Globeteam

Digitale forandringer

henrik600x400

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

digital transformation

Styr organisationen sikkert gennem digitale forandringer

Nogen kalder det ”Digital transformation” – andre kalder det ”Forandring gennem digitalisering”. Hos Globeteam hjælper vi vores kunder med at vælge og implementere de rigtige IT-løsninger til at understøtte forandringen.

For at hjælpe vores kunder sikkert gennem digitale forandringer, så de kan høste forretningsværdien, bringer vi typisk hele paletten af Globeteams kompetencer i spil.

Vores management konsulenter styrer forløbet, og de hjælper med at sætte strategi og retning for forandringerne samt afdække de forretningsmæssige behov og gevinstpotentialet. De er også med til at skabe det nødvendige ledelsesmæssige ejerskab og forankring blandt medarbejderne.

Management teamet arbejder tæt sammen med vores proces-, udviklings- og infrastrukturkonsulenter for at hjælpe kunden til de helt rigtige løsninger og få skabt det bedste fundament for digitaliseringen.

Vores erfarne konsulenter benytter de metoder og værktøjer, der er bedst egnet for den konkrete kundeopgave. Fx omkring forandringsledelse (Change Management), Business Process Management og gevinstrealisering – herunder vurdering af organisationens parathed til at fastholde forandringerne.

Digital transformation

Vi inddrager alle elementer, som er vigtige for en succesfuld digitalisering

Globeteam arbejder ud fra en grundlæggende ideal-model for ”Digitaliseringens cyklus” (se figur herunder), som sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om de vigtigste elementer til en succesfuld digitalisering.

Vision. Vision for opgaven: Optimere samarbejdet i kommunen • Fremme innovationskraften • Automatisering af processer • Compliance ift. informationssikkerhed

Forretning. Analyse: Hvad betyder visionen for forretningen? • Processer, information, roller og ansvar • Mennesker (antal og typer) • Gevinstpotentiale

IT-systemer og data. Analyse: Hvad betyder visionen for IT-systemer og data?

Teknologi. Analyse: Hvordan påvirker visionen eksisterende og ny teknologi

Løsningsmuligheder. Beslutte løsninger på baggrund af de tre analyser • Sammenhæng mellem gevinster og løsninger • Målepunkter for gevinster/effekter

Migrations- og implementeringsplan. Plan for udvikling/opsætning, Etablering af roller, processer etc. I både forretning og IT • Planlægning af forandring og ibrugtagning • Opdaterede målepunkter samt førmålinger

Implementering og governance. Implementering og ibrugtagning • Organisatorisk implementering (IT-drift og forretning) • Realisering af gevinster

Feedback og ændringer. Erfaringsopsamling og input til ændringer og nyt forretningspotentiale

Succesfuld digitalisering med Globeteams Digitaliserings-cyklus-model
digital transformation

Indføring af Microsoft 365

Et konkret eksempel på anvendelsen af Globeteams Forandring gennem digitalisering er vores fremgangsmåde ved indføring af Microsoft 365.

Mange organisationer enten overvejer at indføre Microsoft 365, eller er allerede gået i gang. Microsoft 365 er en bred platform til bl.a. optimering af den personlige effektivitet og til at forbedre samarbejdet internt i organisationen og eksternt med kunder, borgere og samarbejdsparter.

Udfordringen for digitaliseringsafdelingen er mange steder enten at få forretningen i tale omkring mulighederne med Microsoft 365, eller at man vælger at begrænse anvendelsen så meget, at virksomheden ikke får høstet gevinstpotentialet. Resultatet bliver, at man ikke får involveret forretningen i tilstrækkelig grad, og Microsoft 365-implementeringen bliver primært et teknisk projekt.

Brug Globeteams forandringsmodel til indføring af Microsoft 365
digital transformation

Vi styrer jer sikkert gennem digitale forandringer

Globeteam kan bistå i alle faser i forløbet ud fra standard metoder og værktøjer, som tilpasses den konkrete kunde. Eksempler er:

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler