Om Globeteam

Modenhedsanalyse

Få vurderet og løftet organisationens parathed og evne til at høste gevinster af digitaliseringen

Har din organisation ambitioner om at digitalisere jeres processer yderligere, end de er i dag? For at I kommer godt i mål med digitaliseringen, er der en række ledelsesmæssige, tekniske og organisatoriske forudsætninger, som er nødvendige at få på plads.

Globeteam anbefaler, at I som led i digitaliseringsprojektet gennemfører en vurdering af organisationens digitale modenhed i form af en modenhedsanalyse, så I på forhånd har identificeret områder, hvor forudsætningerne ikke er helt på plads, og får løftet modenheden til et tilstrækkeligt niveau.

Modenhedsanalysen er et nyttigt redskab til at skabe dialog og forandring på alle niveauer i organisationen.

Gennemprøvet modenhedsmodel

Globeteam kan hjælpe med at foretage en individuel vurdering af jeres modenhed, som er tilpasset organisationen og det konkrete formål. Modenhedsanalysen tager afsæt i vores egen modenhedsmodel, som er udviklet og raffineret på baggrund af praktiske erfaringer fra projekter i kommuner og styrelser. Download white paper om Globeteams modenhedsmodel

Som uvildig partner sikrer vi, at I får afdækket den reelle situation og ikke får tegnet et skønmaleri.

Modenhedsanalysen omfatter følgende 5 trin:

1. Møde med relevant(e) leder(e) om

a. Formål og scope for analysen
b. Den aktuelle situation vedr. digitalisering af processer
c. Udvalg af afdelinger og interviewpersoner – både i IT og i forretningen

2. Interviews med de udvalgte personer i forretningen:

a. Gennemføres i dialog for at sikre forståelse af spørgsmål
b. Kan gennemføres enkeltvis eller som gruppeinterview

3. Interview af IT-afdelingen, projektkontor, IT-arkitekt mv.

a. De konkrete interviews afhænger af organisationens størrelse, struktur og scope for analysen

4. Globeteam indplacerer organisationen i modenhedsmodellen og udarbejder anbefalinger

5. Præsentation af udkast for ledelsen

a. Eventuel tilpasning af rapporteringen, der fremsendes

Erfarne digitaliseringskonsulenter

Modenhedsanalysen foretages af vores erfarne konsulenter, som har arbejdet med digitalisering og optimering af processer i det offentlige i mere end 15 år. I deres vurdering af organisationen trækker de på deres viden og erfaringer fra tidligere gennemførte modenhedsanalyser.

 

Kontakt Per og hør mere om modenhedsanalysen:

 


Per Andreasen
Mobil: +45 2427 7131

E-mail:pan@globeteam.com

 

 

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?