Kundecase

Implementering af Office 365 hos Kromann Reumert

Udfordring

Kromann Reumert ønskede – med tanke på fremtidens trusselsbillede – at opnå en højere grad af sikkerhed og slippe for at vedligeholde deres mailsystem.  

Løsning

Ved hjælp fra Globeteam fik Kromann Reumert aktiveret og implementeret en IT-sikker cloud-løsning med de Office 365-licenser, virksomheden tidligere havde indkøbt.

Resultat

Globeteam leverede en sikkerhedsaudit og rådgav Kromann Reumert i forbindelse med implementering af Office 365 og inden for sikkerhedsmæssige aspekter om, hvordan man sikrer sine data og sin infrastruktur endnu bedre.

Kromann Reumert går i skyen med omtanke og et solidt fundament af sikkerhed

Kromann Reumert, en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København, Aarhus og London, tænker IT-sikkerhed og performance ind som et vigtigt fundament for deres digitalisering. Derfor valgte Kromann Reumert i samarbejde med Globeteam at flytte deres maildata i skyen og fik hurtigt skabt en IT-sikker løsning, som har medført besparelser både på sikkerhedsomkostninger og på drift, og som gør, at advokatvirksomheden kan fokusere mere på forretningsudvikling og de skærpede krav med EU-persondataforordningen.

Kromann Reumert er en internationalt orienteret advokatvirksomhed med både danske og udenlandske kunder. De hjælper deres klienter med utallige markante sager og er til enhver tid parate til at stille op med juridisk hjælp og sparring, hvilket betyder, at de skal være tilgængelige online fra alle steder og have en sikker adgang til data døgnet rundt.

For Kromann Reumert er sikkerheden omkring de fortrolige kundedata, de behandler, således altafgørende. Derfor var det vigtigt at være årvågen over for den digitale sikkerhed, da de trykkede på speederen og valgte at lægge deres maildata i skyen.

”De sidste ugers cyberangreb såvel som fremtidens trusselbillede fortæller, hvor bydende nødvendigt det er at være opmærksom på at holde sine systemer opdaterede. Med Office 365 ønskede vi at opnå en højere grad af sikkerhed og slippe for at vedligeholde vores mailsystem, som foruden it-personale til at installere, vedligeholde og opdatere også krævede, at vi skulle tilkøbe nye tredjeparts-sikkerhedsprodukter,” siger Jacob Brønnum-Schou, som er it-chef hos Kromann Reumert.

Derudover fortæller Jacob Brønnum-Schou, at Kromann Reumert er et Microsoft-hus, og at den synergi, der opstår ved at samle systemerne i samme suite, sikkerhedsmæssigt har store fordele for virksomheden og samtidig betyder, at de nu kan opnå fuld udnyttelse af deres licensinvestering.

Sikkerhedsaudit og samarbejdet med Globeteam

Forud for implementering af Office 365 gennemførte Globeteam en it-sikkerhedsaudit, der afdækkede flere forskellige elementer af Kromann Reumerts infrastruktur med henblik på at give en klar anbefaling og proces for, hvad der skulle ændres, før Kromann Reumert kunne flytte deres postkasser til Office 365.

”Analysen kom med konkrete anbefalinger til tiltag både i forhold til driftsstabilitet og af mere sikkerhedsmæssig karakter, som var vigtig for at sikre en uhindret og sikker adgang til systemer samt en god brugeroplevelse for vores medarbejdere og samarbejdspartnere,” fortæller Jacob Brønnum-Schou og fortsætter:

”Globeteam fremlagde resultatet og anbefalingerne i rapporten, og med deres eksperthjælp klædte de os på til at flytte godt 800 postkasser til Office 365.”

Selve flytningen af maildata stod Kromann Reumerts systemadministrator Martin Bengtsson for, og om forløbet og samarbejdet med Globeteam fortæller han:

”Vi startede med at flytte vores administrative afdelingers postkasser og flyttede hurtigt efter resten af vores brugere. Det var nogle travle uger, men Globeteam havde forberedt os på mange af de udfordringer, man typisk løber ind i, så vi kom forholdsvis gnidningsfrit på Office 365,” siger Martin Bengtsson.

Derudover understreger Jacob Brønnum-Schou, at han har fuld tillid til samarbejdet med Globeteam, fordi han er blevet mødt af kompetente og erfarne Office 365-konsulenter, der som et stort plus succesfuldt videregav deres viden til it-afdelingens medarbejdere.

”Samarbejdet med Globeteam har givet os masser af knowhow og en viden, som vi ikke kunne opnå for kursuspenge,” fortæller Jacob Brønnum-Schou.

Det bedste udgangspunkt for efterlevelse af EU-persondataforordningen

Et andet væsentlig argument for at migrere til Office 365 var, at Kromann Reumert ønskede at blive klar til at overholde de skærpede krav i EU-persondataforordningen til virksomheders behandling af persondata.

Siden vedtagelsen af EU-persondataforordningen har Microsoft nemlig arbejdet med at sikre, at de lever op til kravene som databehandler og dataansvarlig, således at de kunder, som benytter deres cloud-baserede tjenester, har det absolut bedste udgangspunkt for at overholde lovgivningen og beskytte deres data efter alle kunstens regler.

”Microsofts cloud-tjenester er et skridt på vejen til at opfylde forordningens krav. Det betyder, at vi har langt bedre mulighed for forretningsmæssigt at koncentrere os om, hvordan vi vil håndtere og imødekomme de nye krav med EU-persondataforordningen, som træder i kraft i 2018.

I stedet for at snakke systemer kan vi således fokusere mere på regelsæt og firmapolitikker end på teknik,” siger Jacob Brønnum-Schou.

Forretningsmæssige fordele og høj grad af it-sikkerhed

Det, Kromann Reumert har fået ved at gå Microsoft Cloud-vejen, er en slags ekstra it-afdeling. Selvfølgelig kan de selv vedligeholde deres mailsoftware og installere opdateringer hver måned. Men det ville koste dem at beholde kapaciteterne in-house.

Og foruden at Kromann Reumert med investeringen har flyttet deres fokus fra klassisk systemdrift til selve brugen og it-understøttelsen af forretningen, har de med samarbejdet med Globeteam opnået en mere sikker løsning, som de over for kunder og samarbejdspartnere kan stå på mål for, og hvor de kan være sikre på, at der er fuld fokus på nye sikkerhedstrusler.

”Det er en stor fordel, at forretningen ikke er afhængig af enkeltindivider, og at vi ikke skal ud at købe mere hardware og bekymre os om, at systemerne bliver vedligeholdt software- og sikkerhedsmæssigt. Dertil kommer, at vi med Microsoft-investeringen har købt os ind på en slags deleøkonomi omkring sikkerhed, som blandt andet også har medført, at vi har kunnet fjerne flere af vores eksisterende tredjeparts-sikkerhedsprodukter,” siger Jacob Brønnum-Schou.

Implementering af Office 365 giver god brugeroplevelse

Implementeringen af Office 365 har også bragt flere brugermæssige fordele med sig. Med Office 365 følger nye løsninger og værktøjer, som ikke før var mulige eller som måske var separate produkter, fx Skype og OneDrive for Business, SharePoint Online og Yammer, som giver helt nye muligheder for at kommunikere, arbejde mere effektivt sammen og være mere mobil.

”Fra brugernes synspunkt er fordelene, at vi nu kan tilbyde flere redskaber gennem Office 365 i forhold til eksempelvis dokumentdeling og mobilintegration, ligesom vi kan tilbyde sikrere og mere intelligente løsninger vedrørende vores data.

Det er samtidig en central nøgle til at skabe den moderne virksomhed, som også er attraktiv for den yngre generation, der ønsker at arbejde smartere,” slutter Jacob Brønnum-Schou.

Fordele for Kromann Reumert

Kromann Reumert har i forbindelse med implementering af Office 365 opnået fordele såsom:

Globeteams Office 365-sikkerhedsreview

Globeteams sikkerhedsaudit afklarede bl.a.:

  • Auditering og Litigationhold, som er en vurdering af, hvordan virksomheden sikrer sine data og opnår fuldt overblik over, hvad der er sket med data
  • Licensiering, som afdækker, om der findes unødvendige licenser og/eller ubenyttede konti, som udgør såvel en sikkerhedsrisiko som en forøget omkostning
  • Tenant sikkerhed, som vurderer den generelle sikkerhed, og hvordan den kan hæves på hele miljøet
  • Administrative rettigheder, som giver virksomheden en sikring af, at der ikke gives rettigheder til forkerte brugere, og at brugerkonti er korrekt beskyttet
  • Mobile devices, som er en gennemgang af, hvorledes virksomhedens mobile enheder er sikret
  • Secure score, som består af en gennemgang af standardrapporten i forbindelse med Office 365-sikkerhed


Læs mere om hvad Globeteams sikkerhedsreview dækker her

Peder Lind Sørensen Globeteam
Peder Lind Sørensen
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe dig med en lignende løsning, så kontakt mig gerne på +45 3074 7474 eller pls@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler