Globeteam

Styrelser

Peter Langvad - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

styrelser

Forandringer og krav om fleksibilitet er en præmis for styrelser

Statslige styrelsers digitalisering er under konstant forandring: Ny lovgivning og nye regler kræver nye eller ændrede digitale løsninger – også med meget kort reaktionstid. Fx på baggrund af:

Listen over forhold, der påvirker styrelsers digitalisering, er længere endnu, og det stiller krav til solid strategisk tænkning på den lange bane og ”agilitet” på den korte bane, så man med solid og sikker hånd kan eksekvere effektivt på de vedtagne beslutninger og andre påvirkninger.

Globeteam leverer både konsulentydelser og it-løsninger, som kan understøtte de løbende forandringer i styrelserne.

styrelser

Centrale fokusområder hos styrelser

Globeteam leverer både konsulentydelser og it-løsninger, som kan understøtte de løbende forandringer i styrelserne. 

Vi tilbyder blandt andet rådgivning inden for:

Du kan læse mere om vores rådgivning inden for disse områder nedenfor. 

Pragmatisk strategi- og ledelsesrådgivning som giver resultater

Vores erfarne strategi- og ledelseskonsulenter kender til de politisk styrede beslutningsprocesser i styrelser og bistår typisk med at yde sparring til it- og forretningsledelse for at få realiseret værdien af strategier og handleplaner.

Vi bistår ledelsen med at agere i det konstante forandringspres fra eksterne og interne parter, så styrelsen kan indarbejde de nødvendige ændringer, samtidig med at der holdes fast i at realisere tidligere beslutninger.

Vi hjælper gerne med at få udformet jeres strategi, men vi sætter endnu større ære i at hjælpe med at få gennemført forandringerne i organisationen – også selvom det er svært. Vores erfarne konsulenter har ledelseserfaring og værktøjskassen i orden, men er samtidig pragmatiske og tager relevante metoder i anvendelse i tæt dialog med jer.

Er jeres behov at få ledet et projekt eller et program af flere projekter har vi erfarne projektledere, som kan støtte jer.

Digitalisering med Microsoft infrastruktur

Styrelser i Danmark har en infrastruktur, der i en eller anden grad er baseret på Microsoft. Store dele af denne infrastruktur er hen over de sidste år blevet hybrid. Det betyder, at styrkerne i de cloud-baserede tjenester er taget i anvendelse for at realisere et fleksibelt, dynamisk arbejdsmiljø, hvor både medarbejdere og virksomheder udnytter det fulde potentiale i den digitale værktøjskasse. Her udgør Microsoft 365 og Azure vitale elementer.

Samtidig er både Microsoft 365 og Microsoft Azure væsentlige forudsætninger for at kunne accelerere digitaliseringen yderligere. Hvad enten det gælder mobile, hybride arbejdspladser, intelligente løsninger til at understøtte den grønne bevidsthed eller til at styrke den samlede sikkerhed fra bruger til dataanvendelse m.m.

Med mere end 40 dedikerede og højt certificerede konsulenter, hjælper vi i dag styrelser med at optimere deres Microsoft infrastruktur og realisere gevinsterne ved en bæredygtig anvendelse af Microsoft cloudplatformen.

Du kan her læse mere om vores cloud ydelser og om vores rådgivning inden for den hybride arbejdsplads, som dækker flere discipliner.

Fleksible og sikre SSO-løsninger, der understøtter de løbende forandringer

Vores erfarne konsulenter tilbyder rådgivning inden for føderationsløsninger til styrelser baseret på Microsoft ADFS, Azure, Okta og Safewhere Identify. Standardiseret teknologi er dog ikke lig med en standardløsning. Vi designer løsningen med udgangspunkt i jeres eksisterende og kommende IT-infrastruktur og autentificeringsmetoder, så løsningen er skræddersyet til styrelsens aktuelle behov og fremtidige digitaliseringsplaner.

Vores SSO-løsning anvendes allerede som en central komponent hos bl.a. Moderniseringsstyrelsen samt i kommunernes rammearkitektur.

Læs mere om Globeteams løsninger inden for føderation og single-sign on

Konfigurerbare fagspecifikke end-to-end løsninger med Globeteams Casewhere-platform

Mange styrelser har ældre fagsystemer, som ikke lever op til de aktuelle sikkerhedskrav, ikke understøtter de fulde processer fra ”kunde” over sagsbehandling og tilbage igen (vi kalder det end-to-end flows), eller er svære/umulige at ændre på.

Globeteams konfigurerbare sagsbehandlingsplatform Casewhere er bygget til at understøtte fulde end-to-end flows på en sikker måde og med stærke muligheder for, at styrelsen selv kan vedligeholde og ændre konfigurationer. Casewhere-platformen leveres med en lang række standard integrationer til grunddata, digital post og e-mail, økonomisystemer samt rollebaseret føderationslogin. Casewhere-platformen anvendes bl.a. på så forskellige løsninger som Den statslige Kompetencefond, parkeringslicensløsning i Københavns Kommune og indberetningsløsning for en styrelse.

Det er enkelt at konfigurere en demo direkte i Casewhere for at vise muligheder for en konkret kundeproces.

It-sikkerhed og håndtering af cybertrusler – fra topledelses rådgivning til teknisk implementering

De eksterne trusler fra både it-kriminelle og andre, som ønsker at forstyrre ”den offentlige orden og stabilitet”, betyder, at styrelser gør en stor indsats for at undgå blokerende nedbrud af centrale systemer, og for at følsomme data bliver stjålet og udstillet uretmæssigt.

Disse risici skal håndteres både på ledelsesniveau, i styrelsens it-infrastruktur og i de konkrete it-løsninger. Globeteam har mere end 50 konsulenter, som på den ene eller anden måde beskæftiger sig med cyber- og informationssikkerhed. Fra ledelseskonsulenter inden for integrereret risikostyring, der yder rådgivning til ledelsen, over konsulenter, der har særlig fokus på etablering af kontrolprocesser (ISO27001) til dybt tekniske specialister, der kan sikre korrekt opsætning af styrelsens Microsoft infrastruktur, eller som kan være med til at sikre de enkelte it-løsninger i styrelsen.

Globeteam kan således hjælpe styrelsen på alle niveauer og med alle elementer omkring cyber- og informationssikkerhed. Læs mere om vores ydelser inden for sikkerhed her.

Data inden for klima, miljø og energi

Styrelser samarbejder med mange interessenter omkring data inden for klima, miljø og energi.

Gennem vores mangeårige samarbejde med Danmarks Miljøportal har vi opnået dyb indsigt i milødata, og hvilken rolle de spiller i styrelser og hos andre interessenter – både offentlige og private.

Vi kan således bidrage til, at I kan opnå værdi af de data, der er relevante for jeres styrelse. 

Sådan hjalp vi Danmarks Miljøportal

Globeteam har hjulpet Danmarks Miljøportal med at bygge en moderne datamodel i Microsoft Azure. Effekten af den nye platform skal måles i hurtigere arbejdsgange, højere datakvalitet og et mere solidt beslutningsgrundlag for de mange interessenter. Herunder Miljøstyrelsen, der bruger miljødata til blandt andet at udvikle politik og vedtage ny lovgivning.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler