Tilbud på analyse af din organisations adoption og brug af Teams

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Effektiv og faktabaseret Unified communications (UC) analyse

Effekten af Teams kommer ikke af sig selv. Effekten kommer, når brugerne adopterer og bruger Teams og Office 365 optimalt i forhold til deres hverdag og opgaver. Med det rigtige udstyr og optimal kvalitet! Globeteam tilbyder nu, baseret på analyseværktøjet Clobba fra Code System, at gennemføre en effektiv og faktabaseret analyse af dit UC setup og brug i Office 365.

Globeteam tilbyder at gennemføre en analyse baseret på Clobba af dit UC-setup og brug i Office 365 for en fast pris på kr 20.000 ekskl. moms og evt. transport.

Analyseforløbet kører over to måneder med løbende anbefalinger allerede efter fem-seks uger. Anbefalinger, som kan øge effekten af dit UC- og Office 365-setup. Læs mere nederst på siden 

Tilbuddet gælder kun for deltagere på Globeteams webinar om governance og effektfuld adoption af Microsoft Teams og skal aktiveres inden for 3. mdr. fra den 5. maj 2020.


Kort fortalt henter Clobba de relevante informationer automatisk og kobler dem i en række dashboards og standardrapporter, som hurtigt giver et godt overblik over blandt andet:

  • Dine brugeres adoption af Teams og Skype for Business, så du kan følge brugernes skift over mod Teams
  • Kvaliteten i UC-kald og møder
  • Oversigt over benyttet udstyr og opkoblingsmetoder

Data og indblik kan hentes i de snit, der findes i jeres AD. Fra overblik over hele organisationen, over afdelinger ned til det enkelte møde og den enkelte bruger.

Man kan hurtigt spotte ”sorte huller”, hvor adoptionen ikke er kommet i gang. Eller følge op på brugen af ikke autoriserede headset eller wi-fi opkoblinger og mobile devices. Og fra et help-desk synspunkt kan incidents på UC-området hurtigt analyseres online.

Hvad får I ud af analysen?

  • 2 måneder detaljeret overblik over brug, kvalitet og udstyr i dit UC-setup.
  • En faktuelt baseret analyse-rapport med input til, hvordan du kan optimere udbyttet af din investering i Teams og Office 365 mere bredt.
  • Løbende konsulentbistand og dialog om resultaterne og mulighederne i assessmentperioden.

Analyseforløb med løbende anbefalinger

Selve analyse forløbet kører over to måneder, drevet af en erfaren Globeteam konsulent.

Forløbet tilpasses til virksomhedens behov og udfordringer, så vi sikrer, at både målinger og scope for den afsluttende analyse-rapport giver optimal værdi. Målinger og opsamling af data sker automatisk fra dag ét, og efter et par dage er der tilstrækkeligt med data til, at vi kan begynde at danne rapporter og se sammenhænge på de områder, der er relevante for dig og din organisation.

I analyseperioden er vi i løbende dialog, og du kan løbende få leveret rapporter i de snit og på de områder, der er behov for hos netop dig.

Når der er opsamlet tilstrækkeligt med data til at gøre datagrundlaget validt (typisk efter 5-6 uger) gennemfører et hold af Globeteam konsulenter en tværgående analyse, som munder ud i en række konkrete anbefalinger til dig. Anbefalinger, der kan være med til at øge effekten af dit UC- og Office 365-setup.

Andre læste også

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler