Om Globeteam

Digital Retail Intelligence: Detailløsning baseret på kunstig intelligens

Kortlæg kundernes købsmønstre med Globeteams løsning til detailhandel   

Digital Retail Intelligence er Globeteams brancheløsning til detailhandlen. Ved hjælp af avanceret sensorteknologi og kunstig intelligens kan butikker, handelsstrøgshoppingcentre m.m. få et realtidsoverblik over kundernes bevægelsesmønstre, adfærd, præferencer og andre parametre, der kan tjene som datagrundlag for strategiske ledelsesbeslutninger. 

Ejendomsinvestorer, butiksindehavere og butikslejere har en fælles interesse i at drive en sund forretning. For ejendomsinvestorerne handler det om at øge værdien af deres aktiv. Og for butiksindehaverne og butikslejerne handler det om at øge omsætningen i butikken.

Vejen til at realisere de fælles målsætninger indenfor fysisk detailhandel bliver i stigende grad afgjort af, hvor nemt, hurtigt og omfangsrigt man er i stand til at kortlægge kundernes præcise købsmønstre. Derfor har Globeteam udviklet en digital løsning til detailhandlen – Digital Retail Intelligence – som netop kan understøtte strategiske forretningsmål om at øge indsigten i kundestrømme, bevægelsesadfærd, købshistorik og personlige præferencer.

Digital Retail Intelligence kan bl.a.: 

  • Aflæse kundernes alder, køn og humør, så man kan generere segmenterede dataanalyser og rapporter 
  • Genkende tilbagevendende kunder, så butikken kan målrette forretningstiltag mod loyale kundegrupper 
  • Integrere til digitale skærme, så man kan tilpasse indholdet efter kunder, der bevæger sig fysisk rundt i butikken, i shoppingcenteret osv. 
  • Levere information til butiksindehavere om kundernes typiske interesser, indkøbsbudget, seneste køb m.m. 
  • Optimere en butiks placering i et shoppingcenter eller på et handelsstrøg, alt efter hvor de primære kundesegmenter rent faktisk befinder sig 

Anonymiserer alle kundedata

Den digitale løsning består af sensorteknologi og software, som er udstyret med kunstig intelligens, så løsningen hele tiden lærer af registreringerne og forbedrer sievne til at afkode kundeadfærd 

Løsningen anonymiserer den enkelte kunde, så systemet ikke kan bruges til andet end kortlægning af uidentificerbare personers færden og adfærd. Der gemmes ikke billeder fra sensorernes registreringer. De bliver straks digitaliseret i koder i stedet for eksempelvis billeder. 

Løsningen er skræddersyet til detailhandlen, men kan tilpasses andre brancher, hvor det er relevant at få detaljeret indsigt i adfærden fra de mennesker, som besøger eksempelvis en virksomhed eller et område. 

Digital Retail Intelligence består af en enterprise dataplatform baseret på standard Microsoft Azure-komponenter, mens de anonymiserede data blandt andet hentes ind fra wifi– og kamerasensorer, der er opsat i butikkerne, på et handelsstrøg, i shoppingcenteret osv.  

Se video om Globeteams brancheløsning til detailhandlen

I videoen fortæller Jacob Elkjær mere om løsningen, der er baseret på avanceret sensorteknologi og kunstig intelligens. Med løsningen kan butikker, handelsstrøg, shoppingcentre m.m. få et realtidsoverblik over kundernes bevægelsesmønstre, adfærd, præferencer og andre parametre, der kan tjene som datagrundlag for strategiske ledelsesbeslutninger.

Billede af e-bog I

Heatmap: Monitorer og kvantificer jeres kunders bevægelser

Kortlæg kundernes købsmønstre med Globeteams brancheløsning Digital Retail Intelligence til detailhandlen

For mere information, kontakt:
Jacob Elkjær
E-mail: jae@globeteam.com
Mobil: +45 2465 0165

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?