Globeteam

Sikkerhedsanalyse

sikkerhedsanalyse

Styrk IT-sikkerheden i din organisation med en sikkerhedsanalyse

Lad Globeteam gennemføre en sikkerhedsanalyse fra top til tå af din virksomheds eller organisations IT og få afklaret, hvordan du kan styrke den generelle sikkerhed,  sikkerheden i AD’et,  Microsoft 365-implementeringen etc. og samtidig sikre jer, at I er rustet til at efterleve kravene i GDPR.

Hvordan ser IT-sikkerhedsbilledet ud i din virksomhed eller organisation? Ved du, om I er forberedt på nuværende og fremtidige sikkerhedstrusler? Gennemfører I løbende kontroller af jeres IT-sikkerhed? Hvordan håndterer I persondata generelt, i hvilke systemer og lever systemerne op til kravene i GDPR?

Globeteam kan hjælpe jer med at gennemføre en sikkerhedsanalyse, som omfatter virksomhedens eller organisationens nuværende infrastruktur og de procedurer og retningslinjer, I har for sikker håndtering og registrering af persondata.

Målet for en sikkerhedsanalyse er at vurdere den øjeblikkelige sikkerhedssituation og give jer et godt grundlag for det videre arbejde med at opnå et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau og efterleve GDPR.

Heldigvis er der flere måder, hvorpå du kan højne IT-sikkerheden og samtidig få sat løbende IT-reviews i system, således at jeres virksomhed altid er opdateret på sikkerhedsfronten og kan stå på mål for udefrakommende krav og trusler.

sikkerhedsanalyse

Globeteam tilbyder forskellige typer af sikkerhedsanalyser

Globeteam råder over stærke kompetencer inden for både infrastruktur og management consulting, og det gør det muligt for os at rådgive ud fra såvel en teknisk som en forretningsmæssig vinkel, ligesom vi tilbyder implementeringsassistance. Vi tilbyder bl.a.:

Teknisk sikkerhedsanalyse: 
Vurdering af den nuværende IT-infrastruktur og anbefalinger til forbedringer, der løfter det tekniske sikkerhedsniveau og bringer besparelser eller forøget driftsstabilitet samt vurderer virksomhedens parathed over for aktivering af cloud-ydelser. Vi tilbyder bl.a. at vurdere sikkerheden i Office 365-implementeringen,  AD’et og Windows 10-implementeringen, og hjælper jer med at tænke sikkerhed ind i virksomhedens SQL-servermiljø og i jeres mobile strategi.

Organisatorisk sikkerhedsanalyse: 
Vurdering af virksomhedens politikker, unødvendige procedurer, sikkerhedsbrister, dårlige vaner hos medarbejderne etc., så organisationen fremover er bedre rustet til at vurdere og agere på sikkerhedstrusler.

Forretningsmæssigt sikkerhedsanalyse: 
Dokumentation af det nuværende sikkerhedsniveau sammenholdt med forretningens forventninger og de krav, som EU-persondataforordningen (GDPR) stiller.

”Globeteam fremlagde resultatet og anbefalingerne i analyserapporten, og med deres eksperthjælp klædte de os på til at flytte godt 800 postkasser til Office 365. Samarbejdet med Globeteam har givet os masser af knowhow og en viden, som vi ikke kunne opnå for kursuspenge.”

sikkerhedsanalyse

Erfarne konsulenter

Vi har samlet nogle af Globeteams sikkerhedsanalyser her nedenfor, ligesom du kan læse referencehistorier om gennemførelse af en it-sikkerhedsaudit hos Kromann Reumert og om GN Hearing, som vi hjalp med at blive klar til EU-forordningen. Derudover har Globeteam gennemført sikkerhedsaudit hos DSB og hos en lang række kommuner og offentlige organisationer.

Globeteams konsulenter har gennemført adskillige sikkerhedsreviews og har påvist umiddelbare quick wins vedrørende sikkerhed og driftsstabilitet.

Flere af vores specialister bliver brugt som talere og foredragsholdere på diverse konferencer holdt af Microsoft, tilsvarende har vi en MVP indenfor Office 365 og har status som Microsoft Gold Partner inden for bl.a. Gold Cloud Productivity, Gold Cloud Platform og Gold Enterprise Mobility Management.

”Globeteam sætter os i stand til selv at håndtere nye problemstillinger fra markedet, håndtere og fortolke de krav, der kommer fra EU-forordningen, samt modificere og vedligeholde vores procedurer på det område her – uden at vi konstant skal trække på ekspertviden udefra.”

Peder Lind Sørensen
Peder Lind Sørensen
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at gennemføre en sikkerhedsanalyse og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger til forbedringer, så kontakt mig på
tlf. +45 3074 7474 eller pls@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler