Platform til procesautomatisering

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Del på facebook
Del på linkedin

Få optimeret kvaliteten af jeres sagsbehandling med procesautomatisering

Ønsker din organisation at digitalisere og automatisere jeres sagsprocesser yderligere, men mangler en platform, der kan understøtte det?

Globeteam tilbyder Casewhere, som er en unik løsning til procesautomatisering. Casewhere er udviklet på baggrund af vores erfaringer med digitalisering og optimering af processer og arbejdsgange i både stat, kommune og private virksomheder.

Sagsprocesser kan hurtigt blive komplicerede, uigennemskuelige og administrativt tunge. Dette kan fx være på grund af:

 • Gamle utidssvarende fagsystemer.
 • Usmidig sammenhæng mellem selvbetjening og sagsbehandlingen.
 • Jeres generelle ESDH-system ikke bidrager nok til automatisering af komplekse regler og processer.
 • Sagsgange, der “bor” i sagsbehandlerens hoved, og måske tilmed er uensartede og udokumenterede.

En platform – mange forskellige forretningsløsninger

Globeteams løsning til procesautomatisering integrerer med jeres eksisterende systemer og kan anvendes på arbejdsprocesser og systemer af meget forskellig karakter. Den kan implementeres bredt i organisationen eller på enkelte, afgrænsede processer. Det er nemt at udvide løsningen med nye arbejdsprocesser, efterhånden som behovet opstår, ligesom processer altid kan ændres, forfines og justeres.

Med Casewhere er det derfor muligt at anvende den samme platform til meget forskellige forretningsløsninger – fx:

Digital parkeringsløsning hos Københavns Kommune

Tusindvis af borgere søger hvert år p-licenser i Københavns Kommune, hvilket kræver mange ressourcer til sagsbehandling.

Med selvbetjeningsløsningen kan borgere og virksomheder søge  parkeringslicenser og lignende parkeringsprodukter.

Efter en ansøger er logget ind med NemID, trækkes oplysninger fra bl.a. CPR-, CVR- og Motorregistret (DMR) for at sikre størst mulig automatisering og mulighed for straksudstedelse af parkeringslicenser uden involvering af en sagsbehandler.

Læs mere om løsningen for kommunale parkeringslicenser i Københavns Kommune

Ansøgnings- og sagsbehandlingsløsning hos Den Statslige Kompetencefond (DSK)

DSK har digitaliseret deres fulde ansøgnings- og sagsbehandlingsproces omkring støtte til kompetenceudvikling: Fra den ansatte ansøger, og lederen godkender, til sagen behandles af enten Den Statslige Kompetencefond eller af overenskomstparterne, og støttebeløbet udbetales via Navision, når kompetenceudviklingsaktiviteten er gennemført.

Den Statslige Kompetencefond yder tilskud til kompetenceudvikling til godt 180.000 ansatte i staten og administrerer et stort millionbeløb, som er afsat i forbindelse med den statslige overenskomstaftale.

Læs case med Den Statslige Kompetencefond

Indberetningsportal for styrelse

Private og virksomheder indberetter information gennem en række flows, hvor informationen efterfølgende er søgbar for offentligheden.

Alle flows er fuldautomatiske med validering ud fra en række opstillede regler. Hvis reglerne brydes, sendes alarmer til styrelsens medarbejdere, som endvidere overvåger indberetningerne.

Løsningen indeholder en avanceret fuldmagtsfunktion, som gør det muligt at give fuldmagter til både enkeltpersoner og virksomheder.

Hvornår giver det værdi at anvende Casewhere?

Vi bliver tit spurgt om, hvornår det giver mening at anvende Casewhere, og her er nogle bud:

 • Sagsprocesser, hvor sager og dokumenter godt nok er digitaliserede, men hvor selve processen stadig er manuel. Det kan være i tilfælde, hvor blanketsystemer eller andre selvbetjeningsløsninger afleverer et PDF-dokument i en email-postkasse, og hvor sagabehandleren manuelt skal stå for sagsoprettelse og sagsprocessens forløb.
 • Sagsprocesser, som går på tværs af fx fagsystemer og ESDH-systemer, der ikke har indbygget procesunderstøttelse.
 • Sagsprocesser, der ikke har et fast forløb, men afhænger af de data, som brugeren indtaster og de tilhørende regler for sagsprocessen. I disse sagsprocesser er det ikke muligt at fastlægge alle de mulige veje gennem sagsforløbet – de skal være styret af regler, som lægges ind i systemet.

De forretningsmæssige fordele ved Casewhere afhænger selvfølgelig af de konkrete processer, men ofte vil det være:

 • Effektivisering og frigørelse af ressourcer, fordi flere opgaver kan automatiseres.
 • Udnyttelse af eksisterende investeringer i IT-løsninger, fordi Casewhere spiller sammen med jeres eksisterende setup.
 • Markant lavere omkostninger end ved traditionel systemintegration.
 • Reduceret risiko for fejl og reducerede gennemløbstider, da Casewhere holder styr på både de manuelle og de automatiserede processer.
 • Overblik for både ledelse og sagsbehandlere over fremdrift i processen, flaskehalse, belastning og eventuelle fejl.

Den store konfigurerbarhed i Casewhere gør det muligt at foretage såkaldt “rapid prototyping”, hvor vi inden for kort tid kan konfigurere prototyper for en eller flere processer. Det giver et godt fundament for at træffe beslutninger og vurdere hvilke processer, der har størst potentiale.

Værdiskabende implementering af Casewhere

Andre læste også
Globeteam kan hjælpe jer med at leve op til det nye NIS2 direktiv
16. maj 2022
Nyt NIS2 direktiv skal sikre et højt ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed
EU har d. 13. maj 2022 opnået enighed om teksten til NIS2 direktivet, som derfor kan forventes at blive vedtaget inden for kort tid. Direktivet har fokus på at sikre tilgængeligheden af de samfundsvigtige tjenester.
Billede til illustration af gevinstrealisering, hvor dame høster frugt
14. februar 2022
Gevinstrealisering – behøver det være svært?
Ingen offentlige myndigheder er i tvivl om, at det er vigtigt at få værdi ud af sine projekter – men hvorfor lykkes man så sjældent med gevinstrealisering? Globeteam har nogle bud – og en vej frem.
Illustration af forandringer, brainstorm med post-its
8. februar 2022
Få strategien ud af PowerPointen og skab reelle forandringer
Det kan være svært nok i sig selv at få udarbejdet en strategi for en digital forandring, men det er ofte en endnu større udfordring at omsætte strategidokumentet (eller PowerPointen) til reelle forandringer i organisationen.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler