Mød Steen Schneidermann Lillelund

Hvorfor valgte du at indgå samarbejde med Globeteam?

Jeg har en baggrund som jægersoldat fra de danske specialstyrker. Herudover er jeg uddannet civilingeniør med specialisering inden for billeddiagnostik, digital signalbehandling og machine learning.

Jeg har gennem min tid i den offentlige og private sektor mere end 14 års erfaring med ledelse, projektledelse og problemløsning. Jeg har beskæftiget mig med softwareudvikling i mange år, hovedsageligt på .NET-platformen og cloud (Azure).

Inden min start i Globeteam arbejdede jeg i medico-sektoren som projektleder bl.a. på projekter inden for implementering af softwaresystemer til lagerstyring, kvalitetssikring og produktion, hvor compliance med myndighedskrav var i fokus. Sideløbende var mit udviklingsarbejde fokuseret på systemer til realtidsdiagnostik gennem digital signalbehandling og machine learning.

Fokus, modspil og dedikation

Jeg startede i Globeteam, fordi jeg savnede faglige udfordringer i det daglige. Yderligere ønskede jeg mere frihed i mine daglige opgaver.

I min tid i jægerkorpset arbejdede jeg sammen med folk, der altid ønskede at være de bedste, var fokuserede på opgaven, gav modspil og ønskede at vores samarbejde førte til den bedst mulige løsning.

Efter samtaler med flere fra Globeteam mente jeg, at der ville være mulighed for at genfinde dette i Globeteam.

“Jeg finder det meget motiverende at arbejde med kompetente kolleger, der kan give mig fagligt modspil”

Hvorfor er det attraktivt for dig at være en del af Globeteam?

Globeteam har allerede en stor kundebase og projektportefølje, der gør, at man kan starte som selvstændig med en sikkerhed for, at der vil være opgaver. Yderligere har Globeteam et administrativt setup og et salgsteam, der tager sig af det praktiske og arbejder for at skaffe nye opgaver.

Det betyder, at jeg har friheden ved at være selvstændig, men samtidig kan fokusere på konsulentarbejdet og på opgaveløsningen i stedet for alt det udenom.

Kollegerne i Globeteam er dygtige og er gode sparringspartnere, endelig kan de hjælpe med at skaffe nye opgaver. Mængden af kolleger gør, at man kan deltage i større opgaver og offentlige udbud, hvilket ikke ville være muligt på egen hånd.

Hvad driver dig i dit konsulentarbejde?

Siden min start i Globeteam har jeg arbejdet med review af systemer, applikationer og infrastruktur, udarbejdelse af digitaliseringsstrategier og migreringsstrategier, udvikling af nye fagsystemer, udskiftning af integrationsplatform samt opgradering af idp-løsninger.

Jeg finder det meget motiverende, at jeg selv kan styre, hvilke opgaver jeg vælger at påtage mig, og derigennem i stort omfang selv kan styre min arbejdsbyrde og opgavetyperneJeg har altid fundet det mest motiverende at udfordre mig selv og at have muligheden for at påtage mig komplekse problemer og finde den rigtige løsning.

Globeteam giver mig et godt grundlag for dette. Endelig finder jeg det meget motiverende at arbejde med kompetente kolleger, der kan give mig fagligt modspil.

Hvilke egenskaber kræver det at være Udviklings-konsulent i Globeteam? 

Som udvikler i Globeteam skal du være fagligt dygtig og have en lyst til at fordybe dig i komplekse problemstillinger på tværs af fagområder og teknologier.

Du skal være klar til at vejlede kunden og have en bred faglig viden, så du kan bidrage med den rigtige løsning.

Du skal kunne håndtere skiftende arbejdsbyrde og opgavetyper og trives med usikkerheden ved dette.

Du skal have evnen til at arbejde selvstændigt og disciplinen til at administrere din egen tid.

Det får du
Du bliver en del af et stærkt team, som kan give dig fagligt modspil og sparring
Læs mere >>

Hvem er du?
Du er blandt de allerbedste på dit felt, og du motiveres af at realisere gevinster hos kunden
Læs mere >>

Mød Steen Lillelund
Læs hvorfor han valgte at blive konsulent i Udviklings-teamet
Læs mere >>

Opgaver i Udviklings-teamet
Det kan du komme til at arbejde med som konsulent i Development-teamet
Læs mere >>

Følg Globeteams konsulenter på Instagram
Her kan du følge Globeteams konsulenter på projekter, til faglige møder, sociale arrangementer og meget mere
Gå til Instagram >>

Bliv en del af Globeteam

Er du interesseret i at blive konsulent i Globeteam, så send en ansøgning og et CV til blivkonsulent@globeteam.com

Vi glæder os til at høre fra dig!