Globeteam

User adoption

Peder Lind Sørensen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Hybrid arbejdsplads

User adoption er grundstenen i en succesfuld implementering af hybride arbejdsværktøjer

Brugernes evne og villighed til at arbejde med nye, hybride arbejdsværktøjer sætter overliggeren for, hvor stor en succes den hybride arbejdsplads bliver. Når man investerer i user adoption, investerer man i den brugerorganisation, der skal føre de ønskede forandringer ud i livet. Globeteam rådgiver omkring brugen af hybride arbejdsværktøjer og leverer specialdesignede forløb, der bl.a. fokuserer på effektivt samarbejde, kommunikation og sikkerhed.

User adoption – eller på dansk brugeradoption – er den magiske ingrediens i ethvert it-projekt. Ny teknologi bliver som regel købt ind på en forventning om at drive en positiv forandring i organisationen. Men gevinstrealiseringen udebliver, og projektsponsorerne kan opleve stor modstand, hvis ikke man forstår at forankre projektet hos de medarbejdere, der skal indføre de nye arbejdsgange.

Det er ikke anderledes i projekter, der skal implementere principperne bag den hybride arbejdsplads. Fokus på user adoption før, under og efter implementering af hybride arbejdsværktøjer er med til at sikre den ønskede effekt af investeringerne. For når alt kommer til alt, er det brugerne, det handler om. Det er dem, der skal være villige til at ændre arbejdsvaner. Og det er i bedste fald også dem, der selv skal få øje på nye muligheder, der kan optimere brugen af de digitale værktøjer.

Hybrid arbejdsplads

User adoption er både læring og nyopdagelser

Der er mange af elementerne i den hybride arbejdsplads, brugerne kender i forvejen. At arbejde hjemmefra, at logge på onlinemøder fra en mobil enhed, at arbejde på et dokument på farten er eksempelvis ikke nyt i sig selv. Det nye er, at man med etableringen af den hybride arbejdsplads definerer og efterlever en særskilt strategi. En strategi for at koble hjemmearbejde, kontorarbejde, mobilt arbejde, enhedsstyring, produktivitetsplatforme og softwareværktøjer sammen på en ny måde for både brugere og virksomheden i én sammenhængende governance-struktur, der holder styr på alt og alle. Med optimal sikkerhed, brugeroplevelse og effekt for øje.

Det er netop samspillet mellem de enkelte komponenter på den hybride arbejdsplads, der skal få brugerne til at købe ind på ideen om at arbejde mere fleksibelt alene og sammen med andre. Jo mere flydende og intuitivt det er at gå ind og ud af møder, tilgå dokumenter, dele information og så videre, des mere overbeviste bliver brugerne om, at den hybride arbejdsplads kan hjælpe dem med at yde mere, bedre og hurtigere.

Læs mere her om hybrid arbejdsplads og om vores øvrige ydelser inden for hybrid arbejdsplads

Hybrid arbejdsplads

Få afmystificeret og konkretiseret den hybride arbejdsplads

I Globeteam hjælper vi brugerne og organisationen med at blive fortrolige med de nye produkter, værktøjer og muligheder i forskellige arbejdskontekster. Vi afmystificerer det at arbejde hybridt og optimerer brugeroplevelsen ved at nedbryde de store løsninger til daglige, forståelige forbedringer for den enkelte bruger. 

Med de værktøjer og muligheder, der findes i dag, er det at samarbejde og kommunikere virtuelt i rigtig mange sammenhænge blevet et reelt alternativ til at mødes fysisk, arbejde på dokumenter sammen over skrivebordet eller afholde fysiske møder og events. De sidste par år med corona har vist os, at jo mere man lærer værktøjerne at kende, des bedre bliver man også til at anvende dem til nye formål.

Hybrid arbejdsplads

User adoption er også sikkerhed

User adoption drives af sikkerhed og fordrer sikkerhed. Når grænserne mellem kontorarbejde, hjemmearbejde og mobilt arbejde bliver stadigt mere flydende, stiller det nye krav til discipliner som informationssikkerhed, databeskyttelse, governance og compliance. Brugerne kræver det, før de er villige til at bruge værktøjerne, og virksomheden kræver det for at reducere risikoen for sikkerhedsbrister, datatab og ikke mindst GDPR-compliant adfærd.

Også på de områder har Globeteam en opskrift for, hvordan man introducerer brugerorganisationen for de nye risici, den hybride arbejdsplads rejser, og hvordan man implementerer de tiltag, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger for at arbejde trygt sammen er til stede. Både i serverrummet og ude hos slutbrugerne.

Globeteam hjælper med at uddanne og træne brugerorganisationen til at genkende trusler og reagere korrekt i henhold til organisationens sikkerhedspolitikker. Vi hjælper også med at sikre, at sikkerhedsløsningerne er indstillet rigtigt, så man får man automatiseret den respons, der skal lukke sårbarheder og dæmme op for angrebsforsøg.

Hybrid arbejdsplads

Målrettet arbejde med user adoption og fuld udnyttelse af hybride arbejdsværktøjer går hånd i hånd.

Få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave. Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler under temaet “Stay safe, start smart”.

Du kan dykke ned i emnerne her

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler