Om Globeteam

Effektiviser studieadministrationen med en chatbot

Lad en chatbot besvare de studerendes generelle spørgsmål til SU, så I kan få mere tid til at tage jer af de mere komplekse henvendelser.

”Hvordan finder jeg ud af, om min ansøgning er under behandling?”, ”Hvor meget må jeg tjene ved siden af min SU?”, ”Hvorfor får jeg ikke SU-satsen for udeboende, når jeg er flyttet hjemmefra?”, ”Fra hvornår regnes jeg for at være studieaktiv?”, ”Får jeg SU i sommerferien mellem min bachelor og kandidat?”

Der er mange af denne type henvendelser i enhver studieadministration på de videregående uddannelser. SU-reglerne kan være en jungle at finde rundt i for de studerende, men samtidig er det vigtigt for dem at finde ud af, da det for de fleste udgør størstedelen af deres indkomstgrundlag. Det betyder, at der kommer mange henvendelser til studieadministrationen, og det er langt hen ad vejen de samme spørgsmål, der bliver stillet.

En færdig chatbot-løsning

Med en færdig chatbot-løsning kan uddannelsesinstitutionerne enkelt automatisere og effektivisere størstedelen af henvendelserne indenfor SU-området. Chatbot’en leveres med basisopsætning, som skal konfigureres og tilpasses den specifikke uddannelsesinstitutions præferencer.

Modsat typiske chatbot-løsninger på markedet vil den løbende tilpasning og optimering af chatbot’en kunne varetages af medarbejdere på SU-kontoret uden brug af ekstern konsulentbistand.

Globeteam har lavet en chatbot-løsning, som sparer DTU’s SU-kontor for utallige standardhenvendelser

Case: SU-Bot sparer DTU’s SU-kontor for utallige standardhenvendelser

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har fået etableret en chatbot til SU-kontoret, som de selv kan vedligeholde og træne. Der er en forventning om, at SU-Bot kan spare SU-kontoret for mange standardhenvendelser og udvide åbningstiden for henvendelser fra især nye studerende.

DTU konkluderede i midten af 2018, at en chatbot ville kunne aflaste deres SU-kontor væsentligt i forbindelse med det store antal daglige henvendelser, SU-kontoret modtager fra de studerende. På den baggrund gennemførte DTU en detaljeret screening og kvalifikation af chatbot-løsninger på det danske marked.

Brugeroplevelsen er primært bestemt af den måde, dialogen bliver opbygget, hvor brugeren kan få præsenteret aktive links, videosekvenser, billeder i chatdialogen, ligesom det er muligt for brugeren at vedhæfte filer.

SU-Bot gør brug af disse forskellige responstyper og har desuden filupload-integration, hvor filer kan uploades og sendes til en servicemail.

DTU har planer om at udbrede chatbot’en til andre områder i DTU.

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?