Globeteam

NIS2 Assessment Tool

Lisbeth Loft Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Compliance

Få et klart overblik over jeres NIS2-parathed

NIS2 nærmer sig med hastige skridt, og en tidlig og afstemt indsats kan være afgørende for, om I kommer godt i mål med de nye krav.

GLOBE-AT NIS2 (NIS2 Assessment Tool) er et gratis, spørgeskemabaseret værktøj, som du kan bruge til måling af jeres governance niveau og NIS2-parathed.

Kort efter du har udfyldt spørgeskemaet, sender Globeteam en minirapport med resultatet, der giver en vurdering af jeres governance niveau. Dermed sikrer du, at I kommer godt for start med integrationen af NIS2 i jeres samlede risikostyringsmodel. Det er et vigtigt første skridt.

Hvad får du ud af at besvare GLOBE-AT NIS2?

GLOBE-AT NIS2 undersøger jeres cyber- og informationssikkerhedsniveau ud fra NIST CFS-standardens fem centrale områder:

  1. Identificer (Identify)
  2. Beskyt (Protect)
  3. Opdag (Detect)
  4. Besvar (Respond)
  5. Genopret (Recover)

CSF er forkortelsen for NIST rammeværket Cybersecurity Framework. Værktøjet kan bruges af både offentlige organisationer og private virksomheder og på tværs af forskellige brancher og sektorer.

Eksempel på resultatdiagram:

Globeteam kan hjælpe med at udarbejde et NIS2 resultatdiagram

I eksemplet på resultatdiagrammet viser den blå streg, hvor den givne organisation/virksomhed kan indplaceres. Fx har organisationen/virksomheden samlet set en relativ høj evne til at identificere (identify) risici relateret til mennesker, systemer, aktiver og data. Modsat står det til, når vi betragter organisationens/virksomhedens formåen til at opdage (detect) sikkerhedshændelser gennem målrettede aktiviteter.

Når du har besvaret GLOBE-AT NIS2, sender vi dig efterfølgende ovenstående resultatdiagram i en gratis minirapport. Herefter tilbyder Globeteam at hjælpe med anbefalinger til, hvordan I kan øge jeres evner på de områder, hvor analysen viser, at I er sårbare.

Fordele ved GLOBE-AT NIS2

Værktøjet kan ikke give svar på, om din organisation eller virksomhed er underlagt de nye krav i NIS2. Vi anbefaler, at du får afsøgt dette hurtigst muligt.

Se liste over de brancher og sektorer som pt. vurderes omfattet

GLOBE-AT NIS2 er udviklet for Globeteam af Morten Eeg Ejrnæs Nielsen og Lisbeth Loft, Ph.d. Du kan læse mere om udviklerne nederst på siden.

De fem områder i GLOBE-AT NIS2

Værktøjet tager udgangspunkt i NIST CSF-standardens fem kerneområder: 

Identificer (Identify)

Evnen til at identificere risici relateret til mennesker, systemer, aktiver og data.

Beskyt (Protect)

Evnen til at beskytte kritiske processer gennem sikringstiltag.

Opdag (Detect)

Evnen til at opdage sikkerhedshændelser gennem målrettede aktiviteter.

Besvar (Respond)

Evnen til effektivt at kunne håndtere identificerede sikkerhedshændelser.

Gendan (Recover)

Evnen til at genskabe driften i tilfælde af en indtruffet hændelse og til løbende at mitigere sårbarheder.

Om NIS2

Formålet med NIS2 er at sikre et højt ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed hos organisationer og virksomheder, der leverer væsentlige eller vigtige tjenester til samfundet.

Du kan finde mere information om NIS2 her 

Næsten dagligt rapporteres der om nye trusler og angreb. Derfor er NIS2 ikke kun et spørgsmål om at leve op til de nye krav på papiret. Det er vigtigt, at det bliver en integreret del af jeres arbejde med cyber- og informationssikkerhed og medvirker til at styrke jeres risikostyring.

Med hjælp fra Globeteams NIS2 Assessment Tool, finder du af, hvor det giver bedst mening for jer at starte med implementeringen af NIS2.

Om udviklerne af GLOBE-AT NIS2

Lisbeth Loft er sikkerhedskonsulent i Globeteam

Lisbeth Loft

Lisbeth har en baggrund fra anvendt forskning, hvor hun er ph.d. i demografi og statistik samt i sociologi. Hun har været tilknyttet en række af verdens førende universiteter og har derudover løbende været ansat på forskellige projekter som chefkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet. Lisbeth er sikkerhedsrådgiver i Globeteam. Og qua sin store erfaring med tværfaglige opgaver og ledelse indtager Lisbeth ofte rollen som brobygger med øje for den praktiske implementering af risikostyring og organisatorisk kulturforankring.

Morten Eeg Ejrnæs Nielsen - Sikkerhedsrådgiver i Globeteam

Morten Eeg Ejrnæs Nielsen

Morten har arbejdet med cyber-, informationssikkerhed og compliance i flere forskellige offentlige organisationer og på tværs af flere sektorer. Som sikkerhedsrådgiver driver Morten projekter omkring implementering af NIS2, databeskyttelse og informationssikkerhed herunder også udarbejdelse af politikker, procedurer og vejledninger. Han er desuden næstformand i Danmarks DPO-forening, en garvet underviser og oplægsholder og har sin faste klumme om GDPR og NIS2 i ComputerWorld. 

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler