Om Globeteam

Platform til procesautomatisering

Få optimeret kvaliteten af jeres sagsbehandling med procesautomatisering

Ønsker din organisation at digitalisere og automatisere jeres sagsprocesser yderligere, men mangler en platform, der kan understøtte det?

Globeteam tilbyder Casewhere, som er en unik løsning til procesautomatisering. Casewhere er udviklet på baggrund af vores erfaringer med digitalisering og optimering af processer og arbejdsgange i både stat, kommune og private virksomheder.

Sagsprocesser kan hurtigt blive komplicerede, uigennemskuelige og administrativt tunge. Dette kan fx være på grund af:

 • Gamle utidssvarende fagsystemer.
 • Usmidig sammenhæng mellem selvbetjening og sagsbehandlingen.
 • Jeres generelle ESDH-system ikke bidrager nok til automatisering af komplekse regler og processer.
 • Sagsgange, der “bor” i sagsbehandlerens hoved, og måske tilmed er uensartede og udokumenterede.

En platform – mange forskellige forretningsløsninger

Globeteams løsning til procesautomatisering integrerer med jeres eksisterende systemer og kan anvendes på arbejdsprocesser og systemer af meget forskellig karakter. Den kan implementeres bredt i organisationen eller på enkelte, afgrænsede processer. Det er nemt at udvide løsningen med nye arbejdsprocesser, efterhånden som behovet opstår, ligesom processer altid kan ændres, forfines og justeres.

Med Casewhere er det derfor muligt at anvende den samme platform til meget forskellige forretningsløsninger – fx:

Digital parkeringsløsning hos Københavns Kommune

Tusindvis af borgere søger hvert år p-licenser i Københavns Kommune, hvilket kræver mange ressourcer til sagsbehandling.

Med selvbetjeningsløsningen kan borgere og virksomheder søge parkeringslicenser og lignende parkeringsprodukter.

Efter en ansøger er logget ind med NemID, trækkes oplysninger fra bl.a. CPR-, CVR- og Motorregistret (DMR) for at sikre størst mulig automatisering og mulighed for straksudstedelse af parkeringslicenser uden involvering af en sagsbehandler

Læs mere om løsningen for kommunale parkeringslicenser i Københavns Kommune

Ansøgnings- og sagsbehandlingsløsning hos Den Statslige Kompetencefond (DSK)

DSK har digitaliseret deres fulde ansøgnings- og sagsbehandlingsproces omkring støtte til kompetenceudvikling: Fra den ansatte ansøger, og lederen godkender, til sagen behandles af enten Den Statslige Kompetencefond eller af overenskomstparterne, og støttebeløbet udbetales via Navision, når kompetenceudviklingsaktiviteten er gennemført.

Den Statslige Kompetencefond yder tilskud til kompetenceudvikling til godt 180.000 ansatte i staten og administrerer et stort millionbeløb, som er afsat i forbindelse med den statslige overenskomstaftale.

Læs case med Den Statslige Kompetencefond

Indberetningsportal for styrelse

Private og virksomheder indberetter information gennem en række flows, hvor informationen efterfølgende er søgbar for offentligheden.

Alle flows er fuldautomatiske med validering ud fra en række opstillede regler. Hvis reglerne brydes, sendes alarmer til styrelsens medarbejdere, som endvidere overvåger indberetningerne.

Løsningen indeholder en avanceret fuldmagtsfunktion, som gør det muligt at give fuldmagter til både enkeltpersoner og virksomheder.

Hvornår giver det værdi at anvende Casewhere?

Vi bliver tit spurgt om, hvornår det giver mening at anvende Casewhere, og her er nogle bud:

 • Sagsprocesser, hvor sager og dokumenter godt nok er digitaliserede, men hvor selve processen stadig er manuel. Det kan være i tilfælde, hvor blanketsystemer eller andre selvbetjeningsløsninger afleverer et PDF-dokument i en email-postkasse, og hvor sagabehandleren manuelt skal stå for sagsoprettelse og sagsprocessens forløb.
 • Sagsprocesser, som går på tværs af fx fagsystemer og ESDH-systemer, der ikke har indbygget procesunderstøttelse.
 • Sagsprocesser, der ikke har et fast forløb, men afhænger af de data, som brugeren indtaster og de tilhørende regler for sagsprocessen. I disse sagsprocesser er det ikke muligt at fastlægge alle de mulige veje gennem sagsforløbet – de skal være styret af regler, som lægges ind i systemet.

De forretningsmæssige fordele ved Casewhere afhænger selvfølgelig af de konkrete processer, men ofte vil det være:

 • Effektivisering og frigørelse af ressourcer, fordi flere opgaver kan automatiseres.
 • Udnyttelse af eksisterende investeringer i IT-løsninger, fordi Casewhere spiller sammen med jeres eksisterende setup.
 • Markant lavere omkostninger end ved traditionel systemintegration.
 • Reduceret risiko for fejl og reducerede gennemløbstider, da Casewhere holder styr på både de manuelle og de automatiserede processer.
 • Overblik for både ledelse og sagsbehandlere over fremdrift i processen, flaskehalse, belastning og eventuelle fejl.

Den store konfigurerbarhed i Casewhere gør det muligt at foretage såkaldt “rapid prototyping”, hvor vi inden for kort tid kan konfigurere prototyper for en eller flere processer. Det giver et godt fundament for at træffe beslutninger og vurdere hvilke processer, der har størst potentiale.

Værdiskabende implementering af Casewhere

Se hvordan vi kan hjælpe med forretningsafklaring og prototyping.

Peter Langvad

Kontakt

Peter Langvad
E-mail: pl@globeteam.com
Mobil: +45 3086 4343

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?