Globeteam

Offentlig transport

Henrik Szokody - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

offentlig transport

Offentlig transport - tænk realtidsdata og digitalisering sammen

Bæredygtige og innovative transportmidler spiller en vigtig rolle i EU’s energi- og klimamål. Privatbiler bidrager i dag med cirka 13 pct. af drivhusgasudledningen i Danmark, hvorimod offentlig transport kan komme tæt på nul, hvis man skifter til elektriske tog og busser, og folk samtidig motiveres til at cykle og gå til og fra offentlig transport.

Offentlig transport er derfor en katalysator for at opnå målet om reduktion af drivhusgasserne med 70 pct. i 2030, hvis flere bringes til at anvende den offentlige transport. Endvidere vil det samtidig have en gavnlig effekt på trængselsproblemer. Målet er at øge andelen af bæredygtige transportformer som bus, tog og metro, delte mobilitetstjenester, gang og cykling. Det hele skal hænge sammen set ud fra den rejsendes perspektiv – fra dør til dør.

Forudsætningen for, at brugerne har en positiv oplevelse og vil tilvælge den offentlige transport, er, at de kan være sikre på, at deres rejse hænger sammen fra dør til dør. At den overholder tidsplanen, og at såfremt der sker ændringer, skal denne information være tilgængelig for brugeren med det samme, ligesom alternativer til den nuværende rejse skal kunne tilgås med det samme.

offentlig transport

Centrale fokusområder inden for offentlig transport

Globeteam kan hjælpe jer med at tænke realtidsbaseret data og digitalisering sammen. Vi har dybtegående kendskab og mange års erfaring med rådgivning om og udvikling af digitale løsninger i tæt samarbejde med aktører indenfor den offentlige transport.

Vi driver flere omstillingsprojekter indenfor den offentlige transport. Eksempelvis arbejder vi med løsninger, der giver et fælles datagrundlag på tværs af tog-operatører og andre interessenter såsom Rejseplanen. Det sikrer en ensartet, konsistent trafikinformation på alle kanaler til gavn for brugerne af offentlig transport.

Se nogle af vores løsninger inden for offentlig transport her:

Fælles datagrundlag til gavn for de rejsende
Rådgivning, udvikling og implementering af et fælles datagrundlag for trafikinformation på tværs af Banedanmark, togoperatørerne og andre interessenter. Det fælles datagrundlag skal sikre, at kunder og medarbejdere får ensartet og konsistent trafikinformation på alle kanaler, så snart en hændelse er sket. Samtidig skal datagrundlaget give mulighed for udvikling af nye services til kunderne baseret på data som eksempelvis pladsforhold i toget, adgang til elevatorer på destinationen og meget mere.

Trafikinformationssystem til tog på fjernbanen
Rådgivning, udvikling og implementering af et centralt trafikinformationssystem kaldet Togstatus. Togstatus er et realtidssystem, der har til formål at konsolidere de mange positionsdata fra forskellige typer af sikringsanlæg, operatørers GPS-sendere i togene samt stationsbestyreres manuelle inddateringer af ankomster og afgange.

Informationssystem til højtalerudkald på stationer
Rådgivning, udvikling og implementering af et automatiseret system til håndtering af højtalerudkald, NOBI (Ny Og Bedre Information), som anvendes på mere end 200 stationer og dagligt håndterer ca. 3500 højtalerudkald. Det betyder, at Banedanmark nu kan udsende flere udkald med mere præcis information – til gavn for alle togpassagerer.

Mobil kontrol af rejsehjelm
Implementering af udstyr til mobil kontrol af rejsehjelm herunder Rejsekort. Anvendes af stewards i togene til at kontrollere rejsekort, sms-billetter, digitale billetter og print-selv billetter med stregkoder fra DSB.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler