Udvikling

Casewhere

Spænder ufleksible IT-systemer ben for arbejdet med at digitalisere jeres processer?

Globeteam kan hjælpe din organisation med at designe og implementere en end-to-end løsning til digitalisering af jeres sagsbehandling baseret på procesplatformen Casewhere. Casewhere sikrer en effektiv og enkel sags- og dokumenthåndtering og kan anvendes på både manuelle og automatiske processer – fra de helt simple, til de meget komplekse – og gerne i samspil med jeres eksisterende løsninger. 

Se case med Den Statslige Kompetencefond, som har anvendt Casewhere til at opnå en fuld digitalisering af deres ansøgnings- og sagsbehandlingsproces.

Statslige myndigheder har i stort omfang digitaliseret processer, der bor i et enkelt fagsystem. Derimod er det ofte besværligt at digitalisere arbejdsprocesser, der går på tværs af forskellige fagsystemer, selvbetjeningssystemer m.m. Ofte er hindringen, at organisationen står med et ESDH-system, som ikke understøtter de enkelte sagsprocesser i tilfredsstillende grad og ikke er gearet til at håndtere dynamikken i processerne og foretage løbende justeringer.

Få en dynamisk løsning til  automatisering af arbejdsgange og processer

I Globeteam har vi derfor udviklet Casewhere – vores egen konfigurerbare løsning til automatisering og optimering af processer, som tager udgangspunkt i vores mangeårige erfaringer med digitalisering af den offentlige administration. Casewhere holder styr på organisationens processer og understøtter brugeren i sagens forløb – f.eks. sikrer løsningen, at de nødvendige data bliver opsamlet, og at sagens parter bliver inddraget undervejs.

Se en kort intro til Casewhere her:

 

Casewhere integrerer med jeres eksisterende systemer til digitalisering af sager og dokumenter og kan anvendes på arbejdsprocesser og systemer af meget forskellig karakter. Løsningen kan implementeres bredt i organisationen eller på enkelte, afgrænsede processer. Det er nemt at udvide løsningen med nye arbejdsprocesser, efterhånden som behovet opstår, ligesom processer altid kan ændres og justeres, efterhånden som I lærer af jeres erfaringer, eller når der sker ændringer i lovgivningen eller i organisationens procedurer.

De forretningsmæssige fordele ved Globeteams løsning til procesautomatisering omfatter:

  • Effektivisering og frigørelse af ressourcer, fordi flere opgaver kan automatiseres med Casewhere.
  • Udnyttelse af eksisterende investeringer i IT-løsninger, fordi Casewhere spiller sammen med jeres eksisterende løsninger.
  • Markant lavere omkostninger end ved traditionel systemintegration.
  • Reduceret risiko for fejl og reducerede gennemløbstider, da Casewhere holder styr på både de manuelle og de automatiserede processer.
  • Overblik for både ledelse og sagsbehandlere over fremdrift for processen, flaskehalse, belastning og eventuelle fejl.

Lettere at realisere business casen for de ”små” processer

Med Casewhere kan I gradvist automatisere de processer – små som store – hvor der er en business case. Ligesom procesplatformen kan sættes op til at understøtte jeres specifikke tværgående processeer, indeholder den også en række prædefinerede processer og workflows, der kan anvendes på mindre afgrænsende processer som f.eks.:

  • Help desk support.
  • Kontraktstyring.
  • Godkendelse af faktura.
  • On- og offboarding af nye medarbejdere.

Mere sammenhæng i sagsbehandlingen

Ofte bliver de samme data anvendt i flere forskellige processer, og derfor giver Casewhere mulighed for, at flere medarbejdere og afdelinger kan arbejde simultant med de samme data. Ligeledes kan flere parter asynkront sende sager videre gennem forskellige forretningsprocesser, hvor både interne og eksterne sagsbehandlere kan arbejde i systemet.

Casewhere sætter adgangs- og brugerrettigheder på de enkelte objekter, så I undgår at skulle anskaffe en separat selvbetjeningsløsning.

Få afklaret, om din organisation kan have værdi af Casewhere. Vi tilbyder et afklaringsforløb, hvor vi konfigurerer procesplatformen op til en af jeres arbejdsprocesser.

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?