse etablerer vi de nødvendige kontroller og afleverer dem til virksomhedens egne sikkerhedsansvarlige, så de selv kan sætte dem op og lade dem indgå i deres årshjul.

Hybrid arbejdsplads

Målrettet arbejde med user adoption og fuld udnyttelse af hybride arbejdsværktøjer går hånd i hånd.

Få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave. Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler under temaet “Stay safe, start smart”.

Du kan dykke ned i emnerne her

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler